Εἰδήσεις Ἰανουαρίου 2010

«Μετ’ εκκλησιαστικής μεγαλοπρεπείας καί τάξεως εωρτάθη εν τοίς Πατριαρχείοις η λαμπρά εορτή τής εν τοίς ρείθροις τού Ιορδάνου Επιφανείας τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τώ Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τόν Εσπερινόν μετά τής θείας Λειτουργίας τού Μ. Βασιλείου τήν παραμονήν, Τρίτην, 5ην ιδίου, εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος εξ ομίλου Καθηγητών τού 4ου Λυκείου Τρικάλων,... εκ πολυμελούς ομίλου τού Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.),... εκ μελών τής Ελληνικής Κοινότητος Μπάρι,... καί εκ τών 4ου, 8ου καί 11ου ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης καί τής Μικτής Χορωδίας αυτών,... πρός ούς ο Πατριάρχης απηύθυνε πατρικούς λόγους. Τήν επομένην, Τετάρτην, 6ην ιδίου, προέστη τής Πατριαρχικής καί Συνοδικής θείας Λειτουργίας τής Εορτής, συλλειτουργούντων Αυτώ τών Σεβ. Μητροπολιτών Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Εν τώ τέλει τής Δοξολογίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ετέλεσε τόν Μέγαν Αγιασμόν, αγιάσας εν συνεχεία τούς συλλειτουργούς Αυτού αγίους Αρχιερείς, τούς Κληρικούς τής Πατριαρχικής Αυλής, τούς Εξοχ. κ. κ. Ιωάννην Πανάρετον, εκπροσωπούντα τήν έντιμον Κυβέρνησιν τής Ελλάδος, καί Φώτιον Ξύδαν, Πρέσβυν τής Ελλάδος εν Αγκύρα, ώτινι καί ηυχήθη επί τή ονομαστική αυτού εορτή, καί τόν Εντιμ. κ. Βασίλειον Μπορνόβαν, Γενικόν Πρόξενον τής Ελλάδος ενταύθα. Κατά τήν θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Πέργης κ. Ευάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Επίτροπος τού Παναγίου Τάφου εν τή Πόλει, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Γεν. Γραμματεύς τού Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης «ΟΣΕΠ», ο Εξοχ. κ. Γεώργιος Παυλίδης, Νομάρχης Ξάνθης, ο Εντιμ. κ. Στέφανος Ταμβάκης, Πρόεδρος τού Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), μετά τής συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αρτέμιδος, στελέχη τού ενταύθα Δημοκρατικού Κόμματος («Demokrat Parti»), άλλοι επίσημοι, ως καί πλήθος προσκυνητών εκ τού εξωτερικού καί πιστοί εντεύθεν. Μετά τό τέλος τής Θείας Λειτουργίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά τών Σεβ. Αρχιερέων, καί τών κωδώνων κρουομένων χαρμοσύνως, μετέβη εν πομπή εις τήν αποβάθραν τού Φαναρίου, όπου προέστη τής τελετής τής Καταδύσεως τού Τιμίου Σταυρού εις τήν θάλασσαν καί ηυλόγησε τούς κατακλύσαντας τάς οδούς ευλαβείς πιστούς. Τόν Σταυρόν ανέσυρεν εκ τής θαλάσσης ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Κουζινός, εξ Ίμβρου, κάτοικος νύν Αθηνών, εις όν ο Πατριάρχης απένειμεν επιστήθιον χρυσούν σταυρόν εις ευλογίαν, ως καί αναμνηστικά εις τούς υπολοίπους κολυμβητάς» (από τήν Γραμματεία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου).

***

Ο από Νύσσης (Νίς) Ειρηναίος, 80 ετών, είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Πεκίου, Μητροπολίτης Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου καί Πατριάρχης Σερβίας. Η εκλογή έγινε τήν Παρασκευή 22 Ιανουαρίου από τήν Σύνοδο τών Ιεραρχών στήν οποία συμμετείχαν 45 Μητροπολίτες καί Επίσκοποι. Σύμφωνα μέ τόν Καταστατικό Χάρτη τής Εκκλησίας τής Σερβίας ο Πατριάρχης εξελέγη στήν τελική φάση μέ κλήρωση μεταξύ τριών Ιεραρχών. Οι άλλοι δυό ήταν οι Επίσκοποι Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος καί Μπάτσκας Ειρηναίος. Τά ονόματα τών τριών αυτών υποψηφίων γράφηκαν σέ ξεχωριστά χαρτιά καί τοποθετήθηκαν στό Άγιο Δισκοπότηρο. Τόν κλήρο γιά τήν ανάδειξη τού νέου Πατριάρχη τράβηξε ο ηγούμενος τής μονής Λαμπόβινα π. Γαβριήλ, ο οποίος στό παρελθόν θήτευσε καί στήν Ιερά Μονή Χελανδαρίου τού Αγίου Όρους.

***

Ο Μακαριώτατος κ. Ειρηναίος γεννήθηκε τό 1930 στό χωρίο Βίντοβα τής πόλης Τσατσάκ (Κεντρική Σερβία), τό βαπτιστικό του όνομα είναι Μίροσλαβ. Φοίτησε στήν Θεολογική Σχολή τού Βελιγραδίου. Διετέλεσε καθηγητής τού Θεολογικού Σεμιναρίου τής Πριζρένης, 1959 - 1968. Ολοκλήρωσε τίς μεταπτυχιακές σπουδές του στήν Αθήνα 1962 - 1963. Τό Μάϊο τού 1974 εξελέγη επίσκοπος Μοραβίτσκιμ κοντά στόν Πατριάρχη Γερμανό. Επίσκοπος Νύσσης εξελέγη κατά τήν συνεδρίαση τών Επισκόπων τό 1975, καί ενθρονίσθηκε τόν Ιούνιο τού 1975 στόν Καθεδρικό Ναό τής Επισκοπής Νίς.

***

«Η πολυπληθής κοινότητα τών Αλεβί αντιμετωπίζει στήν Τουρκία τά ίδια προβλήματα πού αντιμετωπίζουν οι μή μουσουλμανικές μειονότητες καί τό Οικουμενικό Πατριαρχείο», δηλώνουν ηγετικά στελέχη τής αλεβιτικής κοινότητας. Σέ επίσκεψή του στόν Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο πρόεδρος τού Ιδρύματος Ehl-Beyt, Φερμανί Αλτούν, δήλωσε ότι «δέν βλέπουμε νά έχη λυθή κανένα πρόβλημά μας, εδώ καί χρόνια. Σέ εμάς συμπεριφέρονται σάν νά ήμαστε τρίτης κατηγορίας πολίτες. Στήν κοινωνική καί πολιτική ζωή, στά θέματα ελευθερίας τής πίστης καί στήν εφαρμογή τους, μάς συμπεριφέρονται χειρότερα απ' ό,τι στίς μή μουσουλμανικές μειονότητες». Ο κ. Αλτούν δήλωσε πλήρη συμπαράσταση στό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ιδιαίτερα στήν επαναλειτουργία τής Θεολογικής σχολής τής Χάλκης. «Δέν καταλαβαίνω γιατί δέν επιτρέπουν τήν επαναλειτουργία τής Θεολογικής Σχολής, όπως καί γιατί δέν δίνουν νομική υπόσταση στούς δικούς μας χώρους λατρείας, τά τζεμεβί (cemevi)». Ο κ. Αλτούν τόνισε ότι η κοινότητα τών Αλεβί αντιμετωπίζει τό πρόβλημα τών θρησκευτικών ελευθεριών της μέ τόν ίδιο τρόπο πού τό αντιμετωπίζει καί ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. «Η λύση τών προβλημάτων τού Πατριαρχείου θά διευκολύνη καί τήν λύση τών δικών μας προβλημάτων... Είμαστε μάλλον τρίτης κατηγορίας πολίτες, εφ' όσον οι μή μουσουλμανικές μειονότητες είναι δευτέρας κατηγορίας... Έστω καί συμβολικά, βλέπουμε καμμιά φορά τό Κράτος νά αποδίδη ιδιότητες σέ μέλη μή μουσουλμανικών μειονοτήτων, αλλά εμείς ως Αλεβίτες, δυστυχώς δέν επωφελούμαστε ποτέ από τέτοιες δυνατότητες... Θά καταβάλουμε από κοινού προσπάθεια γιά τήν σύγκλιση τών νόμων τής Τουρκίας στό ευρωπαϊκό δημοκρατικό επίπεδο». Ερωτηθείς άν συζήτησε μέ τόν Πατριάρχη τίς δηλώσεις του στό αμερικάνικο δίκτυο CBS γιά τήν «σταύρωση», ο κ. Αλτούν είπε: «Η έκφραση αυτή σημαίνει πώς δέν υπάρχει ελευθερία. Η σημασία τής έκφρασης ήταν μεταφορική, σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα, δυσκολίες, πονάμε...». Η παλαιά κοινότητα τών Αλεβί, πού περιλαμβάνει πολλά εκατομμύρια πολιτών, ίσως καί πολλές δεκάδες εκατομμυρίων, ακολουθεί μιά διαφορετική εκδοχή τού Ισλάμ, πού συναντάται κυρίως στήν Τουρκία καί τήν Συρία. Η κοινότητα αυτή βρίσκεται πάντοτε κάτω από τήν πίεση τής σουνιτικής πλειοψηφίας τού Ισλάμ καί τής πολιτικής καί κοινωνικής δύναμης, πού έχει αυτή ιστορικά στήν Τουρκία. (ΑΠΕ -ΜΠΕ)

***

«Τό έργο τού αγίου Μαξίμου τού Γραικού γιά τήν εδραίωση τού γνήσιου ορθόδοξου ιδεώδους είχε τήν σφραγίδα τού μαρτυρίου, πέρασε από τό καμίνι τών διωγμών καί τών θλίψεων καί γι' αυτό έμεινε στήν αιωνιότητα. Όπως ο ίδιος ομολογεί: ετηρείτο εγκάθειρκτος εν δεσμοίς καί εθανατούτο διά τού ψύχους, τού καπνού καί τής πείνης. Η θυσία του αυτή, τό καθ' ημέραν μαρτύριό του, λειτούργησε ως τεράστια αφυπνιστική δύναμη τού ρωσικού λαού. Έγινε αιτία επιστροφής στήν γνήσια ορθόδοξη πνευματικότητα, όπως αυτή τήν είχαν διδάξει αυθεντικά, έξη αιώνες πρίν, οι Θεσσαλονικείς άγιοι αδελφοί ιεραπόστολοι Κύριλλος καί Μεθόδιος. ... Αγαπητοί αδελφοί μου, σάς παρακαλούμε νά θυμάστε στίς προσευχές σας τήν Εκκλησία μας στήν Κορέα. Ικετεύσατε τόν άγιο Μάξιμο τόν Γραικό, τόν Φωτιστή τών Ρώσσων, νά γίνη καί ο Φωτιστής τών Κορεατών. Επί πλέον δέ νά βοηθήση, σάν ειδικός, στό ευαίσθητο καί άκρως λεπτό θέμα τής μεταφράσεως καί τών υπολοίπων λειτουργικών ύμνων καί πατερικών κειμένων από τήν ελληνική στήν δύσκολη κορεατική γλώσσα» (Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος, κήρυγμα στήν Άρτα).

***

Η Καθολική Εκκλησία επιβεβαίωσε ότι αρνείται τήν «θεία Κοινωνία» στόν Πάτρικ Κένεντι, ανιψιό τού δολοφονηθέντος προέδρου Τζόν Φ. Κένεντι, επειδή ως βουλευτής (μέ τούς Δημοκρατικούς) υποστηρίζει τό δικαίωμα στήν άμβλωση. Σέ συνέντευξή του στήν εφημερίδα Πρόβιντενς Τζέρναλ ο επίσκοπος τού Ρόουντ Άιλαντ, Τόμας Τόμπιν, είπε ότι από τό 2007 ζήτησε από τόν Πάτρικ Κένεντι νά μήν κοινωνή. Ο Πάτρικ Κένεντι είναι τό μικρότερο από τά τρία παιδιά τού Τεντ Κένεντι, ο οποίος πέθανε τό καλοκαίρι. Εκπροσωπεί τό Ρόουντ Άιλαντ στήν Βουλή τών Αντιπροσώπων. Ο θείος του, Τζόν Φ. Κένεντι, ήταν ο πρώτος Καθολικός πρόεδρος τών ΗΠΑ. Η δήλωση τού Τόμπιν επιβεβαιώνει τά όσα είχε πεί ο ίδιος ο βουλευτής στήν ίδια εφημερίδα. Στήν συνέντευξη αυτή ο Κένεντι εξήγησε ότι, σύμφωνα μέ τόν επίσκοπο, η προάσπιση τού δικαιώματος στήν άμβλωση είναι ασυμβίβαστη μέ τήν θέση τής Εκκλησίας. Ο Τόμπιν πάντως εξέφρασε τήν λύπη του πού ο βουλευτής δημοσιοποίησε τήν απόφαση τής Εκκλησίας. (Romfea.gr)

Ετικέτες: ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 1906

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance