Ο Κανών της Αγίας Γραφής - ΛΘ Eορταστική Επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου

(απόσπασμα)

Επειδή όμως μιλήσαμε για τους αιρετικούς σαν για νεκρούς και για εμάς σαν για ανθρώπους που χρησιμοποιούν για την σωτηρία τους τις θείες Γραφές και επειδή φοβάμαι μήπως, όπως έγραψε ο Παύλος στους Κορινθίους, κάποιοι ακέραιοι άνθρωποι χάσουν την απλότητα και την αγνότητά τους εξαιτίας της πονηριάς κάποιων ανθρώπων και αρχίσουν στο μέλλον να διαβάζουν άλλα βιβλία, τα λεγόμενα απόκρυφα, εξαπατώμενοι από την ομωνυμία τους με τα γνήσια βιβλία, σας παρακαλώ να ανεχθήτε, αν για πράγματα που εσείς τα ξέρετε καλά, γι’ αυτά κι εγώ σας αναφέρω και σας γράφω, εξαιτίας του ότι είναι απαραίτητο και ωφέλιμο για την Εκκλησία.

Επειδή πρόκειται να τα αναφέρω αυτά, θα μεταχειριστώ για στήριξη του τολμήματός μου το παράδειγμα του Ευαγγελιστή Λουκά λέγοντας κι εγώ: «επειδή βέβαια κάποιοι επεχείρησαν να υιοθετήσουν τα ονομαζόμενα απόκρυφα και να τα αναμείξουν με την θεόπνευστη Γραφή, την οποία την έχουμε γνωρίσει όπως την παρέδωσαν στους Πατέρες αυτοί που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και υπηρέτες του θείου λόγου, αποφάσισα κι εγώ ύστερα από προτροπή που μου έκαναν ειλικρινείς αδελφοί μου και αφού φωτίστηκα «εξ ουρανού», να εκθέσω στην συνέχεια τα κανονικά βιβλία που έχουν παραδοθεί και που έγινε πιστευτό ότι είναι θεία βιβλία, ώστε ο καθένας, αν εξαπατήθηκε, να καταδικάση αυτούς που τον παραπλάνησαν, ενώ αν παρέμεινε αγνός, να χαίρεται που θα τα ξαναθυμάται».

Όλα, λοιπόν, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι είκοσι δύο στον αριθμό, γιατί τόσα, όπως άκουσα, λένε ότι είναι τα γράμματα του αλφαβήτου στους Εβραίους. Ως προς τη σειρά και το όνομα έχει ως εξής το καθένα: πρώτη είναι η Γένεση, έπειτα η Έξοδος, ύστερα το Λευϊτικό και ύστερα από αυτό οι Αριθμοί και στην συνέχεια το Δευτερονόμιο. Και τα ακολουθούν αυτά ... Μέχρι εδώ σταματούν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.

Δεν πρέπει ακόμη να αμελήσω να αναφέρω και τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αυτά είναι τα εξής: τέσσερα ευαγγέλια, το «κατά Ματθαίον» , το «κατά Μάρκον», «το κατά Λουκάν» και το «κατά Ιωάννην». Ύστερα απ’ αυτά οι Πράξεις των Αποστόλων και οι επτά επιστολές των Αποστόλων, που ονομάζονται καθολικές. ... Επιπλέον υπάρχουν δεκατέσσερις επιστολές του Αποστόλου Παύλου με την εξής σειρά: ... Στην συνέχεια η Αποκάλυψη του Ιωάννου.

Αυτά είναι οι πηγές της σωτηρίας, ώστε όποιος διψάει να αντλή τα ρητά που υπάρχουν μέσα σ’ αυτά. Μόνο μέσα σ’ αυτά διακηρύσσεται η ευσεβής διδασκαλία. Κανένας να μην προσθέση κάτι σ’ αυτά ούτε να αφαιρέση κάτι απ’ αυτά. Σχετικά με αυτά ο Κύριος είχε επιπλήξει τους Σαδδουκαίους λέγοντας: «βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί ούτε τις Γραφές καταλαβαίνετε ούτε τις δυνάμεις τους», τους Ιουδαίους τους συμβούλευε: «εσείς να μελετάτε με ζήλο τις Γραφές, γιατί αυτές μαρτυρούν για εμένα».

Για περισσότερη ακρίβεια όμως προσθέτω, καθώς γράφω, και αυτό αναγκαστικά, ότι δηλαδή υπάρχουν και άλλα βιβλία εκτός από αυτά, τα οποία δεν είναι κανονικά αλλά έχουν ορισθή από τους Πατέρες, να τα διαβάζουν αυτοί που προσχώρησαν πρόσφατα στην Εκκλησία και που θέλουν να κατηχούνται στην ευσεβή διδασκαλία: Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σειράχ και Εσθήρ και Ιουδήθ και Τωβίας και η λεγόμενη Διδαχή των Αποστόλων και ο Ποιμήν.

Και όμως, αγαπητοί μου, ενώ εκείνα θεσπίστηκαν ως κανονικά και αυτά ως «αναγινωσκόμενα», πουθενά δεν αναφέρονται τα απόκρυφα, αλλά αυτά είναι επινόηση των αιρετικών, οι οποίοι τα γράφουν αυτά όποτε θέλουν και οι οποίοι δίνουν και προσθέτουν χρόνια σ’ αυτά για να μπορούν, παρουσιάζοντάς τα ως παλιά, να εξαπατούν μ’ αυτά τους ακέραιους ανθρώπους.

  • Προβολές: 1707

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance