Κύριο θέμα: Γραπτά κηρύγματα τού Σεβασμιωτάτου γιά τό καλοκαίρι - «Ειρηνικά»

Η Ιερά Μητρόπολή μας μπορεί νά χαρακτηρισθή εν μέρει καί “θερινή”, από τήν άποψη ότι τό καλοκαίρι ο πληθυσμός της διπλασιάζεται καί τριπλασιάζεται. Τά ερημωμένα, τόν χειμώνα, ορεινά χωριά γεμίζουν από παραθεριστές, τό ίδιο καί η παραθαλάσσια λωρίδα μεταξύ Ναυπάκτου καί Αντιρρίου, μέχρι τήν Κάτω Βασιλική. Έτσι, παρουσιάζεται η ανάγκη ν' αυξηθή ο λόγος τού Θεού καί ν' ακούγεται σέ κάθε Ενορία.

Στόν σκοπό αυτό βοηθούν καί τά γραπτά σύντομα αλλά περιεκτικά κηρύγματα πού συντάσσει ο Σεβ. Μητροπολίτης μας καί διαβάζονται σ' όλες τίς Ενορίες τής Μητροπόλεως κάθε Κυριακή τούς δύο καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο καί Αύγουστο.

Κάθε χρόνο είναι διαφορετική καί η θεματολογία τών κηρυγμάτων. Τίς προηγούμενες χρονιές τά κηρύγματα ανέλυαν τά Αποστολικά ή Ευαγγελικά αναγνώσματα τής Κυριακής, τήν Δοξολογία, τόν βίο τών Αγίων τής ημέρας, τό Πάτερ ημών, τήν Αγιότητα καί τά τάγματα τών Αγίων, τά Εωθινά Ευαγγέλια, τά Μυστήρια κλπ.

Εφέτος ο Σεβασμιώτατος αναλύει τίς αιτήσεις τού λαού διά τού Ιερέως στήν αρχή τής θείας Λειτουργίας, τά λεγόμενα Ειρηνικά. Καί παλαιότερα, τό έτος 2001, τό θέμα τών θερινών κηρυγμάτων ήταν λειτουργικό, σχετικά μέ τά μέρη τής θείας Λειτουργίας Η συμμετοχή στήν θεία Λειτουργία είναι αίτημα τής κάθε εποχής καί φυσικά καί τής δικής μας, καί αυτό τό αίτημα δέν θεραπεύεται καί δέν ικανοποιείται μέ επεμβάσεις στά ιερά κείμενα, αλλά μάλλον μέ σωστή καί υπεύθυνη κατήχηση τού εκκλησιάσματος.

Στό παρόν τεύχος δημοσιεύονται τά κηρύγματα τού μηνός Ιουλίου καί στό επόμενο τεύχος τά υπόλοιπα τού μηνός Αυγούστου.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2308