Βιβλιοπαρουσίαση: «Βιοηθική και Βιοθεολογία» - Πίνακας περιεχομένων

«Βιοηθική και Βιοθεολογία» Όπως προαναγγείλαμε ήδη από το προηγούμενο τεύχος, κυκλοφορή εντός των ημερών το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου με τίτλο «Βιοηθική και Βιοθεολογία», του οποίου τον πρόλογο είχαμε δημοσιεύσει.

Στην συνέχεια δημοσιεύουμε τα περιεχόμενά του, ώστε να φανή εναργέστερα η εκτίμησή μας ότι «είναι ένα βιβλίο θα προκαλέση ιδιαίτερη αίσθηση».

Περιεχόμενα

Πρόλογος

A΄ Βιοηθικά προβλήματα και ορθόδοξη θεολογία

 1. Η έκρηξη της βιοτεχνολογικής επανάστασης
  • α) Από την βιομηχανική επανάσταση στον αιώνα της βιοτεχνολογίας
  • β) Η επιστήμη της μοριακής βιολογίας και της γενετικής μηχανικής
  • γ) Τα κύτταρα και το γενετικό υλικό
  • δ) Μερικές απόψεις για την επιστήμη της «κοινωνιοβιολογίας»
 2. Η βιοηθική ως επιστήμη
 3. Βιοηθικές και ορθόδοξη βιοηθική
 4. Δύο βιβλία για την βιοηθική
  • α) «Βιοηθική, αναφορά στους γενετικούς και τεχνολογικούς νεωτερισμούς»
  • β) «Ελεύθεροι από το Γονιδίωμα, προσεγγίσεις ορθόδοξης βιοηθικής»
 5. Δύο σημαντικά κείμενα
  • α) Μήνυμα του «Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου» στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
  • β) «Διακήρυξη βασικών αρχών βιοηθικής» της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ)
 6. Βιοηθική και βιοθεολογία
  • Η αρχή της ζωής
   • α) Χαρτογράφηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος
   • β) Κλωνοποίηση
   • γ) Έρευνες στα βλαστοκύτταρα
   • δ) Αναπαραγωγικές τεχνολογίες
   • ε) Εκτρώσεις
  • Η παράταση της βιολογικής ζωής
   • α) Μετάγγιση αίματος
   • β) Μεταμοσχεύσεις οργάνων
   • γ) Κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, προλήψεις ασθενειών
  • Το τέλος της βιολογικής ζωής
   • α) Ευθανασία
   • β) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
  • Βιοτεχνολογία και περιβάλλον
   • α) «Μετάλλαξη» και «γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί»
   • β) «Πράσινη επανάσταση» και «γονιδιακή επανάσταση»
   • γ) Θετικές και αρνητικές συνέπειες
  • Οι βιοϊατρικές και ιατρικές έρευνες
   • α) Ορισμός της βιοϊατρικής
   • β) «Πατέντες» και βιοτεχνολογία
   • γ) «Βιοτράπεζες»
   • δ) «Βιοπειρατεία» και κλινικές δοκιμές σε χώρες του τρίτου κόσμου
   • ε) Διαπλοκή μεταξύ Εταιρειών, Ερευνητικών Κέντρων και Επιτροπών
   • στ) Ευγονική
   • ζ) «Βιολογικός ντετερμινισμός»
   • η) «Βιολογική θρησκεία»
   • θ) Δύο κείμενα
    • 1. Οικονομικός πόλεμος για ένα γονίδιο
    • 2. Ο «πονοκέφαλος» για την πατέντα
 7. Επιλεγόμενα

Β  Ειδικά βιοηθικά θέματα

 1. Εισηγήσεις και δημοσιευθέντα κείμενα
  • α) «Ορθόδοξη θεολογία και επιστήμη»
  • β) «Οι μεταμοσχεύσεις από ορθόδοξη εκκλησιαστική πλευρά»
  • γ) «Μια μορφή ευζωΐας και ευθανασίας»
  • δ) «Θεολογική προσέγγιση της καύσεως των νεκρών και οι εκκλησιολογικές επιπτώσεις»
 2. Το Σχέδιο Κώδικα Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος και Δεοντολογίας
  • α) Συγκρότηση - μετονομασία της Επιτροπήςκαί ο σκοπός της
  • β) Η κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου
  • γ) Η κατάρτιση του Σχεδίου Κώδικα ΆσκησηςΙατρικού Επαγγέλματος και Δεοντολογίας
  • δ) Οι παρεμβάσεις μου σε καίρια ζητήματα κατά την κατάρτιση του Κώδικα
  • ε) Συμπέρασμα
 3. Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
  • Η βιοτεχνολογία και η βιοηθική
  • Η ιστορική αναδρομή για το νομοσχέδιο
  • Ο νόμος για την Ιατρική Υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
  • Γενικές θεολογικές παρατηρήσεις
  • Το κείμενο της Εκκλησίας για το θέμα αυτό
  • Συμπέρασμα
 4. Εκκλησία και δημογραφικό πρόβλημα
  • Η επιστήμη της δημογραφίας και η ορθόδοξη θεολογία
  • Τα αίτια της υπογεννητικότητος
  • Η προσφορά της Εκκλησίας της Ελλάδος στο δημογραφικό πρόβλημα
  • Συμπέρασμα
 5. Η ευθανασία και τα βιοηθικά προβλήματα που σχετίζονται με αυτήν
  • Ερωτήματα για το τί είναι ζωή και θάνατος
  • Τί είναι η ευθανασία
  • Το βιοηθικό πρόβλημα της ευθανασίας
  • Απόψεις – θέσεις της Εκκλησίας
  • Η ευθανασία των «αχρήστων»
 6. Γενικές βιοθεολογικές «αρχές»
  • Θεολογία και επιστήμη
  • Βασικές θεολογικές «αρχές» για την βιοϊατρική επιστήμη

Γ Παράρτημα

Διακήρυξη Βασικών Αρχών Βιοηθικής βασισμένων στην Ορθόδοξη Παράδοση

«Η δημιουργία του κόσμου και η δημιουργία του ανθρώπου – Προκλήσεις και προβληματισμοί του 2000»

 

Tό βιβλίο αποτελείται από σελίδες, 416 τιμάται 23 ευρώ και διακινείται από την Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) Θηβών, και βεβαίως μπορεί κανείς να το βρη σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών: 2261035135, fax: 2261039201.

Βιβλιοπαρουσίαση

 • Προβολές: 2607