Βιβλιοπαρουσίαση: Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος - «Ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι»

Ο Ομότιμος Καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος αφιέρωσε μεγάλο χρόνο τής ζωής του γιά νά μελετήση επιστημονικώς τίς Σλαυικές Εκκλησίες καί μεταξύ αυτών τήν ζωή καί τό έργο τού μεγάλου Ουκρανού Μοναχού καί Ησυχαστού Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι.

Στό παρελθόν εκπόνησε διατριβή επί υφηγεσία μέ τίτλο «Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) καί η ασκητικοφιλολογική Σχολή του», καθώς επίσης συνέγραψε καί άλλο κείμενο μέ τίτλο «Σύμμεικτα περί τής Σχολής τού Παϊσίου Βελιτσκόφσκι».

Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος - «Ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι»Πρόσφατα δημοσίευσε στήν ελληνική γλώσσα τό βιβλίο του μέ τίτλο «Ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι», τό οποίο είχε ήδη προηγουμένως δημοσιευθή σέ άλλες γλώσσες.

Όπως ο ίδιος σημειώνει στόν πρόλογό του, «η δημοσίευση τού παρόντος έργου είναι η ολοκλήρωση μιάς προσπάθειας πού χρονολογείται από πολύ παλιά. Θεώρησα υποχρέωσή μου, τά κείμενα πού είχα πρώτος δημοσιεύσει στήν ρωσοσλαβονική γλώσσα, στήν οποία καί γράφηκαν αυτά, νά τά προσφέρω τώρα καί σέ ελληνική μετάφραση, γιά νά γίνουν γνωστά στό κοινό τής χώρας πού ο όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι είχε αγαπήσει καί είχε περάσει ένα μέρος τής πνευματικά καρποφόρας ζωής του».

Ο όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι γεννήθηκε τό 1722 στήν Πολτάβα τής Ουκρανίας, αναζητούσε από τήν μικρή του ηλικία τήν ησυχαστική ζωή καί τά κείμενα τών νηπτικών Πατέρων τής Εκκλησίας, ασκήτευσε γιά ένα διάστημα στό Άγιον Όρος καί στήν συνέχεια αναδείχθηκε Ηγούμενος σέ τρία Μοναστήρια τής Μολδαβίας (Ντραγκομίρνα, Σέκου, Νεάμτς), συγκεντρώνοντας πλησίον του εκατοντάδες μοναχούς. Πρός τό τέλος τής ζωής του συνάχθηκαν γύρω του περίπου 700 μοναχοί.

Τό χαρακτηριστικό γνώρισμά του ήταν ότι αγάπησε τήν ησυχαστική παράδοση τής Εκκλησίας, καλλιέργησε καί δίδαξε τήν νοερά προσευχή, μετέφρασε νηπτικά κείμενα στήν ρωσοσλαβονική γλώσσα καί έτσι, όπως λέγει ο Καθηγητής, «συνετέλεσε στήν αναβίωση τού κοινοβιακού βίου στόν ρουμανικό μοναχισμό, μέ βάση τό αγιορειτικό πρότυπο, καί στήν στροφή πρός τήν ησυχαστική πνευματικότητα, όπως αυτή είχε ανθίσει στό Άγιον Όρος τόν 14ο αιώνα». Πρόκειται γιά ένα παράλληλο έργο πού έκαναν στόν ελλαδικό χώρο οι σύγχρονοί του φιλοκαλικοί Πατέρες, όπως ο άγιος Μακάριος Νοταράς πρ. Επίσκοπος Κορίνθου καί ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Ο όσιος Παΐσιος εκοιμήθη τό 1794 στήν Ιερά Μονή Νεάμτς τής Μολδαβίας.

Τό παρόν βιβλίο μετά τόν πρόλογο περιλαμβάνει κατατοπιστική εισαγωγή, στήν οποία δίνονται πολλά διευκριστικά στοιχεία γιά τήν αυτοβιογραφία τού οσίου Παϊσίου.

Στήν συνέχεια περιλαμβάνει τρείς ενότητες.

Η πρώτη μέ τίτλο «Η αυτοβιογραφία τού Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι» δίνει πολλά στοιχεία από τήν γέννησή του μέχρι τήν μετάβασή του στό Άγιον Όρος καί γράφηκε μέ απλό καί πολύ χαριτωμένο τρόπο.

Η δεύτερη ενότητα μέ τίτλο «Η βιογραφία τού Οσίου Παϊσίου από τόν Ιερομόναχο Μητροφάνη» παρουσιάζει τήν ζωή τού οσίου Παϊσίου από τό σημείο εκείνο πού τελειώνει η αυτοβιογραφία του μέχρι τήν κοίμησή του.

Καί η τρίτη ενότητα μέ τίτλο «Η διήγηση τού Οσίου Παϊσίου γιά τήν ανακάλυψη τών Πατερικών συγγραμμάτων στό Άγιον Όρος καί τήν μετάφρασή τους» είναι μιά απαντητική επιστολή τού ιδίου τού οσίου Παϊσίου στόν Ηγούμενο Θεοδόσιο τού ερημητηρίου τού αγίου Σωφρονίου στήν Ρωσία στήν οποία αφηγείται τό πώς βρήκε στό Άγιον Όρος κείμενα νηπτικών Πατέρων γιά τήν ησυχαστική παράδοση τής Εκκλησίας καί τήν μετάφρασή τους.

Οι υποσημειώσεις πού τίθενται στό βιβλίο από τόν Καθηγητή Ταχιάο προσφέρουν πολλές διευκρινίσεις, η δέ πλήρης καί αναλυτική βιβλιογραφία γιά τόν όσιο Παΐσιο δίνει επιστημονική επάρκεια στό βιβλίο καί δείχνει τήν προσωπικότητά του καί τήν επίδραση πού είχε η ζωή καί τό έργο του. Τό βιβλίο εκδόθηκε από τίς Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων καί Περιοδικών τού University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009.

Πρόκειται γιά μιά σημαντική έκδοση. Συγκινείται κανείς βαθύτατα διαβάζοντας τόν ζήλο, τήν αγάπη καί τήν έμπνευση τού οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι από τήν μικρή του ηλικία μέχρι τό τέλος τής ζωής του. Βλέπει κανείς όλη τήν ησυχαστική παράδοση τής Εκκλησίας πού αναβιώθηκε στίς ημέρες του καί απετέλεσε σημαντικό παράγοντα αναβίωσης τού ησυχαστικού μοναχισμού στίς σλαβικές χώρες.

Σέ επόμενο τεύχος τής Εκκλησιαστικής Παρέμβασης θά γίνη ευρύτερη ανάλυση καί παρουσίαση τής ζωής καί τού έργου τού μεγάλου αυτού Ουκρανού ασκητού, τού οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι.

Θέλω νά συγχαρώ θερμότατα καί νά ευχαριστήσω ολοκαρδίως τόν Ομότιμο Καθηγητή κ. Αντώνιο-Αιμίλιο Ταχιάο γιά τήν όλη προσφορά του στήν Εκκλησία, όπως φαίνεται στά κείμενά του, καί επί πλέον γιά τήν συγγραφή τού σημαντικού αυτού βιβλίου πού αναφέρεται στήν μεγάλη αυτή ευαίσθητη καί εμπνευσμένη προσωπικότητα τού οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι.

Σέ μιά εποχή πού καί αυτός ο μοναχισμός δέχεται εν πολλοίς εκκοσμικευμένες επιδράσεις, τέτοια βιβλία αποτελούν αναψυχή καί αναζωογόνηση καί παραπέμπουν στόν γνήσιο ορθόδοξο μοναχισμό.–

Ετικέτες: Βιβλιοπαρουσίαση

  • Προβολές: 1673

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance