Γράφτηκε στις .

Πασχαλινές Ευχές

Οι δαιτυμόνες οι μακαριστοί εν τη Σιών τω Λόγω προσκαρτερήσαντες οι Απόστολοι παρείποντο τω Ποιμένι ως άρνες και συνημμένοι ώ ουκ εχωρίσθησαν Χριστώ, θείω λόγω τρεφόμενοι, ευχαρίστως εβόων΄ Τόν Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τούς αιώνας.

«Φθάσαμε στην Μ. Εβδομάδα. Σας παρακαλώ, να ευχηθήτε, να με βοηθήση ο Άγιος Θεός να σταυρώσω και να νεκρωθή ο παλαιός άνθρωπος, για να νοιώσω τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας και την χαράν της Αναστάσεως.

Σκοπός της ζωής μου είναι η αναγέννησις. Ευχηθήτε, σας παρακαλώ, να μου την χαρίση ο Άγιος Θεός»

*

«Ευχηθήτε, σας παρακαλώ, όπως διέλθω τας αγίας ημέρας της Μ. Εβδομάδος με συντριβή και κατάνυξιν, να νοιώσω την αγάπη του Θεού και αυτό είναι της Χάριτός Του, γιατί είναι ασύλληπτο δια την ανθρωπίνη διάνοια ο Θεός άνθρωπος και ο Θεός εις τον Σταυρόν, δια τας αμαρτίας μου.

Παράλληλα, δοξάζω τον Θεόν, που με αξίωσε να γνωρίσω το άγιον θέλημά Του και το ότι ζω στα χρόνια της Χάριτος και δεν έζησα προ της Σταυρικής Του Θυσίας. Ευχηθήτε επίσης να αξιοποιήσω όσα μου χαρίζει η αγαθότης Του και να αποβούν εις τον καταρτισμόν μου και να ενωθώ με τον ουρανό.

Επίσης και η συμμετοχή εις το Ποτήριον της Ζωής, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές να αποβή εις ίασιν ψυχής τε και σώματος και να γίνω μια ψυχή ταπεινή, όπως ήταν εκείνες στις ημέρες Του, να τον συνοδεύσω εις το ανώγειον, εις τον κήπον της Γεθσημανή, στον ανήφορο του Γολγοθά, στον Σταυρόν, εις τον Τάφον που αξιώθησαν οι Μυροφόροι, για να με αξιώση και στον κήπο της Αναστάσεως. Ευχηθήτε!!!».

(Παρασκευή Καραγιάννη προς τον ανηψιό της, νυν Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου Εις Μνημόσυνον)

ΧΩΡΙΟ