Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Βομβοκοῦς

 

Δεῖτε Φωτογραφίες ἐδῶ