Συνοδική ἀπόφαση τῆς 15-3-2011 (Ἀρ. Πρωτ. 1238/28-3-2011). Ἐπιτίμηση καί ἀποδοκιμασία τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἱερομονάχου, ἐπιβεβαίωση καί ἐπίρρωση τοῦ ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησίας του.

Ετικέτες: ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance