Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου: «Τό μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης»

τού Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου

Μήνυμα στο Ζ΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων (Απόσπασμα)

Αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες, θα ήθελα να προσφωνήσω το Συμπόσιό σας που έχει θέμα την Ιερωσύνη και αρχίζει σήμερα, με τον περίφημο ορισμό περί ιερέως, που μας έδωσε ο άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος, όπου προσδιορίζει την ουσία και την αποστολή του ιερατικού αξιώματος: "Ιερεύς εστίν ο δυνάμει Πνεύματος Αγίου μεταποιηθείς και αλλαγείς και εις Χριστόν τον δι’ ημάς παθόντα και εν δόξη αναστάντα θεότητος μεταμορφωθείς"… Πρέπει πάντα να ενθυμούμαστε, τόνισε, αυτό που λέγεται στη θεολογική γλώσσα, ότι η Ιερωσύνη μας είναι Χριστοκεντρική. «Νύν δε ουκ έστιν ειπείν "επί Μωυσέως καθέδρας εκάθησαν οι ιερείς"», γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «αλλ’ επί της του Χριστού. Την γαρ εκείνου διεδέξαντο διδασκαλίαν. Διό και Παύλός φησιν? "υπέρ Χριστού πρεσβεύομεν, ως του Θεού παρακαλούντος δι’ ημών"». Χριστοκεντρική, λοιπόν, λειτουργία. Τούτο ακριβώς καθορίζει τη θεμελιώδη θέση και στάση κάθε κληρικού και έχει ως συνέπεια το να διακρίνουν αυτοί που Εκείνος εμπιστεύθηκε στα χέρια μας, δηλαδή το πλήρωμα κάθε εκκλησιαστικής κοινότητας, την παρουσία του ιερέως, ως ένα ζωντανό δείκτη πορείας και ένα απλανή οδηγό προς τον Τριαδικό Θεό. Πάντα η αλήθεια αυτή, ιδιαίτερα στις μέρες μας, είναι απαραίτητη, γιατί υπάρχει κίνδυνος η ιερωσύνη, ως διακονία και μαρτυρία, να χάση τον προσανατολισμό της ή να διασπαστή σε πολλούς προσανατολισμούς και σε ανθρωποκεντρικές προοπτικές και πολυπράγμονες ενασχολήσεις

Στις μέρες μας, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, βλέπουμε να εντείνεται η διάθεση κρίσεως και κατακρίσεως των πράξεων και των φορέων της ιερωσύνης. Οι κρίνοντες δεν κατανοούν, εν αγνοία τους ή σκόπιμα, ότι ο χειροτονών τους ιερείς είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος ανέχεται και τους τυχόν αναξίους κληρικούς. Οι πιστοί μπορεί να βλέπουν τα σφάλματα του ανθρώπου ιερέα, αλλά οφείλουν να προσεύχονται για αυτόν, ως πνευματικόν τους πατέρα, και όχι να ρίπτουν τον λίθον του αναθέματος για τα εν λόγω ή έργω, εκουσίως ή ακουσίως, ενεργούμενα πλημμελήματά του. «Ει και εγκλημάτων ώσιν υπεύθυνοι οι ιερείς, ουδέ ούτω σοι θέμις των εκείνων βίον κρίνειν», σχολιάζει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εμείς, όμως, δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι οι κρίνοντες και πολεμούντες σήμερα τα εκκλησιαστικά πράγματα, επειδή δεν μπορούν να πολεμήσουν τον Θεόν, μεταφέρουν την κριτικήν και πολεμικήν τους, αδιακρίτως και ακρίτως, στο πρόσωπο των κληρικών. Αυτό δεν πρέπει να μας πτοή, αλλά να μας εμβάλλη σε σκέψεις προσευχής, προσοχής και συνέσεως, «μείζονα πλούτον» ηγησάμενοι «τών Αιγύπτου θησαυρών τον ονειδισμόν του Χριστού» (Εβρ. 11,26).

Θα ήθελα να περατώσω τις σκέψεις μου αυτές, μαζί με τις ευχές μου για επιτυχία του Συμποσίου, με την ιδιαίτερη προτροπή, παράκληση και ευλογία, να έχουμε ζωντανή και διαρκή την λυτρωτική εμπειρία της Εκκλησίας μας, έτσι όπως ο Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος την εύχεται για τους λειτουργούς της χάριτος του Θεού «Κάθε γνώση και επίγνωση και κάθε λόγος σοφίας και λόγος μυστικής γνώσεως, καθώς και ενέργεια θαυμάτων και χάρη προφητείας και γένη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών, αντιλήψεις και κυβερνήσεις πόλεων και λαού και επίγνωση των μελλόντων αγαθών και επίτευξη της Βασιλείας των Ουρανών και το να ενδυθούμε τον Χριστό και να νοήσουμε τα μυστήρια του Χριστού και το να γνωρίσουμε το μυστήριο της Οικονομίας Του για μας καί, με μια λέξη, όλα όσα οι άπιστοι αγνοούν και εμείς, που καταξιωθήκαμε να είμαστε πιστοί, μπορούμε να νοούμε, να φρονούμε και να λέμε, όλα αυτά μόνο με το Άγιο Πνεύμα πληροφορούμαστε και κατέχουμε».

  • Προβολές: 2121