«Άρχων Ειρήνης»

«Αυτό είναι για μας το πανηγύρι και αυτό εορτάζουμε σήμερα:

«Άρχων Ειρήνης»Τον ερχομό του Θεού προς τους ανθρώπους, για να κατοικήσουμε η να επανέλθουμε κοντά στον Θεό…

Ας εορτάζουμε, επομένως, όχι με δημόσιες πανηγύρεις, αλλά κατά τρόπο θεϊκό. Όχι κατά τρόπο κοσμικό, αλλά κατά τρόπο υπερκόσμιο. Όχι τα δικά μας, αλλά τα του δικού μας, μάλλον δε τα του Κυρίου. Όχι τα σχετικά με την ασθένεια, αλλά τα σχετικά με την θεραπεία. Όχι τα της δημιουργίας, αλλά τα της αναδημιουργίας» (άγιος Γρηγόριος Θεολόγος).

Χρόνια Πολλά

από την Εκκλησιαστική Παρέμβαση