Αποστόλου Β. Ζορμπά: Ἕνα ποίημα γιὰ τὸν Ἅγιο Πολύκαρπο

του Αποστόλου Β. Ζορμπά, Διευθυντού 1ου Λυκείου Ναυπάκτου

Το ποίημα αυτό εντοπίσαμε στο βιβλίο «Ιστορία της Ιεράς Μονής Κοζίτσης» του Ιωάννου Δ. Καλλιαμβάκου (1868-19..) που εκδόθηκε το 1902 στην Αθήνα [1]. Υπογράφεται από την Αγγελική Ιωάν. Καλλιαμβάκου, Αρσακειάδα, σύζυγο προφανώς του συγγραφέα.

Η ποιήτρια έχει συνθέσει το ποίημά της στηριγμένη στο συναξάριο του Αγίου Πολυκάρπου και την υμνογραφία της 23ης Φεβρουαρίου (ημέρα της εορτής του) κυρίως μάλιστα του «εκ Μεσολογγίου διαπρεπούς Μουσικοδιδασκάλου Ανδρέου Παλαμά», ο οποίος είχεν αξιωθή ιάσεως από τον άγιον.

Πριν παραθέσουμε το ποίημα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο βιβλίο περιέχεται και το ποίημα της Αγγ. Ιωάν. Καλλιαμβάκου «Ποίημα ικετήριον προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον και Αειπάρθενον Μαρίαν την Αμπελακιώτισσαν».

Ποίημα πρός τὸν Ἅγιον Ἱερομάρτυρα  Πολύκαρπον Ἐπίσκοπον Σμύρνης

Πολύκαρπε θαυματουργέ, θεραπευτά των όλων·

Σους περίθαλψον ικέτας, καθ’ άπαντα τον χρόνον.

Ιεράρχα των Σμυρναίων, Μαθητά του Θεολόγου·

στύλε της Ορθοδοξίας, και διδάσκαλε του Λόγου.

Συ αλάλους θεραπεύεις, παραλυτικούς συσφίγγεις·

κ’ εις τας ασθενείας πάσας πλήρη θεραπείαν δίδεις.

Λαμπρόν άστρον της Κοζίτσης όπου λάμπει ‘ς την Μονήν·

η θαυματουργούσα Χειρ Σου, μας παρέχει την ευχήν.

Η ευχή Σου μας παρέχει, άνεσιν κ’ ευελπισίαν·

κ’ εις τα μέγιστα δεινά, μας πληροί παρηγορίαν.

Συ δεινώς εβασανίσθης, δια την πίστιν την αγίαν·

κ’ ακραδάντως ωμολόγεις, τον Χριστόν με παρρησίαν.

Δέσποτα χαριτωμένε, καύχημα της Ναυπακτίας·

επί της πυράς ανήλθες, χάριν της σεπτής θρησκείας.

Η πύρ’ αύτη κατεσβέσθη, από τ’ άγιόν Σου αίμα·

που αφθόνως κατεχύθη, και εξέπνευσας ηρέμα.

Ότ’ αι φλόγες ανυψούντο, ίνα καύσουν το κορμί Σου·

φωνή ηκούσθ’ εξ ουρανού. «Ίσχυε και ανδρίζου».

 

Πλάτανος-Ναυπακτίας, Μάϊος 1902.

Ἀγγελικὴ Ἰωάν. Καλλιαμβάκου

Αρσακειάς

1. Ιωάννου Δ. Καλλιαμβάκου, Ναυπακτιακά. Ιστορία της Ιεράς Μονής Κοζίτσης η «Κοίμησις της Θεοτόκου» της Αμπελακιωτίσσης εν η υπάρχει και η αιδέσιμος χειρ του αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου επισκόπου Σμύρνης ούτινος παρατίθεται η ακολουθία μετ’ εκτενούς βιογραφίας. Εις μέρη πέντε. Έκδοσις πρώτη-βιβλίον πρώτον. «Νενίκηνται της φύσεως οι όροι εν Σοι Παρθένε Άχραντε». «Ίσχυε Πολύκαρπε και ανδρίζου». Εκκλ. Ιστορία Ευσεβίου. Εν Αθήναις εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων «Ανέστη Κωνσταντινίδου». 1902.

  • Προβολές: 1992

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance