Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος: Προς τον π. Ιώαννην Διώτην

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Προς τον Αιδεσ/τον Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ιώαννην Διώτην

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 9ης οδεύοντος μηνός Φεβρουαρίου ε.ε., γνωρίζομεν υμίν, ότι η Ιερά Σύνοδος εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, λαβούσα υπ' όψιν το από 4-1-2006 υμέτερον απολογητικόν υπόμνημα, διαβιβασθέν Αυτή δια του υπ' αριθμ. ΕΞ 350/2006/18-1-2006 εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, απεφάσισεν όπως εκφράση υμίν την δυσαρέσκειαν Αυτής δια πάνθ' όσα κατά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου εδημοσιεύσατε και διεσπείρατε και επισημάνη εις υμάς ότι υποχρεούσθε ίνα, τούτο μεν τηρήσητε όσα υπεσχέθητε, ανασκευάζων τας κατά του ειρημένου Ιεράρχου απαραδέκτους θέσεις υμών, τούτο δε αποφεύγητε εκφράσεις κατά των Αρχιερέων, απαδούσας προς το ιερατικό σχήμα και την ηλικίαν υμών, διότι διακινδυνεύετε την κανονικήν υμών εμπλοκήν.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

+ Ο Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ

  • Προβολές: 2040