Γράφτηκε στις .

Η θεία Ευχαριστία και η νοερά Λειτουργία

…Η θεία εν τω Ναώ Λειτουργία, ιδιαιτέρως η θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, τροφοδοτεί την εσωτερική Λειτουργία (νοερά ενέργεια), η δε εσωτερική Λειτουργία (νοερά ενέργεια) κάνει τον άνθρωπο να εισέρχεται στο βάθος της θείας Ευχαριστίας και να εγγίζη το “πνεύμα” της. Και αυτό γίνεται, γιατί η νοερά προσευχή –η ετεροκινήτως ενεργουμένη νοερά ενέργεια– δεν εξάγει τον άνθρωπο από τον χώρο και τον χρόνο, δεν διασπά την αλληλουχία των σκέψεων και των πράξεων.

Αυτό συμβαίνει γιατί, όταν ξεχωρίζεται ο νούς από τον λογική, τότε μπορούν να λειτουργούν - ενεργούν συγχρόνως και τα δύο (λόγος και νούς), οπότε το ένα δεν λειτουργεί σε βάρος του άλλου, αλλά θα μπορούσε κανείς να υπογραμμίση ότι αλληλοσυμπληρώνονται. Συμβαίνει δε ένα παράδοξο, αλλά αληθινό γεγονός· όσο αναπτύσσεται η νοερά ενέργεια, τόσο και ισχυροποιείται η προσοχή της λογικής στα λεγόμενα και πραττόμενα, δηλαδή συγκεντρώνεται η προσοχή του ανθρώπου με όσα ασχολείται. Γι' αυτό η λεγομένη μετοχή στην θεία εν τω Ναώ Ευχαριστία από τους Χριστιανούς δεν συνδέεται απλώς με την σωματική παρουσία τους, ούτε με την λογική συμμετοχή, αλλά με την νοερά ενέργεια. Συμμετοχή στην θεία Ευχαριστία χωρίς την εσωτερική νοερά λειτουργία είναι μία απλή τυπική “παρακολούθηση”.

Μέσα στα πλαίσια αυτά ισχυριζόμαστε ότι η θεία Ευχαριστία έχει πολλά ησυχαστικά στοιχεία, τελείται μέσα στα ησυχαστικά πλαίσια της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

(“Ησυχία και Θεολογία”, Τα ησυχαστικά στοιχεία της θείας Ευχαριστίας, Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου)

ΧΩΡΙΟ