Skip to main content

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος: Ἔκκληση γιὰ ἐντατικοποίηση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Δοξάζω τόν Θεό πού στίς Ενορίες τής Ναυπάκτου εδώ καί δεκαπέντε χρόνια έχουν ιδρυθή οι Σύνδεσμοι Αγάπης, πού αποτελούνται από γυναίκες τών Ενοριών καί δραστηριοποιούνται έντονα στόν τομέα τής φιλανθρωπίας καί προσφοράς πρός τούς αδελφούς μας πού έχουν διάφορες ανάγκες.

Τό έργο τών Συνδέσμων Αγάπης σέ συνδυασμό μέ τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο τής Ιεράς Μητροπόλεως καί τό Ταμείο Ευποιΐας τού Μητροπολίτου τά δεκαπέντε αυτά χρόνια στήν Ιερά Μητρόπολη είναι μεγάλο, όπως δόθηκε η ευκαιρία νά φανή καί σέ ειδική εκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στήν Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα. Μέ τήν δραστηριότητα αυτή γίνεται ένα αθόρυβο έργο μέσα στήν Πόλη μας καί τήν Μητρόπολή μας καί κυρίως αυτό γίνεται μέ αξιοπρέπεια καί σεβασμό στούς ανθρώπους πού υποφέρουν παντοιοτρόπως. Έτσι, δίδονται τά αναγκαία ποσά γιά ενοίκια, τήν θέρμανση, τήν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τήν ενδυμασία, τά τρόφιμα, τά φροντιστήρια τών παιδιών, τήν αγορά βιβλίων κλπ. Τό κυριότερο είναι ότι γίνεται προσφορά προσωπικής εργασίας, μέσα στό πνεύμα τής αγάπης καί τής θυσίας, όπως μάς έδειξε ο Χριστός.

Μόνον όσοι δέν παρακολουθούν καί δέν συμμετέχουν στήν ζωή τής Εκκλησίας δέν γνωρίζουν αυτό τό φιλανθρωπικό έργο πού επιτελούν οι συνεργάτες τής Ιεράς Μητροπόλεως στήν κοινωνία μας, μέ αγάπη καί θυσιαστικό πνεύμα. Ως Μητροπολίτης τής Ιεράς αυτής Μητροπόλεως πού παρακολουθώ καί συντονίζω αυτό τό έργο, χαίρομαι πολύ καί συγχαίρω τά Εκκλησιαστικά Συμβούλια τών Ιερών Ναών καί τούς Συνδέσμους Αγάπης γιά τήν προσφορά τους καί τήν βοήθειά τους πρός τούς συνανθρώπους μας πού έχουν τήν ανάγκη μας. Θεωρώ δέ ότι τό φιλανθρωπικό αυτό έργο είναι τό σημαντικότερο πού γίνεται στήν Ιερά Μητρόπολή μας στά πλαίσια τής φιλανθρωπίας καί εκφράζω τήν ευγνωμοσύνη μου καί τά συγχαρητήριά μου, αλλά καί καυχώμαι εν Κυρίω γι’ αυτό. Προσεύχομαι στόν Θεό νά ενισχύη όλα αυτά τά πρόσωπα πού εργάζονται στόν φιλανθρωπικό τομέα καί είναι οι καλοί Σαμαρείτες στήν κοινωνία μας.

Είναι γνωστόν ότι τόν τελευταίο καιρό η οικονομική κρίση, πού είναι κρίση παγκόσμια καί ευρωπαϊκή, είναι κυρίως οικονομική κρίση τών Δυτικών Κοινωνιών πού τόσα χρόνια ζούσαν μέ ευμάρεια καί ευδαιμονία, άγγιξε καί τήν Πατρίδα μας. Όλοι βλέπουμε ότι αυξάνονται τά προβλήματα τής ανεργίας, τής φτώχειας, μειώνονται τά εισοδήματα, καί είναι δυσοίωνες οι συνθήκες γιά τό μέλλον. Άλλωστε όλοι μας, άλλος λιγότερο καί άλλος περισσότερο, είμαστε θύματα τής οικονομικής αυτής κρίσεως. Γι’ αυτό όλοι μας πρέπει νά εντείνουμε τίς προσπάθειες, αφ' ενός μέν νά περιορίσουμε τίς δαπάνες καί νά αρκεσθούμε στά αναγκαία, αφ' ετέρου δέ νά ανοίξουμε τά σπλάχνα τών οικτιρμών καί τής φιλανθρωπίας πρός τούς αδελφούς μας πού έχουν περισσότερη ανάγκη από μάς.

Μέσα στήν προοπτική αυτή έγινε σύσκεψη όλων τών Εκκλησιαστικών Συμβουλίων τών Ενοριών τής Πόλεως Ναυπάκτου καί τών Συνδέσμων Αγάπης καί αποφασίσαμε νά εντείνουμε τίς προσπάθειές μας στόν χώρο τής φιλανθρωπίας καί τής κοινωνικής προσφοράς, στά πλαίσια τών αρμοδιοτήτων μας. Όμως, δυστυχώς, καί τά έσοδα τών Ιερών Ναών καί τών Συνδέσμων Αγάπης μειώνονται, λόγω τής οικονομικής κρίσης. Γι’ αυτό απευθύνομαι σέ όλους σας γιά νά βοηθήσετε όσο μπορείτε περισσότερο τούς Συνδέσμους Αγάπης προκειμένου νά επιτελέσουν τό έργο τους. Οι κυρίες τών Συνδέσμων Αγάπης γνωρίζουν τούς ανθρώπους πού πάσχουν καί υποφέρουν από τήν έλλειψη τών αναγκαίων καί, βεβαίως, μπορούν νά συνδράμουν αποτελεσματικά. Όσοι, λοιπόν, έχετε κάποια οικονομική ευχέρεια μπορείτε νά βοηθήσετε τούς συνανθρώπους σας καί διά τών Συνδέσμων Αγάπης. Σάς διαβεβαιώ ότι η οικονομική διαχείριση από τά μέλη τών Συνδέσμων Αγάπης είναι άψογη καί η οποιαδήποτε προσφορά σας αξιοποιείται κατά τόν καλύτερο τρόπο. Παρακαλώ νά γίνετε συνδρομητές σέ αυτό τό έργο καί ο Θεός θά σάς τό ανταποδώση εκατονταπλάσια.

Συγχρόνως, η Ιερά Μητρόπολη γιά νά βοηθήση οικογένειες τών οποίων τά παιδιά σπουδάζουν συγκρότησε τρείς ομάδες παιδιών πού εκδιδάσκονται τά αρχαία ελληνικά, μέ τήν εθελούσια καί αφιλοκερδή προσφορά τριών φιλολόγων Καθηγητριών. Υπάρχει σκέψη νά επεκταθή αυτό τό έργο καί σέ άλλα μαθήματα. Παρακαλώ όσοι Καθηγηταί, διαφόρων επιστημών, εν ενεργεία ή εν συντάξει, θέλουν νά βοηθήσουν στόν τομέα αυτόν εθελοντικά, νά τό δηλώσουν στήν Ιερά Μητρόπολη γιά νά αξιοποιηθή η προσφορά τους.

Η Ιερά Μητρόπολη ανακαίνισε τό Πνευματικό της Κέντρο καί είναι ανοικτό γιά εκμάθηση Βυζαντινής Μουσικής καί παραδοσιακών τραγουδιών, γιά φροντιστηριακά μαθήματα, γιά κατήχηση καί ψυχαγωγία. Χαίρομαι γιατί ο χώρος αυτό σφύζει από ζωή.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Πρέπει όλοι νά βοηθήσουμε μέσα στίς αρμοδιότητές μας όχι μόνον γιά νά ξεπεράσουμε τήν κρίση, η οποία δέν είναι μόνον οικονομική, αλλά κρίση πνευματική, κρίση αξιών, προτύπων καί πολιτισμού, αλλά κυρίως νά ακτινοβολήσουμε τήν ελπίδα καί τήν αισιοδοξία στήν κοινωνία μας, νά σκορπίσουμε τήν αγάπη μας παντού. Οι άνθρωποι σήμερα δέν χρειάζονται μόνον κάποια υλικά αγαθά, αλλά ελπίδα, αισιοδοξία, αγάπη, χρειάζονται τό γέλιο, τόν καλό λόγο, τήν ανοικτή καρδιά, καί αυτά μπορούμε όλοι νά τά προσφέρουμε. Άς αποβάλουμε τήν απελπισία, τήν μιζέρια, τήν κατήφεια καί άς γεμίσουμε μέ ελπίδα, χαρά καί φώς.

Μέ θερμές ευχές
Ο Μητροπολιτης
+ Ο Ναυπακτου και Αγιου Βλασιου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2680