ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΤΕΥΧΟΣ 316 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2022 316

Ὁ Ἅγιος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἄρτης 

Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση - Τεῦχος 316 - Νοέμβριος 2022 (pdf)

Ὅλα τὰ τεύχη τῆς «Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης» σὲ pdf