Γράφτηκε στις .

Γεγονὸς καὶ Σχόλιο: Φύκια καί σκουπίδια

Η μείωση τών υγρών καυσίμων καί η αναζήτηση νέων κάνει τούς ερευνητές, επιστήμονες καί επιχειρηματίες, νά αναζητούν καί άλλους τρόπους αποκτήσεως ενέργειας. Μεταξύ αυτών είναι καί τά βιοκαύσιμα. Δυό τέτοιες πληροφορίες διάβασα τελευταία πού μέ εντυπωσίασαν.

Η πρώτη είναι η δημιουργία καυσίμων γιά αεροπλάνα από φύκια.

«Τό νέο αεροπλάνο του πού θά πετά χρησιμοποιώντας καύσιμο από φύκια θά παρουσιάση ο ευρωπαϊκός αεροναυπηγικός καί διαστημικός όμιλος EADS τήν προσεχή εβδομάδα στήν Διεθνή Έκθεση Αεροπλοΐας στό Βερολίνο. Ο διευθυντής Τεχνολογίας τού EADS Ζάν Μποτί δήλωσε στήν εφημερίδα "Ντή Βέλτ" πώς "γιά πρώτη φορά στήν Διεθνή Έκθεση Αεροπλοΐας θά πραγματοποιήσουμε πτήση αεροσκάφους μέ βιοκαύσιμο τό οποίο παράγεται κατά 100% από φύκια. Θά ήμουν ευτυχής εάν μέχρι τό 2040 καταφέρουμε ώστε τό 10% τού στόλου μας νά πετά μέ βιοκαύσιμα"».

Η δεύτερη πληροφορία είναι η λειτουργία Ξενοδοχείου μέ σκουπίδια.

«Άνοιξε τίς πύλες του στήν Ρώμη τό πρώτο ξενοδοχείο στόν κόσμο πού κατασκευάσθηκε από …..σκουπίδια! Οι τοίχοι του δημιουργήθηκαν από τίς μάζες τών σκουπιδιών πού βρέθηκαν στίς παραλίες τής Ευρώπης. Τό ξενοδοχείο αποτελεί μέρος τής διαφημίσεως πού κάνει η περιβαλλοντική ομάδα "Σώστε τήν παραλία", προκειμένου νά προσελκύση τήν προσοχή στό πρόβλημα μολύνσεως τών ακτογραμμών». (Εστία 5-5-2010).

Οι πληροφορίες αυτές μού υπενθύμισαν κάτι πού όλοι παρατηρούμε, ότι ο άνθρωπος είναι ένα πειναλέον όν γι’ αυτό μετακινείται συνεχώς, αναζητά νέες περιπέτειες, θέλει νά αποκτήση καινούργιες εμπειρίες. Αλλά ταυτοχρόνως είναι καί ένας βιαστής, αφού βιάζει τό φυσικό περιβάλλον, απομυζώντας από τήν κτίση ό,τι είναι δυνατόν νά ικανοποιήση τίς επιθυμίες του.

Στό σημείο αυτό ισχύει απόλυτα ο επίκαιρος λόγος τού Ευαγγελιστού Ιωάννου: «ότι πάν τό εν τώ κόσμω, η επιθυμία τής σαρκός καί η επιθυμία τών οφθαλμών καί η αλαζονεία τού βίου, ουκ έστιν εκ τού πατρός, αλλ’ εκ τού κόσμου εστί». Όμως, ο Ευαγγελιστής διαβεβαιώνει ότι «ο κόσμος παράγεται καί η επιθυμία αυτού• ο δέ ποιών τό θέλημα τού Θεού μένει εις τόν αιώνα» (Α' Ιω. β', 16-17). Από τήν μιά μεριά ο άνθρωπος διακρίνεται από τίς σαρκικές καί κοσμικές επιθυμίες καί τήν αλαζονεία τού βίου, καί από τήν άλλη μεριά ο κόσμος παρέρχεται καί εκείνο τό οποίο μένει είναι μόνον αυτός πού αναζητά καί πραγματοποιεί τό θέλημα τού Θεού.

Έπειτα, οι δυό αυτές πληροφορίες πού αναφέρθηκαν πιό πάνω δείχνουν ότι καί τά πιό απλά πράγματα πού βρίσκονται στήν φύση, όπως τά φύκια καί τά σκουπίδια, έχουν δύναμη καί ενέργεια, έχουν κάποια αξία, τήν οποία μπορεί ο άνθρωπος μέσα στήν απελπισία του νά αξιοποιήση. Δέν πρέπει κανείς νά περιφρονή τίποτε στήν φύση καί τήν ζωή. Ακόμη όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δέν αξίζει τίποτε, όταν έχη αυτογνωσία, τότε αναπτύσσονται μέσα του μεγάλες δυνάμεις καί μπορεί νά επιτύχη πολλά πράγματα. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι μεγάλη δύναμη μέσα στήν ζωή. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει πώς θεωρούσαν οι άνθρωποι τής εποχής του τούς Αποστόλους: «Ως περικαθάρματα (σκουπίδια) τού κόσμου εγενήθημεν, πάντων περίψημα (αποβράσματα) έως άρτι» (Α’ Κορ. δ', 13). Όμως, αυτοί οι Απόστολοι ανεκαίνισαν καί εκχριστιάνισαν όλον τόν κόσμο.

Τελικά, έχουν δύναμη καί ενέργεια καί τά φύκια καί τά σκουπίδια, αλλά καί οι ταπεινοί άνθρωποι!!

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ