Συντεχνίες και Συνδικάτα

Η ορθόδοξη παράδοση που έχει εμποτίσει το γένος μας μας διδάσκει να μη προτιμούμε το ατομικό από το κοινοτικό, το εγώ από το εμείς. Μας εμπνέει και μας δίνει τη δυνατότητα, πέρα από τα δικά μας προβλήματα, να βλέπουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα των άλλων, οπότε, όταν έχουμε την αίσθηση της αδικίας, να μην επιδιώκουμε ιδιοτελώς λύσεις που τραυματίζουν την κοινωνική συνοχή, που δημιουργούν προβλήματα σε άλλους. Γιατί η ιδιοτέλεια διαλύει την κοινωνία.

Έχει επισημανθεί ότι υπάρχει μεγάλη ποιοτική διαφορά μεταξύ των συνδικάτων του σήμερα και των συντεχνιών του παρελθόντος μας. Η βασική διαφορά βρίσκεται στο ότι οι συντεχνίες δεν περιορίζονταν σε στενά συντεχνιακά συμφέροντα, αλλά είχαν και πολυποίκιλη κοινωνική προσφορά. Τους ενδιέφερε η προκοπή και ευημερία της κοινότητας, οι υλικές και οι πνευματικές ανάγκες των μελών της.

Στις μέρες μας η καχυποψία που υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, η οποία ενισχύεται από φαινόμενα κρατικής αδιαλλαξίας ή ευνοιοκρατίας, τροφοδοτεί την συνδικαλιστική ιδιοτέλεια.

π. Θ.Α.Β.

  • Προβολές: 1635

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance