• Αρχική
  • Greek
  • Ἱερὲς Μονὲς
  • Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως
  • Ἀποφάσεις
  • Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2010 ( Ἀρ. Πρωτ. 3146/27-8-2010). Ἐμμονή στίς παλαιότερες συνοδικές ἀποφάσεις, ἐπιτίμηση γιά ἀπαράδεκτες ἐκφράσεις τῶν μοναχῶν, μή ἀποδοχή τῶν παραιτήσεων τοῦ ἡγουμένου καί τῶν μελῶν τοῦ νέου ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Μονῆς, προειδο

Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2010 ( Ἀρ. Πρωτ. 3146/27-8-2010). Ἐμμονή στίς παλαιότερες συνοδικές ἀποφάσεις, ἐπιτίμηση γιά ἀπαράδεκτες ἐκφράσεις τῶν μοναχῶν, μή ἀποδοχή τῶν παραιτήσεων τοῦ ἡγουμένου καί τῶν μελῶν τοῦ νέου ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Μονῆς, προειδοποίηση γιά λήψη αὐστηροτέρων μέτρων, ἤτοι γιά ἐπέκταση τοῦ ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησἰας σέ ὅλα τά μέλη τῆς Μονῆς καί περί ἀποκοπῆς της ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Ετικέτες: ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance