Γεγονότα καὶ Σχόλια: Νόμοι και κανόνες - Σύνεση του αιώνος τούτου

Νόμοι και κανόνες

Ο απ. Παύλος γράφει στον απ. Τιμόθεο: “δικαίω νόμος ου κείται, ανόμοις δε και ανυποτάκτοις... και εί τι έτερον τη υγιαινούση διδασκαλία αντίκειται”. Οι νόμοι και οι κανόνες υπάρχουν για να περιορίζουν την εξάπλωση της κακίας. Υπάρχουν γι’ αυτούς που ο βίος και η πολιτεία τους ρυθμίζονται από την φιλαυτία, από το κοντόφθαλμο συμφέρον· γι’ αυτούς, δηλαδή, που με την ζωή τους είναι αντίθετοι “τή υγιαινούση διδασκαλία”, η οποία χαρακτηρίζεται έτσι επειδή δεν είναι αναμεμιγμένη με καμμιά νοσηρή αντίληψη, με κανένα θνητό στοχασμό.

Ο νόμος ιδιαίτερα της Π. Διαθήκης δόθηκε για να βοηθήση τον λαό να αντιληφθή την αμαρτία του, να συνειδητοποιήση την λανθασμένη πορεία του. Έτσι προετοιμάσθηκε από τους Προφήτες να υποδεχθή τον Χριστό, τον Υιό του Θεού, ο οποίος τους αποκάλυψε τον ουράνιο Πατέρα. Η υπακοή στον λόγο των Προφητών δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση του Χριστού, ως Υιού του Θεού. Αυτό συνεχίζεται και μέσα στην Εκκλησία με την υπακοή στον λόγο των Προφητών της νέας χάριτος, στον λόγο των Αποστόλων και των αγίων Πατέρων. Ο λόγος τους, διατυπωμένος σε διαφόρων μορφών κείμενα (λόγους, επιστολές, κανόνες κ.ά.), μας προετοιμάζει για την υποδοχή του Χριστού στην προσωπική μας ζωή.

Προφανώς, δεν μπορεί να ισχυρισθή κανείς ότι τώρα στην Κ. Διαθήκη δεν χρειαζόμαστε νόμους και κανόνες, αφού ο Χριστός μας δικαίωσε και “δικαίω νόμος ου κείται”. Άλλωστε, θέλει μεγάλη ανάλυση το τί σημαίνει “ο Χριστός μας δικαίωσε”. Πάντως, δεν σημαίνει ότι μας έδωσε την άνεση, χωρίς συνέπειες, να ζούμε διαφορετικά από τον τρόπο που μας υπέδειξε Εκείνος. Κατάργησε στην σάρκα του τον θάνατο και μας έδωσε την δυνατότητα να κάνουμε δική μας την δική Του ζωή. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο “δίκαιος”, για τον οποίο “νόμος ου κείται”, δεν είναι ο παραβάτης των νόμων και των κανόνων, διότι αυτός από τον απ. Παύλο αποκαλείται “άνομος” και “ανυπότακτος”, ξένος, δηλαδή, προς τον “υπήκοο μέχρι θανάτου” Χριστό. Είναι αυτός που απέκτησε –μέ νόμιμη άθληση– την ζωή του Χριστού.

Δυστυχώς, στον τόπο μας προβάλλεται ένας περίεργος αντινομισμός, που αφορά, όμως, μόνο στους κανόνες της Εκκλησίας. Έτσι, μπορούν οι περί ών ο λόγος αντινομιστές να σύρουν ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος στην κοσμική δικαιοσύνη, αλλά για τον εαυτό τους να μην επιθυμούν την εφαρμογή των ιερών κανόνων, γιατί αυτό, όπως λένε, είναι νομικισμός, που παγώνει την αγάπη!...

Σύνεση του αιώνος τούτου

Την ανάγκη των νόμων και των κανόνων, για τον περιορισμό του κακού και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, έχουν αντιληφθή και οι “υιοί του αιώνος τούτου”. Είναι πολύ χαρακτηριστικά όσα είπε σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Πρόεδρος των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων: “Όλοι οφείλουμε να δρούμε όχι απλώς μέσα στο πλαίσιο των νόμων και των κανονισμών, αλλά και μέσα στα όρια που προσδιορίζουν οι άγραφοι, παραδοσιακοί νόμοι της υπευθυνότητας. Και ταυτόχρονα, να είμαστε έτοιμοι να υποστούμε τις συνέπειες των παραβάσεών μας”.

Όντως καμμιά φορά φαίνεται πολύ έντονα, το πόσο οι “υιοί του αιώνος τούτου” είναι συνετότεροι από τους “υιούς της Βασιλείας”...

π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1866

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance