Ἡ δεύτερη παράκληση τῆς Παναγίας στὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα Μεσολογγίου

Στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου χοροστάτησε τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 2 Αὐγούστου 2022 στὴν ἀκολουθία τοῦ Εσπερινού καὶ τὸν δεύτερο Παρακλητικό Κανόνα στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τὴν ὁμιλία του ἀνέλυσε τὸν στίχο «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».

Τόνισε ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δὲν εἶναι πάνω ἀπό τὸν Θεό, ἀλλά εἶναι πάνω ἀπό τοὺς ἁγίους. Λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «χαῖρε παντός ἁγίου κορυφή καὶ τελείωσις».

Η Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἡ κορυφή καὶ ἡ τελείωσις κάθε ἁγίου, διότι διὰ τῆς Θεοτόκου ἦρθε ὁ Χριστός στὸν κόσμο.

Ἡ λέξη Θεοτόκος εἶναι κατ’ ἐξοχήν θεολογικός ὄρος τὸν ὁποῖο προσέδωσε στὴν Παναγία κυρίως ἡ Γ’ Οἰκουμενική Σύνοδος. Τὴν ἐποχή ἐκείνη ὑπῆρχαν αἱρετικοί, οἱ ὁποίοι, ἀπό φιλοσοφικές ἀρχές, ἔλεγαν ὅτι ἡ Παναγία γέννησε ἕνα «ψιλό ἄνθρωπο», ἀπλόν ἄνθρωπο καὶ γιὰ αὐτό πρέπει νὰ λέγεται Χριστοτόκος.

Τότε ἡ Γ’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Ἐφέσω ἀπεφάνθη ὅτι ἡ Παναγία γέννησε τὸν Θεό καὶ πρέπει νὰ λέγεται Θεοτόκος.

Ἔδωσε σάρκα στὸν Υἱό καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ, γιὰ αὐτό καὶ ὁ ἱερός Δαμασκηνός λέγει ὅτι ὁ ὄρος Θεοτόκος «ἅπαν τὸ μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας συνίστησι» καὶ ὅποιος δὲν τὴν ἀποκαλεῖ Θεοτόκο, οὐσιαστικά ἀρνεῖται τὸ μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως.

Ἐπίσης λέμε «σῶσον ἡμᾶς». Βέβαια ὁ πραγματικός Σωτήρας εἶναι ὁ Χριστός. Στὴν Παναγία λέμε «σῶσον ἡμᾶς», διότι εἶναι ἡ αἰτία τῆς σωτηρίας μας.

Λέγει ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ὅτι, ὅποιος ἐπαναφέρει κάποιον ἀπό τὴν πλάνη, αὐτός «σώσει ψυχήν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν», γίνεται δηλαδή ἡ αἰτία τῆς σωτηρίας του.

Καὶ οἱ ἅγιοι πρεσβεύουν, ἀλλά ἡ Θεοτόκος ἔκανε κάτι περισσότερο, εἶναι τὸ πρόσωπο διά τοῦ ὁποίου ἐνηνθρώπησε ὁ Υἱός καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε λέγοντας ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐκφράζει ὅλη τὴν Χριστολογία.

Όλοι οἱ ἅγιοι ἔχουν ὡς χαρακτηριστικό γνώρισμα τὴν Θεοτοκοφιλία, ἀγαποῦν πάρα πολύ τὴν Θεοτόκο. Γιὰ αὐτό θὰ πρέπει νὰ προσευχόμαστε καὶ ἐμεῖς καὶ μὲ τὶς δύο προσευχές τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς» καὶ τὸ «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Δεῖτε Φωτογραφίες

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance