Skip to main content

Γεγονὸς καὶ σχόλιο: Η ανάληψη τών ευθυνών

Η οικονομική κρίση πού διέρχεται η Πατρίδα μας είναι πρωτόγνωρη τά τελευταία χρόνια καί έχει πολλές παραμέτρους πού συνδέονται καί μέ άλλες κρίσεις, κοινωνικές, πολιτικές καί εθνικές. Όταν κανείς διαβάζη αναλύσεις από ανθρώπους πού γνωρίζουν τά προβλήματα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά καί τής παγκόσμιας κοινωνίας, τότε μπορεί νά υποψιασθή τό βάθος τής κρίσεως.

Ο Μίκης Θεοδωράκης πού είναι ευαίσθητος σέ κοινωνικά, πολιτιστικά καί εθνικά ζητήματα, σέ μιά σημαντική δήλωσή του, αφού προσδιορίζει τούς εθνικούς κινδύνους πού συνδέονται μέ τήν οικονομική κρίση, γράφει: «Πιστεύω ότι δέν υπάρχει άλλη λογικοφανής εξήγηση παρά τό γεγονός ότι υπήρξε μιά διεθνής συνωμοσία, στήν οποία συμμετείχαν καί οι Ευρωπαίοι φιλοαμερικάνοι τύπου Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ο διεθνής αντιδραστικός Τύπος, πού όλοι μαζί συνωμότησαν γιά τό "μεγάλο κόλπο" τής υποβάθμισης ενός ελευθέρου λαού σέ υποτελή. Τουλάχιστον εγώ δέν μπορώ νά δώσω άλλη εξήγηση. Παραδέχομαι όμως ότι δέν διαθέτω ειδικές γνώσεις αλλά μιλώ βασισμένος στόν κοινό νού. Ίσως καί πολλοί άλλοι νά σκέφτονται όπως εγώ κι αυτό ίσως τό δούμε στίς μέρες πού θά ’ρθουν». Καί καταλήγει: «Καλώ τούς οικονομολόγους, πολιτικούς, αναλυτές νά μέ διαψεύσουν».

Είναι γνωστόν ότι στά μεγάλα κέντρα εξουσίας, στίς λεγόμενες «δεξαμενές σκέψης», καταρτίζονται διάφορα σενάρια γιά τό πώς οι μεγάλες Χώρες θά κυριαρχήσουν στόν κόσμο καί θά αλλάξουν τά γεωπολιτικά δεδομένα. Αυτά γίνονταν πάντοτε καί βέβαια γίνονται καί στίς ημέρες μας. Τά σενάρια είναι πολλά καί περνά εκείνο πού θά τό ευνοήσουν καί οι συνθήκες. Οπότε, τό θέμα είναι: γιατί οι δικοί μας πολιτικοί δέν προλάβαιναν τόσα χρόνια όλα αυτά τά θέματα καί έδωσαν αφορμές γιά νά υλοποιηθούν μερικά σχέδια πού πολλοί τά προσδιορίζουν; Ο λαός είναι θυμωμένος μέ τήν αδράνεια αυτή.

Μιά αγράμματη γυναίκα δήλωσε σέ τηλεοπτική εκπομπή: «Εμείς οι αγράμματοι κάνουμε κουμάντο στό σπίτι μας, καί ανάλογα μέ τό εισόδημα πού έχουμε, ρυθμίζουμε τά έξοδά μας. Αυτοί οι γραμματισμένοι δέν μπορούσαν νά κάνουν σωστή διαχείριση τής χώρας; Γιατί τούς εκλέγουμε τότε;».

Όσοι επιδιώκουν νά καταστήσουν υποτελείς τούς λαούς λαμβάνουν αφορμές από τούς ίδιους τούς λαούς, όπως στήν προκειμένη περίπτωση. Πώς είναι δυνατόν μιά Χώρα νά δανείζεται, νά έχη μεγάλο χρέος πού αυξάνεται μέ τόν καιρό, νά στηρίζεται στόν δανεισμό καί μέ αυτόν νά κάνη τίς πληρωμές τών Δημοσίων Υπαλλήλων, τούς οποίους όμως αυξάνει συνεχώς, καί νά μήν ανησυχή; Δέν έπρεπε νά τεθή ένας φραγμός, ένα μέτρο;

Η πλειονότητα τού λαού αποδίδει κύριες ευθύνες στούς πολιτικούς γιά τήν κατάσταση πού διερχόμαστε. Αλλά ευθύνονται καί εκείνοι πού μέ διαφόρους τρόπους εκμεταλλεύονταν τήν κατάσταση γιά νά πλουτίσουν, σταματούσαν κάθε προσπάθεια βελτίωσης τών δημοσιονομικών, όπως καί αυτοί πού ωθούσαν τούς ανθρώπους νά λαμβάνουν δάνεια μέ ευκολία, νά παίζουν στό Χρηματιστήριο καί νά ζούν μιά ευδαιμονιστική ζωή. Άλλωστε όλα τά προγράμματα τών τηλεοράσεων παραπέμπουν στήν ευδαιμονιστική ζωή καί ωθούν τούς Έλληνες στήν εύκολη απόκτηση τών χρημάτων. Αυτόν τόν ρόλο διαδραματίζουν τά παιχνίδια τών τηλεοράσεων στά οποία προτρέπονται οι τυχεροί νά κερδίζουν χιλιάδες ευρώ. Τελικά, δέν ευθύνεται καί λαός γιά όλα αυτά πού εκλέγει άρχοντες καί επιλέγει τρόπο ζωής καί διαβίωσης;

Όμως, παρά τόν θυμό καί τήν πίκρα χρειάζεται ψυχραιμία, ώστε η αγανάκτηση τού λαού εναντίον πολιτικών πού ευθύνονται νά μή φθάση στό σημείο νά απαξιώση τήν πολιτική γενικώς, γιατί τότε ανοίγεται ο δρόμος γιά συνταγματικές εκτροπές, γιά τήν καταστρατήγηση τών δημοκρατικών ελευθεριών τού λαού. Η απόδοση τών ευθυνών όπου υπάρχουν θά είναι μιά κάθαρση, όπως γινόταν καί στίς αρχαίες τραγωδίες, χωρίς όμως νά πλήττωνται οι δημοκρατικοί θεσμοί.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2801