Αποτέλεσμα τής αγάπης τού Θεού

Ο Θεός διευθύνει προσωπικά τόν κόσμο καί τήν ιστορία. Μέσα στήν κτίση υπάρχουν οι άκτιστοι λόγοι τού Θεού. Ο Θεός δέν έκανε τόν κόσμο καί τόν εγκατέλειψε έπειτα στήν τύχη του, αλλά τόν διευθύνει προσωπικά. Γι' αυτό καί η ιστορία δέν πρέπει νά αντικειμενοποιήται, δέν πρέπει νά θεωρήται σάν καρπός μερικών τυχαίων γεγονότων. Πολλοί νομίζουν ότι τά πράγματα γίνονται τυχαία. Μάλιστα, συχνά ακούμε τήν φράση «η ιστορία διδάσκει». Καί, βέβαια, μέσα από ορισμένες προϋποθέσεις είναι σωστό, αλλά όμως δέν είναι πέρα γιά πέρα αληθινό. Ο Θεός διδάσκει διά τής ιστορίας.

Συνήθως εμείς νομίζουμε ότι η ιστορία είναι μιά σύνθεση μερικών εξωτερικών γεγονότων. Όμως πέρα από τά ιστορικά γεγονότα υπάρχει καί η λεγομένη ιερά ιστορία, τό τί έκανε καί κάνει, δηλαδή, ο Θεός γιά τήν σωτηρία τού ανθρώπου καί πώς διευθύνει ο Θεός τόν κόσμο καί τόν οδηγεί σέ ένα τέλος, σέ έναν σκοπό.

...

Στήν διδασκαλία τών αγίων Πατέρων φαίνεται ότι ο Θεός διευθύνει προσωπικά τόν κόσμο, αλλά καί τήν προσωπική ζωή τού κάθε ανθρώπου. Καί έτσι, όπως βλέπουμε τόν Θεό μέσα στήν Αγία Γραφή, τό ίδιο μπορούμε νά δούμε τόν Θεό μέσα στήν κτίση καί τήν ιστορία. Μελετώντας κανείς τά διάφορα γεγονότα καί κυρίως τά προσωπικά του γεγονότα, αυτά πού έχουν σχέση μέ τήν προσωπική του ζωή, μπορεί νά διαπιστώση ότι κάτω από κάθε γεγονός κρύβεται η αγάπη τού Θεού. Έτσι, υπάρχουν γεγονότα πού σέ μάς φαίνονται ως αποτυχία, καί όμως αργότερα αποδεικνύονται ότι ήταν επιτυχία. Καί υπάρχουν ανθρώπινες επιτυχίες πού αργότερα αποδεικνύονται ότι ήταν πραγματικά αποτυχίες. Ο Θεός δι' όλων αυτών διευθύνει τήν ιστορία καί τήν ζωή μας.

Όμως δέν είναι εύκολο νά διακρίνη κανείς τόν Θεό μέσα στήν κτίση καί τήν ιστορία. Απαιτείται καθαρότητα, τήν οποία διαθέτουν μερικά πρόσωπα, πού έχουν φθάσει στήν κατάσταση τού φωτισμού καί τής θεωρίας. ...

...

Έτσι, λοιπόν, τίποτε δέν είναι τυχαίο. Δέν μπορούμε νά θεωρούμε τήν ζωή μας καί τήν ζωή τού κόσμου ως προϊόν καί αποτέλεσμα τύχης, αλλά ως αποτέλεσμα τής αγάπης τού Θεού.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, Ο Βλέπων)

ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 2293