ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Ἐπικαιρότητα

Τὸ ἀνάτυπο σὲ μορφὴ pdf:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Εἰσηγήσεις Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Ἀποφάσεις Ἱεραρχίας, Πρακτικά, Δελτία Τύπου

© 2015 Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.