Γεγονότα καὶ Σχόλια: Τηλεοπτική γιγαντοµαχία 

Καναπέδες γιά τά Χριστούγεννα

Στίς διαφημίσεις ϐλέπει κανείς τήν νοοτροπία του σημερινοῦ ἀνθρώπου ἡ ἀκόμη τήν νοοτροπία των διαφηµιστῶν, πού θέλουν νά τήν ἐπιβάλλουν καὶ στήν κοινωνία. Μία ἀπό αὐτές τίς διαφημίσεις ἀναφέρεται καὶ στήν προετοιμασία γιά τά Χριστουγεννα «Ὑποδεχθεῖτε τά Χριστουγεννα µέ νέους καναπέδες ΝΕΟΣΕΤ». Πρόκειται σαφῶς γιὰ µιὰ ἐκκοσμίκευση τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί, γενικά ἀνθρωποποίηση καί ἐκκοσμίκευση τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ μηνύματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία προετοιµάζει τοὺς πιστούς της σαράντα µέρες, γιά νά ἔχουν µιὰ ἐσωτερική καί ὑπαρξιακή ἀνάπαυση, καί οἱ διαφημιστές προετοιμάζουν τοὺς ἀνθρώπους γιὰ νά προμηθευτοῦν καναπέδες καί νά κάνουν Χριστούγεννα μέ σωματική ἀνάπαυση. Νοοτροπία τῶν καιρῶν, στὴν ὁποία ὁ καθένας πού διατηρεῖ τήν ἀνθρωπιά του καί ζητᾶ λύσεις στά µεγάλα ἀνθρωπολογικά προβλήµατα πρέπει νὰ ἀντιδράση. Χρειαζόμαστε σήµερα ψυχικούς καναπέδες γιά τά Χριστούγεννα καὶ τὴν ζωή µας. 

Τηλεοπτική γιγαντοµαχία 

Εἶναι γνωστή ἀπὸ τήν μυθολογία ἡ γιγαντοµαχία, δηλαδή ὁ πόλεμος τῶν θεῶν ἐναντίον τῶν γιγάντων, πού ἦταν φανταστικά καί τερατώδη ὄντα, τά ὁποῖα βέβαια προσωποποιοῦσαν τίς βίαιες και καταστρεπτικές δυνάμεις τῆς φύσεως. Ὁ Ὅμηρος κάνει λόγο γιὰ «ἄγρια φῦλα τῶν Γιγάντων». Σήµερα ἡ γιγαντοµαχία δέν γίνεται μεταξύ τῶν Θεῶν καὶ τῶν ἀφηρηµένων, ἀπροσώπων δυνάμεων, ἀλλά μεταξύ τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς πληροφόρησης, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς ἕκτη ἐξουσία. Ἄν ὁ τύπος ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς ἡ πέµπτη ἐξουσία, ἡ πληροφορική θεωρεῖται σήµερα ὡς ἔκτη ἐξουσία, πού κατευθύνει καί τούς δηµοσιογράφους, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νά ἀναπαραγάγουν τά δικά τους προϊόντα. Σέ ἔγκριτῃ ἐφημερίδα ἔχει γραφῆ πρόσφατα: «Πρωταγωνιστὲς (τῆς µάχης αὐτῆς) οἱ µεγιστᾶνες τῆς ἕκτης ἐξουσίας, ὁ Μπίλ Γκέϊτς τῆς Microsoft, ὁ Ρούπερτ Μερντοχ τῆς News Corps, οἱ Τέντ Τέρνερ καί Τζέραλντ Λιβάϊν τῆς ΤΙΜΕ Warner. Ὅλοι αὐτοί πού πρόκειται νά ἐπηρεάσουν βαθιά τὸ μέλλον τῆς «πρώτης ὕλης» του 2000, δηλαδή τῆς πληροφορίας». Στήν συνέχεια δίδονται πληροφορίες γιά τόν πόλεμο αὐτόν, γιά τὴν τηλεοπτικὴ κυριαρχία. Καὶ ὅμως ὅλους αὐτούς τούς γίγαντες μπορεῖ νὰ τούς νικήση, ὅπως καί τούς παλαιούς, τό νήπιο τῆς Βηθλεέµ καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ νηπίου καί τοῦ ἀναστημµένου Χριστοῦ. Δέν χρειαζόμαστε σήµερα τόσο πληροφορίες, ὅσο πληρότητα. 

«Ἕνας κόσμος, µιά ἐλπίδα». 

Τό Φετεινό μήνυμα τῆς Παγκόσµιας Ὀργάνωσης Ὑγείας γιά τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα τοῦ Aids εἶναι: «ἕνας κόσµος, µιά ἐλπίδα». Πράγµατι, ὁ κόσμος τοῦ Aids εἶναι µια καινούργια πραγµατικότητα, πού θέλει στοργή, ἀγάπη, κατανόηση καί γνώση. Πρόκειται γιά ἕνα παγκόσµιο καί ὀγκούμενο πρόβλημα µέσα στό ὁποῖο κυριαρχεῖ πολύς πόνος καί δάκρυα, πού ἐναλλάσσονται µερικὲς φορές µὲ ἐλάχιστη χαρά. Τό θέµα δέν ἀφορᾶ µόνο τήν ἰατρική ἐπιστήμη ἀλλὰ τήν πολιτεία καί τοὺς ἀνθρώπους γενικά. Ταυτόχρονα ὑπάρχει καὶ µιὰ ἐλπίδα, ἀφοῦ τά μηνύματα ποὺ ἔρχονται ἀπὸ ὅλο τόν κόσµο κάνουν λόγο γιά αἰσιοδοξία ὡς πρός τὴν ἀλλαγή τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων, καὶ τήν πρόληψη, ἀλλά καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀνακάλυψη τοῦ φαρμάκου πού θά ἀντιμετωπίση τὸ πρόβληµα τοῦ ἰοῦ HIV. Πρέπει ὅμως νά βλέπουµε τὴν ἐλπίδα ὄχι τόσο στὴν µηχανιστική θεώρηση τῆς ζωῆς στὴν χρησιµοποίηση µερικῶν τρόπων γιά νά ζοῦμε µέσα στὴν ἀνασφάλεια καί τὴν ἀβεβαιότητα καὶ στὴν ἐνστικτώδη ζωή ἀλλά στήν ἀλλαγή προσανατολισμοῦ τῆς ὕπαρξης. Διαφορετικά, θὰ ὑπάρξη ἴσως ἐλπίδα ὡς πρός τό Aids, ἀλλά ἀπαισιοδοξία ὡς πρός ἄλλες ἐπερχόμενες ἀσθένειες. 

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 237

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance