Κύριο θέμα: Ομιλία τού Σεβ. Μητροπολίτου στούς Φοιτητές - «Υγιής αναρχία»

Πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 2 Ιανουαρίου στό Πνευματικό Κέντρο τής Ιεράς Μητροπόλεως η καθιερωμένη συνάντηση τού Σεβ. Μητρπολίτου κ. Ιεροθέου μέ τούς φοιτητές καί αποφοίτους τής Επαρχίας μας μέ τήν ευκαιρία τής έναρξης τού νέου έτους καί τής κοπής τής Βασιλόπιττας.

Ομιλία τού Σεβ. Μητροπολίτου στούς Φοιτητές - «Υγιής αναρχία»Τό πρόγραμμα τής εκδήλωσης περιελάμβανε τήν ακολουθία κοπής τής Βασιλόπιττας, τήν ομιλία τού Σεβασμιωτάτου μέ θέμα «Μιά μορφή υγιούς αναρχίας οι κατά Χριστόν σαλοί», συζήτηση μέ τούς φοιτητές, κλήρωση τεσσάρων φοιτητών πού έλαβαν ο καθένας κάποιο χρηματικό ποσό από τό Ταμείο Ευποιΐας τού Μητροπολίτου, τό μοίρασμα τής Βασιλόπιττας, τής οποίας τό φλουρί αντιστοιχούσε επίσης σέ χρηματικό ποσό από τό Ταμείο Ευποιΐας, καί τέλος δεξίωση πού είχαν ετοιμάσει οι Κυρίες τών Συνδέσμων Αγάπης τής Ενορίας μας.

Τό θέμα τής φετινής ομιλίας τού Σεβασμιωτάτου πρός τούς Φοιτητές τής Επαρχίας μας ήταν συνέχεια τού θέματος πού είχε αναπτύξει τήν προηγούμενη χρονιά καί είχε αναφερθή στήν ουτοπία, η οποία προσπαθεί νά κατασκευάση μιά ιδεατή πολιτεία, πράγμα πού δέν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Αλλά καί η αναρχία προσπαθεί νά ανατρέψη τό Κράτος καί τήν εξουσία μέ τήν βία, πράγμα πού καί αυτό δέν μπορεί νά γίνη.

Ο Σεβασμιώτατος διάρθρωσε τήν ομιλία του σέ τρείς ενότητες.

Στήν πρώτη ενότητα, χρησιμοποιώντας σχετική βιβλιογραφία, παρουσίασε τόν ορισμό τής αναρχίας, σύμφωνα μέ φιλοσοφικές καί κοινωνιολογικές αναλύσεις. Πρόκειται δηλαδή γιά μιά ιδεολογία πού απορρίπτει τήν έννοια τής εξουσίας καί τόν θεσμό τού Κράτους, επειδή η κρατική εξουσία από τήν φύση της είναι αυταρχική καί καταπιεστική καί αστυνομεύει τά συναισθήματα τού ανθρώπου.

Ως πρώτοι αρνητές τής εξουσίας θεωρούνται οι κυνικοί φιλόσοφοι, όπως ο Αντισθένης καί ο Διογένης, πού φαντάζονταν ότι οι άνθρωποι μπορούν νά ζούν σάν ένα «ξέγνοιαστο κοπάδι» καί νά ικανοποιούν τίς πιό απαραίτητες φυσικές ανάγκες. Στά νεώτερα χρόνια τόν αναρχισμό υποστήριξαν ο Γκοντγουΐν, ο Μπακούκιν, ο Κροπότκιν κ.ά.

Ο Μάξ Βέμπερ υποστήριξε ότι η εξουσία προκειμένου νά είναι θετική γιά τόν άνθρωπο καί τήν κοινωνία πρέπει νά συνδυάζη τά τρία είδη εξουσίας, ήτοι τήν νόμιμη ή γραφειοκρατική, τήν παραδοσιακή καί τήν χαρισματική. Ο μή συνδυασμός αυτών τών τριών ειδών δημιουργεί αρρωστημένες καταστάσεις. Γενικά, τό πρόβλημα είναι πώς θά συνδυασθή η ελευθερία τού προσώπου μέ τήν ενότητα τού συνόλου.

Στήν δεύτερη ενότητα παρουσίασε τήν άποψη τής Εκκλησίας γιά τήν αναρχία. Τόνισε ότι ο άνθρωπος δέν δημιουργήθηκε γιά νά είναι άρχοντας ή αρχόμενος, αλλά μετά τήν πτώση του καί τήν είσοδο τών παθών χρειάσθηκε κάποια εξουσία γιά εξισορρόπηση τής ζωής. Τελικά η εξουσία είναι μεταπτωτικό φαινόμενο καί ένα αναγκαίο κακό όπως οι αρρώστιες καί ο θάνατος. Ο Χριστιανισμός εξανθρώπισε καί εκχριστιάνισε τίς εξουσίες, τίς υπερβαίνει μέ τήν ζωή πού διδάσκει καί επαγγέλεται τήν πλήρη εσχατολογική τους κατάργηση.

Στήν τρίτη ενότητα παρουσίασε τούς κατά Χριστός Σαλούς, ιδιαιτέρως δέ τόν άγιο Συμεών, πού έζησε στήν Έμεσσα τής Συρίας, ως μιά μορφή υγιούς αναρχίας. Συνήθως η αναρχία ως ιδεολογία εκφράζεται επιθετικά μέ βόμβες, ξύλα, πέτρες γιά τήν ανατροπή τής εξουσίας καί οι αναρχικοί καλύπτουν τά πρόσωπα (κουκούλα).

Οι κατά Χριστόν Σαλοί ήταν μιά ιδιαίτερη κατηγορία Αγίων, οι οποίοι αφού προηγουμένως έλαβαν τό Άγιον Πνεύμα καί αγιάσθηκαν στήν συνέχεια προσπάθησαν νά σώσουν τούς ανθρώπους, όχι μέ επιθέσεις, αλλά μέ τήν αγάπη καί τά θαύματα, χωρίς νά καλύπτουν τό πρόσωπο, αλλά μέ τήν ίδια τους τήν απλή καί καθαρή ύπαρξη.

Τά χαρακτηριστικά τών κατά Χριστόν Σαλών ήταν ότι απέβλεπαν στήν σωτηρία τών ανθρώπων, ιδίως τών πορνών ενέπαιζαν τήν κοινωνία κτυπτώντας τήν υποκρισία οδηγούσαν τήν προσοχή τού ανθρώπου στήν εσωτερική ζωή μέ τίς πράξεις τους εξόργιζαν ακόμη καί τά δαιμόνια μέ τίς θαυματουργικές επεμβάσεις έσωζαν τούς αιρετικούς δέν δικαιολογούσαν τόν εαυτό τους όταν τούς συκοφαντούσαν καί μάλιστα ανελάμβαναν πάνω τους τήν ενοχή τών άλλων μέ πράξεις φαινομενικά τρελλές έκρυπταν τήν αρετή τους. Τήν ευεργετική παρουσία τους απέδειξε καί ο τρόπος μέ τόν οποίον απέθαναν μέσα σέ αφάνεια κοσμική, αλλά σέ θεία δόξα.

Καί ο Σεβασμιώτατος κατέληξε ότι υπάρχουν καί άλλοι τρόποι διορθώσεως τών πραγμάτων, όχι μέ τήν βία καί τίς βόμβες, αλλά μέ τήν ελευθερία καί τήν αγάπη, μέ τήν προσωπική θυσία καί τήν βελτίωση, μέ θετικές ενέργειες καί μέ προσευχή. Όσοι κρύβουν τά πρόσωπά τους δείχνουν ότι εργάζονται ατομικά καί υποκριτικά, ενώ οι κατά Χριστόν Σαλοί εργάζονταν προσωπικά. Τόνισε ιδιαιτέρως ότι πρέπει νά αγωνισθούμε γιά τήν διόρθωση τών κοινωνικών πραγμάτων, όχι σπάζοντας βιτρίνες μέ κουκούλες, αλλά σπάζοντας τήν βιτρίνα καί τήν κουκούλα τής δικής μας υποκρισίας καί αγωνιζόμενοι νά βελτιώσουμε τούς θεσμούς, γιατί τό άρρωστο πρόσωπο αρρωσταίνει τούς θεσμούς καί οι αρρωστημένοι θεσμοί αρρωσταίνουν πιό πολύ τό πρόσωπο.

Οι φοιτητές καί απόφοιτοι συμμετείχαν στήν συζήτηση μέ ωραίες ερωτήσεις, όπως: –Μήπως μερικές ενέργειες τού αγίου Συμεών μπορούν νά χαρακτηρισθούν επιθετικές; Καί άν ναί, πώς δικαιολογείται αυτό; –Η Εκκλησία θεωρεί τήν εξουσία θεόσδοτη; Καί άν ναί, γιατί ευλογεί τά όπλα αγωνιστών, όπως π.χ. τών αγωνιστών τού '21; –Μέ τήν πείρα καί τήν γνώση πού έχετε, μπορείτε νά κάνετε μιά εκτίμηση, άν υπάρχουν σήμερα περιθώρια εξανθρωπήσεως τής εξουσίας; –Πώς μπορεί νά γίνη εφαρμογή αυτών πού είπατε γιά τόν άγιο Συμεών στήν καθημερινότητά μας; –Πώς γίνεται νά μή μάς επηρεάζη η γνώμη τών άλλων; –Οι άγιοι βλέπουν πιό πέρα από τήν επιφάνεια, αντιμετωπίζουν πιό βαθειά τά θέματα. Η σύγχρονη ζωή αναλίσκεται μόνον σέ όσα βλέπουμε. Πώς δέχεται η Εκκλησία αυτούς τούς ανθρώπους, λαϊκούς καί Κληρικούς, πού προχωρούν παραπέρα, πίσω από τά φαινόμενα;

Στίς ερωτήσεις αυτές ο Σεβασμιώτατος απάντησε πρακτικά, επίκαιρα καί υπεύθυνα.

Στήν εκδήλωση είχαν προσκληθή επίσης καί παρευρέθηκαν οι Διευθυντές καί οι Θεολόγοι τών Λυκείων τής πόλεως.

Όπως είπαμε καί στήν αρχή, η εκδήλωση αυτή έχει ήδη καθιερωθή, πραγματοποιείται επί μία δεκαπενταετία πλέον καί έχει γίνει σημείο αναφοράς καί ευκαιρία συνάντησης τών νέων πού χρόνο μέ τόν χρόνο ανοίγουν τά φτερά τους καί πετούν μακριά από τήν ιδιαίτερη πατρίδα τους γιά νά σπουδάσουν. Τά θέματα δέ πού παρουσιάζονται, όπως τό φετινό, είναι πάντα επίκαιρα καί ανταποκρίνονται στά ενδιαφέροντα τών νέων, οι οποίοι λαμβάνουν καί μέσα από τήν Παράδοση κριτήρια ερμηνείας καί αντιμετώπισης τής σύνθετης σύχρονης πραγματικότητας.

Α.Κ.

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 1837

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance