Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους: Γιὰ τὸ σύστημα Σένγκεν

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους, έχοντας πληροφορηθή ότι επίκειται η ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου “γιά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, με επόμενο βήμα την κύρωση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης του Σένγκεν, θεωρεί χρέος της να επισημάνη τα κάτωθι:

Επαινούμε κατ’ αρχήν την προσπάθεια της πολιτείας να εκσυγχρονισθή η ελληνική νομοθεσία και να τεθούν κανόνες και όρια στην εν πολλοίς ανεξέλεγκτη μέχρι σήμερα διείσδυση της πληροφορικής στη ζωή μας. Πληροφορούμεθα όμως παραλλήλως και τα εξής:

Με τις τεράστιες δυνατότητες της σημερινής τεχνολογίας στην πράξη κανένας νόμος και καμμία διαδικασία δεν είναι δυνατόν να ελέγξη την συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση των σχεδόν “άυλων” αυτών ηλεκτρονικών πληροφοριών.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου “γιά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” έχει τεθή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϋπόθεση για την κύρωση από την Βουλή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Σένγκεν, στην οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει προσχωρήσει με συμφωνία στις 6 Νοεμβρίου 1992. Η σύμβαση αυτή μεταξύ άλλων καταργεί τους ελέγχους στα σύνορα και αντί αυτών θεσμοθετεί το λεγόμενο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (Σ.Π.Σ.), με σκοπό την πάταξη του εγκλήματος μέσα στα όρια του ενιαίου πιά, από την άποψη αυτή, ευρωπαϊκού εδάφους. Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν θεσμοθετεί την δημιουργία και την διασυνοριακή σύνδεση ηλεκτρονικών αρχείων με προσωπικά δεδομένα πολιτών, που είτε παρέβησαν τον νόμο είτε είναι πιθανό να τον παραβούν.

Έχει γίνει πολύς λόγος για το δημοκρατικό έλλειμα αυτής της Σύμβασης, ενώ έχουν εκφρασθή σοβαρές επιφυλάξεις και από νομικά σώματα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ολλανδικό Συμβούλιο της Επικρατείας. Συγκεκριμένα με την Σύμβαση και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν διευκολύνεται η παραβίαση του προσωπικού απορρήτου και πλήττεται ουσιαστικά το τεκμήριο της αθωότητος του πολίτη. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους οικονομικά ισχυρούς που θα έχουν πια νόμιμη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων να τους εκμεταλλεύωνται ποικιλοτρόπως. Η βασισμένη σε προσωπικές πληροφορίες διαφήμιση μπορεί να πάρη τυραννικές διαστάσεις.

Εξ άλλου για την Ελλάδα, που δεν έχει χερσαία σύνορα με καμμιά χώρα μέλος της Ε.Ε., τα εθνικά οφέλη από την Σύμβαση αυτή είναι μηδαμινά. Αντίθετα είναι ευνόητοι οι κίνδυνοι από διατάξεις όπως η διασυνοριακή καταδίωξη εγκληματιών και παρακολούθηση υπόπτων, εάν ληφθούν υπόψιν και τα εντελώς διαφορετικά συμφέροντα των εταίρων μας στο θέμα των σχέσεων με τα γειτονικά μας κράτη. Σημειούται ότι η Βρεταννία και η Ιρλανδία για τους ίδιους λόγους επέλεξαν να μη μετάσχουν στην Σύμβαση.

Και από καθαρά ορθόδοξη χριστιανική άποψη υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και επιφυλάξεις για ενδεχόμενη καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθεριών και προσβολή του χριστιανικού αισθήματος, όπως ακριβώς έγινε και με την σχεδόν άνευ αντιστάσεως επιβολή στην χώρα μας της λεγομένης Παγκόσμιας Κωδικοποίησης Προϊόντων (UPU) με τον γνωστό δυσώνυμο αριθμό της Αποκαλύψεως 666. Κατά μία σοβαρή άποψη δεν είναι καθόλου φαντασίωση ο ενδεχόμενος κίνδυνος ένα τέτοιο ευρωπαϊκό και κατόπιν παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών, όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, να χρησιμοποιηθή και από αντιχριστιανικές δυνάμεις με απώτερο στόχο στην επιβολή μιας παγκόσμιας πολιτικο-οικονομικής και κατόπιν πνευματικής δικτατορίας, όπως αυτή περιγράφεται στο ιγ' κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Αντίθετα μάλλον, η σημερινή πρόοδος της τεχνολογίας και πληροφορικής και η διεθνής προώθηση τέτοιων Συστημάτων Πληροφοριών είναι αυτά που κάνουν κατανοητή και πραγματοποιήσιμη την όντως εφιαλτική αυτή περιγραφή του Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Εάν οι ανωτέρω πληροφορίες και επιφυλάξεις είναι ακριβείς, δηλώνουμε την πλήρη και σαφή αντίθεσή μας στην ψήφιση του νέου νομοσχεδίου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μεριμνά φιλανθρώπως για την σωτηρία του ανθρώπου και την ελευθερία του προσώπου του, χωρίς την οποία ο άνθρωπος είναι αδύνατο να “εκκλησιοποιηθή” και να σωθή. Γι’ αυτό και ανέκαθεν πρωτοπόρησε στους αγώνες του Έθνους για την ελευθερία. Ειδικώτερα μάλιστα ο Αγιορειτικός Μοναχισμός ως πνευματική εμπροσθοφυλακή της Εκκλησίας και ως θεματοφύλακας των ιερών παραδόσεων του Γένους, είναι αναγκασμένος να διαμηνύση την ζωηρή ανησυχία του για τον απτό πλέον κίνδυνο ενός θεσμοθετημένου και γενικού ηλεκτρονικού φακελλώματος με όλες τις προαναφερθείσες αρνητικές συνέπειες για την θεόσδοτη ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και την εν Χριστώ σωτηρία του.

Το νομοσχέδιο “για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, στην πράξη, φαίνεται δυστυχώς πώς νομιμοποιεί την ηλεκτρονική συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση των προσωπικών πληροφοριών, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν η “προστασία” που κατ’ όνομα εισάγει για τον πολίτη αποδεικνύεται, με τα σημερινά δεδομένα της πατρίδας μας, απλά θεωρητική. Η ενδεχόμενη υπερψήφισή του από την Βουλή θα αποτελέση το τελευταίο σκαλοπάτι για την κύρωση της Σύμβασης Σένγκεν και την οριστική ίσως απώλεια του προσωπικού απορρήτου και του σεβασμού της ελευθερίας μας.

Γι’ αυτό καλούμε όλους τους υπευθύνους να επανεξετάσουν με προσοχή το ζήτημα μέσα από αυτό το πρίσμα και παρακαλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αποσύρη τουλάχιστον επί του παρόντος το νομοσχέδιο από την Βουλή.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω

  • Προβολές: 2360