Ισότητα-θέωση-φτώχεια-πλούτος

«Ουδέποτε παύσαμε εμείς νά πιστεύουμε στήν ισότητα τών ανθρώπων. ...

Εξ επόψεως πνευματικής ισότητος, υπάρχει απόλυτη ισότητα τών ανθρώπων, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν νοερά ενέργεια. Καί τά ύψη τής θεολογίας δέν έχουν σχέση μέ τήν λογική ενέργεια. Μέ παρακολουθείτε; Λοιπόν, από αυτής τής επόψεως, η ορθόδοξη θεολογία έχει μιά ισότητα πού δέν υπάρχει σέ κανέναν άλλον τομέα, διότι, ό,τι καί νά πούμε δέν θά υπάρξη ποτέ ισότητα στήν λογική. Διότι η λογική ενέργεια τού ανθρώπου έχει σχέση μέ τήν φαιά ουσία, μέ τά κληρονομικά προβλήματα πού έχει από τούς γονείς κ.ο.κ. Ό,τι καί νά κάνουμε, ο ένας δίνει εξετάσεις καί μπαίνει στό Πανεπιστήμιο, ο άλλος δίνει δεκαπέντε φορές εξετάσεις, δέν μπαίνει στό Πανεπιστήμιο. Ο ένας παίρνει τό πτυχίο τού Γυμνασίου, ο άλλος δέν παίρνει τό πτυχίο τού Γυμνασίου κλπ. Φαίνεται ότι από αυτά δέν υπάρχει ισότητα, αλλά όμως στήν θεολογία υπάρχει ισότητα. Οπότε, πιό πολλή ισότητα ξέρουμε εμείς οι ορθόδοξοι θεολόγοι, από ό,τι ξέρουν οι άλλοι από τήν κοινωνία.

Μετά, ισότητα στήν τελειότητα σημαίνει καί ισότητα στά πλούτη. Διότι πλούσιος γίνεται εκείνος ο οποίος φθάνει στήν θέωση, αλλά κατά κόσμον όμως γίνεται φτωχούλης. Οπότε, ως πτωχός, ισοπεδούται μέ όλους τούς πτωχούς τού κόσμου καί γίνεται ίσος μέ τούς πτωχούς. Οπότε, δέν υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα από αυτής τής επόψεως, διότι δέν ταυτίζεται ποτέ μέ τόν πλούσιο, αλλά μέ τόν φτωχό. Αυτό είναι αυτόματο στήν ορθόδοξη θεολογία καί δέν μπορεί νά γίνη αλλιώτικα. Διότι εκείνος ο οποίος ταυτίζεται μέ τούς πλουσίους είναι απόδειξη ότι δέν έχει νοερά προσευχή. Γιά νά έχη νοερά προσευχή, πρέπει νά ταυτισθή μέ τούς πτωχούς».

(π. Ιω. Ρωμανίδης, εις «Εμπειρική Δογματική ...», τόμ. Β').

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 1827

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance