Ἡ ἑορτή τοῦ Τιμίου Προδρόμου στόν Ἅγιο Ἰωάννη Βομβοκοῦς

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Δεῖτε Φωτογραφίες