Βιβλιοπαρουσίαση: Ένα βιβλίο γιά τά Κράβαρα

από τόν Κώστα Παπαδημητρίου

Ο ακούραστος καί ρέκτης συγγραφέας καί λάτρης τής πατρώας γής τών Κραβάρων καί τής ιστορίας συνταξιούχος Επιθεωρητής Α'/θμίου Εκπαιδεύσεως Κώστας Παπαδημητρίου εξέδωσε προσφάτως ένα ακόμη βιβλίο, αφιερωμένο στά Κράβαρα μέ τίτλο «Τά Κράβαρα στό '21 λίγο πρίν, λίγο μετά τό μεγάλο έπος».

Ο συγγραφέας κάνει ένα ακόμη «ταξίδι στά Κράβαρα», μέσα σέ μιά δύσκολη στιγμή τής ιστορίας τους. Μέ ρεαλισμό καί λιτό τρόπο περιγράφει τίς πολύ σκληρές ημέρες τού αγώνα γιά τήν απελευθέρωση. Μέσα από τίς «καταπράσινες βουνοπλαγιές», τά «άγρια ρουμάνια», τίς «ασύγκριτες ομορφιές» μεταφέρεσαι «στά χρόνια εκείνα τά μεγάλα τού '21. Κι ακούς τά καρυοφύλλια νά κελαηδούν, βλέπεις τά γιαταγάνια ν' αστράφτουν, νιώθεις τόν ανασασμό τών αθανάτων δημιουργών τού Έπους εκείνου καί ο νούς σου γεμίζει πατριωτικό ενθουσιασμό». Πεποίθηση τού συγγραφέα είναι ότι «εκεί πυργώθηκε η λευτεριά μέ τήν παληκαριά τών ορεσίβιων. Τό Εικοσιένα είναι δεμένο μ' αυτή τήν Ελλάδα, τή βουνίσια, τήν άγονη, τήν απρόσιτη».

Ο λόγος πού τόν ώθησε νά γράψη τό βιβλίο, εκτός από τήν αγάπη του γιά τόν τόπο του καί τίς ιστορικές του ανησυχίες καί μελέτες, είναι τό ότι θέλησε νά εκκμεταλευθή τό πλούσιο ιστορικό υλικό πού «διαχύθηκε στήν καθημερινότητα τού λαού» μέ τήν μορφή «ανεκδότων περιστατικών, τραγουδιών, περιγραφών προσώπων, ονομάτων τοπίων καί ό,τι εκφράζει τή λαϊκή ψυχή», γιατί «οι επίσημοι ιστορικοί μας από ενστικτώδη απόθεση, αμφιβολίες, άγνοια, κάποτε καί σκοπιμότητες, αγνόησαν, δέ θέλησαν, ή δέν μπόρεσαν νά αποστάξουν τό διαχυμένο καί μπερδεμένο μέ άλλα υλικά ιστορικό υλικό, ώστε νά βγή καταγάργαρη η ιστορική αλήθεια». Καί αφού στόν πρόλογό του ο συγγραφέας ευχαριστεί τούς άλλους ιστορικούς ερευνητές πού ασχολήθηκαν μέ τήν ιστορία τών Κραβάρων, αρχίζει μέ ρεαλισμό καί γλαφυρότητα τήν παρουσίασή του.

Ο αναγνώστης δέν θά συναντήση μόνον ηρωϊσμούς, αλλά επίσης καί αθέμιτους ανταγωνισμούς, προδοσίες, σκληρότητες, μισαδελφίες, συνωμοσίες, βαρβαρότητες ένθεν κακείθεν. Όμως παραμένει απαθής, θά λέγαμε, σέ όλες αυτές τίς περιγραφές, χωρίς ανασφάλειες ότι μπορεί νά μειωθή η δόξα τών ηρώων του, αφού γνωρίζει τίς ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά καί τό δίκαιο τού αγώνα καί τήν θέληση γιά διπλή νίκη, ενάντια στόν κατακτητή καί ενάντια στήν εσωτερική βαρβαρότητα πού σκιάζει τά πάντα στήν σκλαβωμένη Ελλάδα.

Ανάμεσα στούς ήρωές του εμφανίζεται καί ο άγιος Κοσμάς, διδάσκοντας στό σχολείο τής Λομποτινάς, επισκεπτόμενος τά Μοναστήρια τής περιοχής, συνομιλώντας μέ τούς ανθρώπους καί τούς πολεμιστές τής εποχής.

Επίσης, ανάμεσα στά πρόσωπα τού βιβλίου εμφανίζονται οι Ιερείς, είτε ως ήρωες, είτε ως άνθρωποι δέσμιοι τών παθών, είτε ως θύματα τής βαρβαρότητας.

Τό υλικό του, όπως ειπώθηκε, τό αντλεί από ανέκδοτα περιστατικά καί διηγήσεις αλλά καί από έγγραφα καί επιστολές τής εποχής, πού άν καί σοκάρουν πολλές φορές μέ τόν ρεαλισμό τους, ωστόσο παρουσιάζονται μέ τρόπο απλό, πού δέν καταπιέζει τόν αναγνώστη, αλλά τόν αφήνει νά βγάλη ο ίδιος τό συμπέρασμα γιά όσα διαβάζει.

Συγχαρητήρια στόν συγγραφέα γιά τό νέο πόνημά του, πού τόν κατατάσσει στούς λάτρεις τών Κραβάρων καί στούς σύγχρονους συγγραφείς πού αναδεικνύουν τήν ιστορία τής Ορεινής Ναυπακτίας.

Α.Κ.

Βιβλιοπαρουσίαση

  • Προβολές: 2321