Στήν Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς

Τήν Τετάρτη 28 Απριλίου ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τήν Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς, κατόπιν προσκλήσεως τού Διευθυντού αυτής Αρχιμ. π. Δημητρίου Αργυρού, προκειμένου νά δώση διάλεξη στούς μαθητές καί καθηγητές τής Σχολής στό μάθημα τής Βιοηθικής τού Δ' έτους, Η' εξαμήνου, δεδομένου ότι στό μάθημα αυτό χρησιμοποιείται ως εγχειρίδιο τό βιβλίο τού Σεβασμιωτάτου μέ τίτλο «Βιοηθική καί Βιοθεολογία».

Στήν Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία ΒελλάςΟ π. Δημήτριος στόν πρόλογό του εξέφρασε τήν χαρά του γιατί μπορεί νά σεμνύνεται η Εκκλησία ότι έχει Επισκόπους πολυγραφότατους καί γνώστες τής θεολογίας καί τών έξωθεν μαθημάτων.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στήν σύνδεση θεολογίας καί ποιμαντικής, στόν σκοπό συγγραφής τού βιβλίου, τήν μέθοδο συγγραφής, σέ μερικά σημαντικά βιοηθικά θέματα καί στίς αλλαγές πού υπάρχουν στήν δεύτερη βελτιωμένη έκδοση, επειδή οι βιοϊατρικές έρευνες προχωρούν καί δημιουργούνται νέες πραγματικότητες.

Οι φοιτητές ρώτησαν γιά πολλά βιοηθικά θέματα, αλλά καί άλλα θέματα πού απασχολούν τήν Εκκλησία, όπως: –Ποιά είναι η θεολογική άποψη γιά τίς μεταμοσχεύσεις; –Ποιά είναι η επίσημη θέση τής Εκκλησίας στό θέμα αυτό; –Γιά τήν αιμοδοσία καί τήν δωρεά οργάνων. –Γιά τήν αποδοχή από τήν Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία τού βιβλίου τού Σεβασμιωτάτου «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία», –Ποιές είναι οι αιτίες τής καρκινογένεσης καί άν η ασυδοσία οδηγεί σέ αυτό; –Μέ ποιόν τρόπο μπορεί νά αποκτήση κανείς πνευματική καί ψυχολογική ωριμότητα χωρίς νά χρειασθή νά αρρωστήση; –Ποιά ήταν η άποψη τού π. Ιωάννη Ρωμανίδη γιά τήν περιβολή τού ορθοδόξου Κληρικού; –Γιά τίς μεταφράσεις τών λειτουργικών κειμένων. –Γιά τήν ελευθερία καί τήν αυθεντικότητα πού πρέπει νά χαρακτηρίζη τούς Χριστιανούς κλπ. Πέρα από τίς ερωτήσεις τών φοιτητών έγιναν καί ορισμένες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τούς καθηγητές τής Σχολής, πού παρακολούθησαν τήν διάλεξη.

Η διάλεξη μαζί μέ τήν συζήτηση διήρκησε περίπου τρείς ώρες καί κράτησε αμείωτο τό ενδιαφέρον τών ακροατών.

Τό μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος παρακάθισε στό γεύμα στήν τραπεζαρία τής Σχολής μαζί μέ τούς φοιτητές καί τούς καθηγητές, κατά τήν διάρκεια τού οποίου τού δόθηκε η ευκαιρία νά συζητήση καί άλλα θέματα πού απασχολούν τήν εκκλησιαστική εκπαίδευση.

Α.Κ.

  • Προβολές: 2156