Η πολιτιστική μας ετερότητα

Πολλοί μελετητές σημειώνουν ότι στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν πολλοί πολιτισμοί, εκ των οποίων άλλοι έχουν κοινό υπόστρωμα και άλλοι διακρίνονται για κυριαρχική τάση πάνω σε άλλους. Είναι γνωστή η θεωρία του Αμερικανού Σαμουέλ Χάντιγκτον, σύμφωνα με την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις, στην νέα πραγματικότητα που έρχεται, δεν θα είναι συγκρούσεις μεταξύ Κρατών, αλλά συγκρούσεις πολιτισμών, όπως εκφράζονται και από τις θρησκείες.

Υπάρχουν όμως και άλλοι επιστήμονες που βλέπουν το θέμα περισσότερο ρεαλιστικά και με ευρύτερο οπτικό πεδίο. Έχει τονισθή ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα της διαπολιτιστικής Ευρώπης συγκεφαλαιώνονται σε τρεις φράσεις. Πρώτον, στον κίνδυνο του μαζικού πολιτισμού, όπως διαμορφώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα, ένα νέο τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων, νέα ήθη και παραδόσεις, αποβάλλοντας τελείως από τους λαούς την ιδιατερότητά τους. Δεύτερον είναι το πρόβλημα του πολιτιστικού μονισμού (CULTURAL MONISM) που επιδιώκει την ένταξη όλων των κοινωνικών και εθνικών ομάδων “στον κυρίαρχο πολιτισμό, με σκοπό την αποφυγή τριβών και εντάσεων”. Πρόκειται για μια νέα μορφή αποικιοκρατίας, χειρότερη από κάθε άλλη μορφή που λειτουργούσε παλαιότερα, γιατί τώρα επιδιώκεται να χαθή αυτή η ίδια η υπόσταση του Γένους μας. Παρατηρούμε σήμερα ότι η κυρίαρχη τάση είναι η γαλλογερμανική. Και τρίτον υπάρχει η τάση της πολιτιστικής πολυμορφίας (CULTURAL PLURALISM), σύμφωνα με την οποία μπορεί να υπάρχει η ιδιαίτερη πολυμορφία, αρκεί να μη διασπάται η κοινωνική συνοχή (Ελένη Στεφάνου, Καθημερινή, 12-1-1996).

Είναι φανερό ότι εμείς ως Έλληνες και Ορθόδοξοι πρέπει να αποφύγουμε τις δύο πρώτες περιπτώσεις, ήτοι τον κίνδυνο του νέου μαζικού πολιτισμού, και την τάση του πολιτιστικού μονισμού, και να προσανατολισθούμε στην πολιτιστική πολυμορφία, από την άποψη ότι θα ζούμε στην Ενωμένη Ευρώπη, αλλά δεν θα χάσουμε και δεν θα απεμπολήσουμε την δική μας πολιτιστική ιδιαιτερότητα. Και αυτό όχι μόνον για το δικό μας συμφέρον, αλλά και για τους Ευρωπαίους που το έχουν ανάγκη.

Ν.Ι.

  • Προβολές: 1777

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance