Γεγονότα καὶ Σχόλια: Στο πανδαιμόνιο η στην κατάνυξη; - Δίπλα και απέναντι στον καρνάβαλο

Στο πανδαιμόνιο η στην κατάνυξη;

Τα καρναβάλια είναι μια κινητή κοσμική εορτή που βρίσκεται στον αντίποδα του πνεύματος του Τριωδίου. Σαν κινητή εορτή ακολουθεί, όπως όλες οι αντίστοιχες της Εκκλησίας, την ημερομηνία του Πάσχα. Χωρίς υπερβολή μοιάζει με παράσιτο που τρέφεται από τον κορμό του τυπικού της Εκκλησίας και απομυζά την ικμάδα του, δηλαδή, τους Χριστιανούς εκείνους που ελκύονται από τον θόρυβο, τις έντονες –έως άγριες– μουσικές και γι’ αυτό υποκύπτουν εύκολα στην διαφήμιση του καρναβαλικού πανδαιμόνιου, αφήνοντας για αργότερα την κατάνυξη των εκκλησιαστικών ακολουθιών. Είναι, πάντως, προκλητικό για έναν Χριστιανό, που γνωρίζει το περιεχόμενο αυτών των ημερών και τις περιμένει με μεγάλη επιθυμία για να ζήση στην ατμόσφαιρά τους, να βλέπη στα προγράμματα των καρναβαλικών εκδηλώσεων, οι ώρες των διονυσιακών η κρυπτοδιονυσιακών πομπών σχεδόν να ταυτίζονται με τις ώρες των κατανυκτικών ακολουθιών της Εκκλησίας.

Ο καθένας, βέβαια, πορεύεται ελεύθερα σύμφωνα με το τυπικό του και το πρόγραμμά του είτε στην κατάνυξη είτε στο πανδαιμόνιο... Εν τούτοις είναι πολύ λυπηρό να ζούμε 2006 χρόνια περίπου μετά την έλευση του Χριστού στον κόσμο και να έχουμε ακόμη ανάγκη –για την διασκέδασή μας η, το φρικτότερο, για την πολιτιστική μας αναβάθμιση– από στοιχεία η μετασχηματισμένα στοιχειά της ειδωλολατρίας.

Δίπλα και απέναντι στον καρνάβαλο

Είχε διατυπωθή παλαιότερα η άποψη ότι η θέση της Εκκλησίας δεν είναι απέναντι στον καρνάβαλο, αλλά δίπλα του, προκειμένου να του υποδείξη ότι η επιθυμία για αλλαγή της μορφής είναι μια διαστρεβλωμένη φυσική επιθυμία• είναι η επιθυμία για μεταμόρφωση της πεπερασμένης και θνητής μας ύπαρξης, η οποία πραγματοποιείται μόνον εν Χριστώ. Τα προσωπεία του καρνάβαλου είναι μια παραμόρφωση και όχι μια μεταμόρφωση του ανθρώπινου προσώπου.

Βέβαια, με βία δεν μπορεί κανείς να βγάλη το προσωπείο που φορά κάποιος άλλος είτε βρίσκεται δίπλα του, είτε απέναντί του, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνη αληθινός και ειλικρινής με εξαναγκασμό. Άλλωστε, το προσωπείο το οποίο ενδιαφέρεται να αφαιρέση η Εκκλησία από τα πρόσωπα των πιστών της δεν είναι εξωτερικό και δεν εκφράζεται τόσο με τις δαιμονιώδεις μορφές του καρνάβαλου, όσο με λογισμούς και κρυφές έννοιες, με υποκριτικά λόγια, αλλά και με όλο τον τρόπο της ζωής. Με λίγα λόγια, το αποκρουστικότερο προσωπείο είναι το ψεύδος που κατατρώει την ζωή μας σε όλα της τα επίπεδα. Είναι, σύμφωνα με τον αββά Δωρόθεο, οι υπόνοιες, τα ψευδή λόγια και ο διπλός βίος, ο οποίος άλλος φαίνεται εξωτερικά και άλλος είναι εσωτερικά.

Μέσα στον θόρυβο των καρναβαλικών εκδηλώσεων ποιός μπορεί να σκέφτεται αυτά τα ουσιώδη θέματα για την ζωή μας; Όμως, αυτή η σωστική είσοδος στον εσώτερο εαυτό μας είναι αρκετά εύκολο να πραγματοποιηθή μέσα στην ατμόσφαιρα των Ιερών Ναών, κατά την διάρκεια των ακολουθιών του Τριωδίου. Με αυτές τις ακολουθίες η Εκκλησία στέκεται λυτρωτικά δίπλα, αλλά και αυστηρά απέναντι στον καρνάβαλο.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2180