• Αρχική
  • Greek
  • Ἱερὲς Μονὲς
  • Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως
  • Ἀποφάσεις
  • Συνοδική ἀπόφαση τῆς 13-10-2011 (Ἀρ. Πρωτ. 5739/24-10-2011). Ἐντολή γιά ἀνάληψη καθηκὀντων ἡγουμένου, ἀναστολή ἐπιτιμίου σέ τρεῖς ἱερομονάχους, ἐντολή πρός σύνταξη εἰδικοῦ κανονισμοῦ γιά τήν ἐπανένταξη τῆς μονῆς στήν κανονική τάξη.

Συνοδική ἀπόφαση τῆς 13-10-2011 (Ἀρ. Πρωτ. 5739/24-10-2011). Ἐντολή γιά ἀνάληψη καθηκὀντων ἡγουμένου, ἀναστολή ἐπιτιμίου σέ τρεῖς ἱερομονάχους, ἐντολή πρός σύνταξη εἰδικοῦ κανονισμοῦ γιά τήν ἐπανένταξη τῆς μονῆς στήν κανονική τάξη.

Ετικέτες: ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance