Εἰδήσεις Αὐγούστου 2011

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος καί ο Τούρκος Πρωθυπουργός παρακάθησαν τό βράδυ τής Κυριακής σέ δείπνο, Ιφτάρ, πού παρέθεσαν τά 162 μειονοτικά ευαγή ιδρύματα (βακούφια) τής γειτονικής χώρας. Η παρουσία τού Τούρκου Πρωθυπουργού σέ αυτό τό δείπνο, καθώς καί οι συζητήσεις πού είχε μέ τούς εκπροσώπους τών μειονοτήτων, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός σέ μιά περίοδο πού βρίσκεται σέ εξέλιξη η διαβούλευση τής Κυβέρνησής του μέ διαφόρους φορείς –μεταξύ τών οποίων καί οι μειονότητες- γιά τήν διαμόρφωση τού νέου Συντάγματος τής χώρας.

Αξίζει νά σημειωθή ότι τό δείπνο πραγματοποιήθηκε σέ πολύ θετική ατμόσφαιρα ύστερα από τήν απόφαση τού Ερντογάν, μέ τήν οποία ανοίγει ο δρόμος νά επιστραφούν στά μειονοτικά ιδρύματα χιλιάδες ακίνητα πού τούς αφαιρέθηκαν μετά τό 1936, χρονιά κατά τήν οποία είχε ζητηθή από τά βακούφια νά δηλώσουν τήν ακίνητη περιουσία τους. Στήν περίπτωση πού τά ακίνητα πού αφαιρέθηκαν δεν βρίσκονται πλέον στήν κυριότητα τού Κράτους, τότε τά Βακούφια θά μπορούν νά αποζημιωθούν. Η απόφαση αφορά μόνον τά Ιδρύματα καί όχι καί τά φυσικά πρόσωπα, ενώ δέν αντιμετωπίζει τό ζήτημα τών κατειλημμένων ομογενειακών ακινήτων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα μέ ορισμένους ανεπίσημους υπολογισμούς, από τό 1936 καί ύστερα αφαιρέθηκαν περίπου 10.000 ακίνητα από τήν ελληνορθόδοξη κοινότητα (ευαγή ιδρύματα καί απλούς πολίτες).

Ο εκπρόσωπος τών Βακουφίων είπε, μεταξύ άλλων: «Μετά από μία μακρόχρονη περίοδο πού ξεκίνησε μέ τό Ισλαμικό δίκαιο τής κλασικής Οθωμανικής περιόδου, εξελίχθηκε μέ τά φιρμάνια Τανζιμάτ καί Ισλαχάτ καί συνεχίστηκε μέ τήν Συνθήκη τής Λωζάνης, οι όροι τής οποίας αντί τών παράλληλων υποχρεώσεων ερμηνεύτηκαν μέ τήν αρχή τής αμοιβαιότητας, μέ αποτέλεσμα οι μειονότητες νά ζήσουν δύσκολες περιόδους, τώρα εισερχόμαστε σέ μία νέα φάση καί σάς χαιρετούμε (τόν Πρωθυπουργό τής Τουρκίας) μέ τήν γαλήνη πού μάς παρέχει αυτή η εξέλιξη».

«Εφόσον η Τουρκία είναι Κράτος δικαίου, πρέπει όλα νά γίνονται εν δικαιοσύνη καί όχι εν παρανομία καί αδικία», είπε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά τήν χοροστασία του στόν Ιερό Ναό Παναγίας τής Σούδας, στά βυζαντινά τείχη, κοντά στήν Πύλη τής Καλλιγαρίας, μέ τήν ευκαιρία τής εορτής τής Καταθέσεως τής Τιμίας Ζώνης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε τήν ικανοποίησή του γιά τό πρόσφατο διάταγμα τής τουρκικής κυβέρνησης. ... «Έστω καί αργά, ήρθησαν όλες οι ισχύσασες τίς τελευταίες δεκαετίες εις βάρος μας διατάξεις, επιστρέφονται αυτά τά ακίνητα. Μεταξύ αυτών είναι καί τά Κοιμητήρια όπου αναπαύονται οι πρόγονοί μας, οι πατέρες μας, καί τά οποία τίς τελευταίες δεκαετίες, παρά τίς προβλέψεις τής Συνθήκης τής Λωζάνης, είχαν καταχωρηθή καί κατακυρωθή επ' ονόματι τών επί μέρους Δήμων τής Πόλης. Καί αυτά τά Κοιμητήρια τών πατέρων μας επιστρέφονται τώρα εις τάς δικαιούχους Κοινότητας». Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στήν συζήτηση πού είχε μέ τόν Πρωθυπουργό Ερντογάν γιά τό σημαντικό αυτό ζήτημα. "Είμεθα ευτυχείς διά αυτάς τάς εξελίξεις καί περιμένουμε καί άλλες, όπως είπα τήν Κυριακή τό βράδυ στόν κύριο Πρωθυπουργό, πού είχαμε τήν συνεστίαση μέ όλα τά μειονοτικά βακούφια, όταν είπε ότι αυτή είναι μιά αρχή" (amen.gr).

Ετικέτες: ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 1992

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance