Λόγος για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Καλλίνικο

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Ιδιαίτερη συγκίνηση αισθάνθηκα σήμερα που λειτούργησα στον Ιερόν αυτόν Ναό της Αγίας Σκέπης, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως εικοσαετίας από την κοίμηση του αειμνήστου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κυρού Καλλινίκου, πατρός και Επισκόπου ημών. Και η συγκίνηση αυτή συνδέεται με το ότι στον Ιερόν αυτό Ναό έγινε η ενθρόνισή του πριν 37 χρόνια, σ΄ αυτόν τον Ιερό Ναό έγιναν αρχιερατικές θεῑες Λειτουργίες, πολλές χειροτονίες, όπως και οι δικές μου εις Διάκονον και Πρεσβύτερον, και σ΄ αυτόν τον Ιερό Ναό εψάλη η εξόδιος ακολουθία του εν μέσω πενθοφορούσης Εκκλησίας.

Ευχαριστώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ τόσο για τις εκδηλώσεις αυτές που διοργάνωσε με την συμπλήρωση της εικοσαετίας από την κοίμησή του, όσο και για την τιμή που μου έκανε να εκφωνήσω το κήρυγμα κατά την λειτουργική και ευχαριστιακή αυτή σύναξη.

* * *

Λόγος για τον αείμνηστο Μητροπολίτη ΚαλλίνικοΣκεπτόμενος το τί θα μπορούσα να πω για τον αείμνηστο Μητροπολίτη, ύστερα από τα όσα είπαμε κατά την χθεσινή συνάντησή μας, ενθυμήθηκα τρία χωρία της Αγίας Γραφής τα οποία επανελάμβανε συχνά ο αείμνηστος και τρόπον τινά αποτελούν την πεμπτουσία της ζωής του, είναι η περίληψη της όλης του αναστροφής.

Το πρώτο χωρίο που επανελάμβανε συχνά προέρχεται από την Α΄ Καθολική Επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου: “ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού· ο δε ποιών το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα” (Α΄ Ιωάννου β΄, 17).

Ο κόσμος παρέρχεται, γιατί δημιουργήθηκε εκ του μηδενός, εκ μη υπαρχούσης ύλης και επομένως είναι κτιστός. Ως κτιστός ο κόσμος έχει αρχή, φθορά και τέλος, επομένως παρέρχεται και δεν μένει στον αιώνα. Το αντίθετο συμβαίνει με το άκτιστο, που είναι ο Θεός, αφού το άκτιστο δεν έχει αρχή, δεν διακατέχεται από την φθορά, δεν έχει τέλος. Το θέλημα του Θεού είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού, γι’ αυτό και εκείνος που τηρεί το θέλημα του Θεού, διαπνέεται από αυτό και μένει στον αιώνα.

Ο μη ποιών το θέλημα του Θεού καθίσταται εχθρός του Θεού, ενώ ο ποιών το θέλημα του Θεού αλλοιούται και μεταμορφώνεται, αφού, πράττοντας το θέλημα του Θεού, από εχθρός του Θεού, μεταβάλλεται διαδοχικά και εξελικτικά σε δούλο, σε μισθωτό και σε υιό, οπότε καθίσταται φίλος του Χριστού και μένει στον αιώνα, μετέχει της ακτίστου θεοποιού ενεργείας του Θεού.

Ο αείμνηστος ζούσε την ματαιότητα του κόσμου και προσπαθούσε να τηρή το θέλημα του Θεού, μεταμορφούμενος συνεχώς από δόξης σε δόξα.

Το δεύτερο χωρίο που χρησιμοποιούσε συχνά ο αείμνηστος Μητροπολίτης προέρχεται από την προς Κολασσαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου και είναι: “όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ημών, τότε και υμείς σύν αυτώ φανερωθήσεσθε εν δόξη” (Κολ. γ΄, 4).

Το χωρίο αυτό το επαναλάμβανε μια ολόκληρη μέρα, στο Νοσοκομείο του Λονδίνου, όταν ξύπνησε από το βαθύτατο κώμα στο οποίο είχε περιπέσει και βρέθηκε στα πρόθυρα του θανάτου. Και αυτό το γεγονός έχει μεγάλη σημασία.

Στο χωρίο αυτό ο Χριστός αποκαλείται “ζωή ημών”. Ο Χριστός δεν είναι μια ιδέα, ούτε η αξία των αξιών, αλλά η ζωή μας, αφού Αυτός ενίκησε τον θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο. Η φανέρωση του Χριστού είναι η αποκάλυψή Του. Και ο Χριστός αποκαλύπτεται διαδοχικά στον άνθρωπο. Στους Προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης αποκαλύπτεται ως άσαρκος Λόγος. Στους Αποστόλους της Καινής Διαθήκης αποκαλύπτεται εν τη σαρκί Αυτού, στην ζωή της Εκκλησίας φανερούται στα μυστήρια δια της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποιού ενεργείας Του και στην μέλλουσα έλευσή Του θα εμφανισθή με όλη την δόξα και μεγαλοπρέπειά Του.

Ο Χριστός κατά την φανέρωσή Του και ιδιαιτέρως κατά την θεοπτία που έχουν οι άγιοι, προσφέρει ζωή στον άνθρωπο, και έτσι ο δεχόμενος αυτήν την αποκάλυψη θεούται, δοξάζεται. Αυτό σημαίνει το “φανερωθήσεσθε εν δόξη”. Πρόκειται για την θέωση του ανθρώπου, την μέθεξη της ακτίστου Χάριτος και δόξης του Θεού, τον δοξασμό.

Ο αείμνηστος ζούσε όλο αυτό το περιεχόμενο του αποκαλυπτικού αυτού χωρίου, αγαπούσε τον Χριστό, μετείχε κατά διαφόρους βαθμούς της ακτίστου Χάριτος Αυτού και ανέμενε την μεγάλη δόξα του Χριστού κατά την Δευτέρα Του Παρουσία. Γι’ αυτό και στην Διαθήκη του είπε να γραφή επάνω στον τάφο του το “προσδοκώ ανάστασιν νεκρών”.

Το τρίτο χωρίο που επανελάμβανε συχνά στην ζωή του ήταν το αίτημα της Κυριακής προσευχής που μας δίδαξε ο Χριστός: “γενηθήτω το θέλημά σου” (Ματθ. ς΄, 10). Το έλεγε συχνά σε όλη του την ζωή, ιδιαιτέρως όμως κατά την διάρκεια της οδυνηράς ασθενείας του, και μάλιστα προς το τέλος της ζωής του, σε δύσκολες καταστάσεις. Συνεχώς για μέρες επανελάμβανε το “γενηθήτω το θέλημά σου”. Στην ουσία αυτό το αίτημα ήταν τις ημέρες εκείνες τα λόγια της αδιαλείπτου προσευχής.

Ουσιαστικά αυτό το χωρίο δηλώνει την τελεία υπακοή του Χριστού στον Πατέρα-Θεό, “μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού”, δηλώνει την άκρα κένωσή Του. Γι’ αυτό και ο Χριστός στην Γεθσημανή και κατά την σταυρική Του θυσία παραδόθηκε πλήρως στον Θεό Πατέρα λέγοντας τον λόγο: “Πάτερ μου, ει δυνατόν εστι, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο· πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλλ' ως σύ” (Ματθ. κς΄, 39). Το “γενηθήτω το θέλημά σου” είναι η άκρα του Χριστού ταπείνωση, η εν τω Σταυρώ θεία ακένωτη κένωσή Του και η κάθοδός Του στον Άδη.

Αυτό με προσαρμογές και αναλογικώς έζησε και ο αείμνηστος Μητροπολίτης. Ζούσε την άκρα κένωση της ασθενείας του και της προσφοράς του στον Θεό. Ζούσε την κένωση προσευχόμενος και προσευχόταν ευρισκόμενος σε βαθειά κένωση.

Τα τρία αυτά χωρία εκφράζουν την όλη του ζωή. Ο αείμνηστος ξεκινούσε από την ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων και της βιολογικής ζωής, οπότε τηρούσε το θέλημα του Θεού, βίωνε το μυστήριο της φανερώσεως του Θεού κατά ποικίλους βαθμούς και ανέμενε την μεγαλύτερη φανέρωσή Του, και γι' αυτό παραδόθηκε πλήρως στο θέλημά Του, στις ανεξερεύνητες βουλές Του.

* * *

Τελειώνοντας αυτήν την σύντομη αναφορά στην μορφή του αειμνήστου Μητροπολίτου μας ενθυμούμαι ένα χωρίο του Γεροντικού. Ένας ασκητής έλεγε: “Δεν είμαι καλός μοναχός, αλλά γνώρισα έναν καλό μοναχό”. Το ίδιο μπορώ και εγώ να επαναλάβω. “Δεν είμαι καλός Επίσκοπος, αλλά γνώρισα έναν άγιο Επίσκοπο”. Έζησα κοντά του στο οίκημα της Ιεράς Μητροπόλεως αυτής δεκαπέντε χρόνια και είδα από κοντά την ποιμαντική του αγωνία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα προβλήματα. Έζησα κοντά στο κρεββάτι του πόνου του και της κενώσεώς του. Και αξιώθηκα την ώρα που παρέδιδε το πνεύμα του να βρίσκομαι εκεί προσευχόμενος για να έχη καλή απολογία στο φοβερό βήμα του Χριστού. Και τέλος έκλεισα τα μάτια του, όπως ακριβώς ο ίδιος το είχε προβλέψει, λέγοντάς μου κάποτε : “Εσύ παιδί μου θα μου κλείσης τα μάτια”. Βεβαίως δεν χρειάσθηκε να κλείσω τα μάτια του, γιατί τα έκλεισε ο ίδιος, επειδή έσβυσε σαν ένα πουλάκι, αλλά έκανα αυτήν την τυπική κίνηση.

Είμαι πεπεισμένος ότι ο αείμνηστος Μητροπολίτης μας διεφύλαξε την παρακαταθήκη της πίστεως, που είναι Αυτός ο Ίδιος ο Χριστός. Διεφύλαξε την δωρεά που έλαβε. Βίωσε τον αρραβώνα του Πνεύματος. Προγεύεται την ουράνια δόξα. Και εμείς που βρισκόμαστε ακόμη σε αυτήν την φθαρτή ζωή τον παρακαλούμε να προσεύχεται για μας να διαφυλάξουμε και εμείς την παρακαταθήκη αυτήν για να συναντηθούμε στην Ουράνια Βασιλεία, την πανήγυρη των πρωτοτόκων εν ουρανοίς.

Είναι συγκινητικό σήμερα το γεγονός ότι το μνημόσυνό του για την συμπλήρωση εικοσαετίας από την κοίμησή του συνέπεσε να γίνεται με το μνημόσυνο αγαπητών του προσώπων. Πρώτον, του αειμνήστου Αντωνίου Μάϊνου, με την οικογένεια του οποίου συνδέθηκε πνευματικά. Δεύτερον με το μνημόσυνο του αειμνήστου Χρήστου Βυζοβίτου, τον οποίο αγαπούσε, και το σπουδαιότερο είναι ότι ο αείμνηστος Χρήστος Βυζοβίτης ήταν το πρόσωπο εκείνο που του συμπαραστάθηκε, μαζί με μερικούς άλλους, σε δύσκολες στιγμές της επισκοπικής του διακονίας. Συχνά τον επισκεπτόταν και του έδινε κουράγιο και θάρρος, του συμπαραστεκόταν στο έργο του.

Ας ευχηθούμε ο Θεός να τους αναπαύση εν σκηναίς δικαίων και σε μας να δίδη δύναμη στο έργο και την διακονία μας, για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας, να έχουμε τέλος αγαθό και να δώσουμε καλή απολογία όταν βρεθούμε στο φοβερό βήμα του Χριστού.-

  • Προβολές: 1184

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance