Οἰκονομικὸς Ἀπολογισμὸς 2004

Γραφεία – Μητροπολιτικό Οίκημα

ΕΣΟΔΑ

 • Υπέρ Μητρ. Γραφείου 7%  8.421,12
 • Υπέρ Μητρ. Μεγάρου 2%  2.406,04
 • Υπέρ υπηρ. κινήσεως  3.164,00
 • Από Αποστ. Διακονία 4% 1.425,16
 • Από δωρεές  3.000,00

Σύνολο εσόδων  18.416,32

ΕΞΟΔΑ

 • Καύσιμα Γραφείων – Μεγάρου  1.564,55
 • Υπηρεσιακή κίνηση  2.333,84
 • Γραφική ύλη – χαρτικά 4.064,73
 • Ταχυδρομικά τέλη 2.896,81
 • Λειτουργικά έξοδα 6.508,08

Σύνολο εξόδων 17.368,01

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα:  18.416,32

Έξοδα:  17.368,01

Υπόλοιπον:  1.048,31

Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο

ΕΣΟΔΑ

 • Εκ παρελθ. χρήσεως  2.448,00
 • Από δωρεές  4.650,00
 • Από εισφορές Ι. Ναών  4.885,00
 • Από έρανο Αγάπης  21.845,17
 • Τοκοφορία  23,47
 • Από δίσκους  11.000,00

Σύνολο εσόδων  44.851,64

ΕΞΟΔΑ

 • Βοηθήματα σε πτωχούς  36.771,43

Σύνολο εξόδων  36.771,43

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα:  44.851,64

Έξοδα:   36.771,43

Υπόλοιπον:  8.080,21

Έρανος Αγάπης

ΕΣΟΔΑ

 • Εκ παρελθ. χρήσεως  8.937,67
 • Δίσκοι - έρανος  20.771,50

Σύνολο εσόδων 29.709,17

ΕΞΟΔΑ

Γεν. Φιλόπτωχο  21.845,17

Βοηθήματα σε απόρους  2.635,00

Σύνολο εξόδων  24.480,17

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα:  29.709,17

Έξοδα:  24.480,17

Υπόλοιπον:  5.229,00

Ταμείο Ευποιΐας Μητροπολίτου

ΕΣΟΔΑ

 • Εκ παρελθ. χρήσεως  1.005,44
 • Από μισθούς Σεβασμιωτάτου  2.550,00
 • Δωρεές από φίλους Σεβασμ.  11.634,70

Σύνολο εσόδων 15.190,14

ΕΞΟΔΑ

 • Βοηθήματα σε φοιτητές, μαθητές κλπ.  14.528,50

Σύνολο εξόδων  14.528,50

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα:  15.190,14

Έξοδα:  14.528,50

Υπόλοιπον:  661,64


Κατασκηνώσεις

ΕΣΟΔΑ

 • Εκ παρελθούσης χρήσεως 2003  17.436,42
 • Από εισφορές Ι. Ναών  1.908,00
 • Από δωρεές  2.531,00
 • Από τροφεία κατασκηνωτών  8.085,00
 • Από δίσκους  3.608,00
 • Από επιχορηγήσεις  10.000,00
 • Από τόκους  14,21

Σύνολο εσόδων  43.576,63

ΕΞΟΔΑ


Λειτουργικά έξοδα  14.592,65

Εργασίες - αγορές 16.921,10

Σύνολο εξόδων  31.513,75

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα:  43.576,63

Έξοδα:  31.513,75

Υπόλοιπον: 12.048,67

Πνευματικό Κέντρο

ΕΣΟΔΑ

 • Εκ παρελθ. χρήσεως  5.852,97
 • Από εισφορές Ι. Ναών  6.252,77
 • Από δωρεές  27.700,00
 • Από δάνειο  8.000,00
 • Από επιχορηγήσεις  11.000,00

Σύνολο εσόδων  58.805,74

ΕΞΟΔΑ

 • Εργασίες - αγορές  51.735,35
 • Βυζαντινή Μουσική  1.900,00
 • Λειτουργικά έξοδα  4.756,41

Σύνολο εξόδων  58.391,76

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα:  58.805,74

Έξοδα:  58.391,76

Υπόλοιπον:  413,98

Εκκλησιαστική Παρέμβαση

ΕΣΟΔΑ

 • Εκ παρελθ. χρήσεως παθητ. 5.489,37
 • Από εισφορές Συνδρομητών 14.067,40
 • Από εισφορές Ι. Ναών  2.616,00
 • Από τόκους  4,86

Σύνολο εσόδων  16.688,26

ΕΞΟΔΑ

 • Έξοδα αποστολής  6.926,30
 • Χαρτί  3.400,00
 • Φίλμ 4.306,87
 • Βιβλιοδεσία 1.770,00

Σύνολο εξόδων 16.403,17

Συγκεφαλαίωση

Έσοδα: 16.688,26

Έξοδα: 16.403,17

Υπόλοιπον: 285,09

Παθητικό 2003 5.489,37

Υπόλοιπον παθ. 5.204,28

Παρατηρήσεις επί του Απολογισμού

Όπως διαπιστώνουν οι αναγνώστες μας, τα προβλεπόμενα από τον νόμο σταθερά έσοδα της Ιεράς Μητροπόλεως είναι πενιχρά, και φθάνουν περίπου στο ύψος του μισθού ενός υπαλλήλου. Όλες οι υπόλοιπες ποιμαντικές δραστηριότητες στηρίζονται στις προαιρετικές προσφορές και δωρεές Χριστιανών ή συλλογικών φορέων.

Θα παρακαλούσαμε τους αναγνώστες, που δύνανται και επιθυμούν, να συνδράμουν το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, σ’ όποιον τομέα ποιμαντικής ευθύνης επιθυμούν, δεδομένου ότι, χωρίς να καταργήται το ενιαίο της διαχείρισης, κρατούνται διαφορετικοί λογαριασμοί για κάθε δραστηριότητα, ώστε τα χρήματα που προσφέρουν οι Χριστιανοί να ξοδεύονται για τον συγκεκριμένο σκοπό.

“ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας, κ. Κώστα και Λένα Καλαϊτζή και κ. Πέτρο Μπαλίδη για τις υπηρεσίες ποιότητος (φωτοστοιχειοθεσία, εκτύπωση) που μας προσφέρουν, και μάλιστα δωρεάν.

Ευχαριστία - υπενθύμιση - παράκληση

Προς τους αναγνώστες

Όπως είναι γνωστόν η Εφημερίδα μας αποστέλλεται δωρεάν, διότι ο χαρακτήρας της είναι ποιμαντικός, ιεραποστολικός και ενημερωτικός.

Όπως εξάγεται από τον φετινό (του 2004) οικονομικό Απολογισμό, παρατηρούμε ότι η Εφημερίδα μας είχε έξοδα 16.403,17 € περίπου, τα οποία βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν από τα καθιερωμένα έσοδα της Μητροπόλεως και καλύφθηκαν από δωρεές των αναγνωστών, από εισφορές των Ι. Ναών και έμεινε παθητικό 5.204,28 €

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας για την συνδρομή τους, και τους υπενθυμίζουμε ότι η Εφημερίδα, δυστυχώς, στηρίζεται αποκλειστικά στις προσφορές τους και την εθελοντική εργασία των συνεργατών μας, και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθή από την Ιερά Μητρόπολη, η οποία δεν διαθέτει την ανάλογη οικονομική αυτονομία.

Υπενθυμίζουμε, λοιπόν, και πάλι την ανάγκη οικονομικής στήριξης της εκδοτικής μας προσπάθειας, ώστε να συνεχίση να λειτουργή αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας.–

 • Προβολές: 1912

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance