Γεγονότα καὶ Σχόλια: Δια βίου κοσμική εκπαίδευση - Η δια βίου εκκλησιαστική εκπαίδευση

Δια βίου κοσμική εκπαίδευση

Στις μέρες μας έχει γίνει συνείδηση όλων η ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης, της διαρκούς, δηλαδή, ενημέρωσης και ανατροφοδότησης των πολιτών με νέες γνώσεις.

Ο επιδιωκόμενος στόχος της δια βίου εκπαίδευσης είναι διπλός. Είναι επαγγελματικός, αλλά και ευρύτερα κοινωνικός. Στον επαγγελματικό τομέα αποβλέπει αφ’ ενός μεν στην ενημέρωση πάνω στις νέες απαιτήσεις, που έχουν τα διάφορα επαγγέλματα, αφ’ ετέρου δε στην εκπαίδευση σε νέα αντικείμενα, που θα δώσουν στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα για μια ενδεχόμενη αλλαγή επαγγέλματος.

Στις μέρες μας η επιστήμη προχωρά με μεγάλα άλματα. Προηγούμενες γνώσεις αχρηστεύονται. Η τεχνολογία διαρκώς παράγει καλύτερες κατασκευές, οι οποίες επηρεάζουν την σύγχρονη αγορά. Έτσι, η οικονομία μετασχηματίζεται. Αλλάζει δομές και μηχανισμούς. Δημιουργούνται νέες ειδικότητες και καταργούνται κάποιες παλιές. Οπότε κάποιοι θα πρέπη να αλλάξουν ειδικότητα ή επάγγελμα. Αυτή την αναγκαιότητα θέλει να καλύψη η δια βίου εκπαίδευση.

Εκτός αυτού, όμως, θέλει να ικανοποιήση και την φυσική δίψα του ανθρώπου για διαρκή ενημέρωση. Μια φυσική δίψα που υπάρχει και στον συνταξιούχο, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για επαγγελματική ενημέρωση, αλλά θέλει να καλύψη δημιουργικά τον χρόνο του.

Αυτό, βέβαια, είναι ένα κοσμικό καλό, όταν λειτουργή ως αντίδοτο στην αδράνεια της τηλεθέασης και στην παρατεταμένη νωχέλεια του καφενείου.

Η δια βίου εκκλησιαστική εκπαίδευση

Πριν από την Πολιτεία η Εκκλησία, από την αρχή της ιδρύσεώς της, γνώρισε και εφάρμοσε στα μέλη της την δια βίου εκπαίδευση. Η αποστολική διδαχή και το κήρυγμα των Πατέρων απευθυνόταν σε όλες τις ηλικίες. Επίσης, η ανάγκη της μελέτης και της έρευνας των Γραφών ήταν και είναι κάτι που αφορά νέους και γέροντες.

Στην δια βίου εκκλησιαστική εκπαίδευση χρειάζεται να κάνουμε δύο επισημάνσεις. Η πρώτη επισήμανση είναι ότι η διαρκής μελέτη δεν αποβλέπει στην απόκτηση νέων εγκεφαλικών γνώσεων, στην συλλογή πληροφοριών, αλλά στην δημιουργία εσωτερικής θερμότητας, η οποία είναι το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσευχής. Διαβάζουμε για να περάσουμε στην προσευχή, η οποία καλλιεργεί την προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Δεν μας ενδιαφέρουν οι πληροφορίες και οι διανοητικές γνώσεις, αλλά η προσωπική γνωριμία με τον Θεό. Αυτός ο στόχος είναι πράγματι πολύ υψηλός. Και αν ο Χριστός δεν ήταν απείρως ταπεινός, θα ήταν υπερβολικά αλαζονικό από μέρους μας να βάζουμε τέτοιους στόχους.

Η δεύτερη επισήμανση έχει σχέση με μια λίγο διαφορετική ανάγνωση της έκφρασης “δια βίου εκπαίδευση”. Όπως έχουμε εκπαίδευση “άνευ διδασκάλου” ή “δι’ αλληλογραφίας”, έχουμε και εκπαίδευση “δια βίου”. Στην Εκκλησία η σημαντικότερη εκπαίδευση γίνεται “δια βίου”. Διότι ο “βίος” είναι πειστικότερος διδάσκαλος από τον λόγο. Γι’ αυτό στην Εκκλησία εκπαιδευόμαστε κυρίως με τους “βίους” των Αγίων, μελετώντας σε όλο τον “βίο” μας τα κείμενα που μας άφησε η γραφίδα τους.

π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1881

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance