Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ιεροπρεπώς τα ιερά - Το κήρυγμα απ’ τα παράθυρα

Ιεροπρεπώς τα ιερά

Δεν είναι όλοι ικανοί να ακούσουν ακέραιο το κήρυγμα της πίστεως, να ακροασθούν ολόκληρη την αλήθεια. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο λόγος του Χριστού: «Έτι πολλά έχω λέγειν υμίν, αλλ’ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι» (Ιωαν. 16,12). Αυτοί που είχαν παιδαγωγηθή με το κήρυγμά Του, που έβλεπαν τα θαύματά Του, που ανήκαν στον στενό κύκλο των μαθητών Του, δεν ήταν ακόμη ικανοί να τα ακούσουν όλα, να μάθουν «πάσαν την αλήθειαν». Είχαν ανάγκη από την άνωθεν βοήθεια, από την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό τους είπε: «όταν έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν» (16,13).

Είναι κοινός τόπος μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας ότι η γνώση των μυστηρίων της παραδίδεται μόνο στους μεμυημένους· μόνο σ’ αυτούς που απάλλαξαν την καρδιά τους από την ηδονή και την οδύνη και τον νου τους από την λήθη και την άγνοια του Θεού. Αυτή η πρακτική συνοψίζεται στην πρώτη παράγραφο του έργου «Περί Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας» του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, που είναι επιστολή προς τον απόστολο Τιμόθεο. «Αλλά πρόσεχε να μη θεατρίσης τα άγια των αγίων· να σεβασθής και να τιμήσης τα απόκρυφα του Θεού με νοερές και αόρατες γνώσεις, κρατώντας τα απλησίαστα και άθικτα από τους αμυήτους· και μόνο στους ιερείς να κοινοποιής ιεροπρεπώς τα ιερά με ιερή έλλαμψη». Τα μέλη της Εκκλησίας που μπορούσαν να ακροασθούν τον λόγο για τα βαθύτερα του Πνεύματος, να προσλάβουν την γνώση των μυστηρίων της ζωής του Θεού «εν ανθρώποις», ήταν αυτοί που δέχονταν «νοερές και αόρατες γνώσεις», «με ιερή έλλαμψη». Δεν ήταν αυτοί που στοχάζονταν. Δεν ήταν αυτοί που κατέληγαν σε συμπεράσματα με στατιστικές μεθόδους, ρωτώντας την άποψη τυχαίου δείγματος από τους περαστικούς κάποιου κεντρικού δρόμου της Αθήνας. Αυτά χρειάζονται για κοσμικά, υλικά θέματα, όχι για τα μυστήρια της εκκλησιαστικής ζωής, της εν Χριστώ ζωής.

Αυτά, βέβαια, δεν ήταν μόνο για κάποτε παλιά. Είναι και για σήμερα. Τα βαθύτερα της πίστεως –«τα ιερά»– πρέπει να μεταδίδονται «ιεροπρεπώς με ιερή έλλαμψη». Αν θέλουμε να είμαστε μέσα στο κλίμα της αποστολικής και πατερικής μας παραδόσεως.

Το κήρυγμα απ’ τα παράθυρα

Έχει νομίζω αποδειχθή περίτρανα ότι τα τηλεοπτικά παράθυρα δεν ενδείκνυνται για απλό εκκλησιαστικό κήρυγμα.

Υπογραμμίζουμε πάλι ότι δεν είναι όλοι ικανοί να ακούσουν ακέραιο το κήρυγμα της πίστεως. Γι’ αυτό χρειάζεται ο λόγος που προσφέρεται από τα Μ.Μ.Ε. να μη προαπαιτή ζώσα πίστη. Χρειάζεται να απευθύνεται στην λογική, με «κοινές έννοιες», όπως έλεγε ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Να προσπαθή να υποδείξη τις ρωγμές των ανθρώπινων στοχασμών, τα πραγματικά και όχι συναισθηματικά κενά της χωρίς Θεό ζωής. Και να καλή τον κόσμο να εισέλθη, αν θέλη –αν τον έχη ελκύσει ο Θεός Πατήρ στην ζωή του Υιού Του– στο μυστήριο της Εκκλησίας.

Αλλιώς βάζουμε τον κόσμο στον πειρασμό να απορρίψη εξ αιτίας μας –γιατί δεν καταλαβαίνει– την ενέργεια του Θεού και να θεομαχήση.

π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1962

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance