Ὁ Νηπτικὸς καὶ ἡσυχαστικὸς χαρακτῆρ τοῦ Ὀρθοδόξου καὶ Ἁγιορείτικου Μοναχισμοῦ

Αρχιμ. Γεωργίου Καθηγουμένου Ι.Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός στο σύνολό του, ως φορεύς της ευαγγελικής και πατερικής Παραδόσεως, είναι νηπτικός και ησυχαστικός και στοχεύει στην μεταμόρφωση του κόσμου δια της μετανοίας, της καθάρσεως από τα πάθη και της κατά Χάριν θεώσεως.

Οι ρίζες της νηπτικής ζωής και της κατά Θεόν ησυχίας ευρίσκονται στην Π. Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη παραδίδεται ο ησυχαστικός τρόπος ζωής ως ο καταλληλότερος για να φθάση κανείς στην γνώση και την εμπειρία του θεού. Τύπος και υπόδειγμα ησυχαστικής και νηπτικής εργασίας η Κυρία Θεοτόκος, αλλά μετά και η χορεία των αγίων αποστόλων, ιεραρχών, οσίων.

Από τον 6ο αιώνα και εξής η ησυχαστική παράδοσις μεταλαμπαδεύεται και στον Άθωνα και έκτοτε δι' επωνύμων και ανωνύμων αγίων, δια πρακτικής βιοτής και θεωρητικής αποτυπώσεως, με συγγράμματα και ομολογία εκφράζεται η νηπτική και ησυχαστική εμπειρία της Εκκλησίας.

Και σήμερα το Άγιον Όρος διατηρεί και πραγματώνει τον νηπτικό και ησυχαστικό χαρακτήρα του, παρά την επίδραση του κόσμου και την σχέση του με αυτόν. (Χρησιμοποιεί διακριτικά τα σύγχρονα μέσα, χωρίς να αλλάζη το φρόνημα και το ήθος του). Σε αυτό βοηθούν, εκτός των άλλων, με την Χάρη της Κυρίας Θεοτόκου, η εκκλησιαστική προνομία να ανήκη απ' ευθείας στην πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η πολιτειακή προνομία του Αυτοδιοικήτου κατοχυρωμένη από το Ελληνικό Σύνταγμα, σημαντική πτυχή του οποίου αποτελεί το άβατον.

Η νήψις και η κατά Θεόν ησυχία είναι η ουσία της μοναχικής ζωής και δη της Αγιορειτικής. Ζητούμε τις προσευχές όλων ώστε να συνεχίση αυτό το ήθος και το φρόνημα ανά τους αιώνας.-

(βλ. και σχετική αναφορά παραπλεύρως)

  • Προβολές: 1087

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance