Μνημόσυνο Ευεργετών-Δωρητών Απολογισμός Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων

Τήν Κυριακή 11 Δεκεμβρίου ε.έ. πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη από τό 1996 ετήσια εκδήλωση γιά τούς Ευεργέτες-Δωρητές τής Επαρχίας μας.


Τό πρωΐ στόν Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τού Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου τελέσθηκε αρχιερατική θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο γιά όλους τούς Ευεργέτες καί Δωρητές τής πόλεως.

Μνημόσυνο Ευεργετών-Δωρητών Απολογισμός Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων 2011Μνημονεύθηκαν οι Ευεργέτες: οι Μητροπολίτες Σεραφείμ, Χριστοφόρος καί Δαμασκηνός, οι Δημήτριος καί Βασιλική Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος καί Μαρία Αθανασιάδη-Νόβα, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Ανδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπορδέλης, Ανδρέας καί Ιουλία Κοζώνη, Γαβριήλ Οικονόμου, Δημήτριος Ασημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Επαμεινώνδας καί Αικατερίνη Αρβανίτη, Ευθύμιος Βαρδακουλάς, Δημήτριος καί Αίγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καί Πολυξένη Τσώνη, Αλτάνη Φλωροπούλου, Αθηνά Πλατή, Ιωάννης Φούτζηλας, Παρασκευή καί Μιχαήλ Γαρμανή, Αριστοτέλης καί Βασιλική Ξανθοπούλου, Αριστείδης Καλαρίτης, Ελένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντίνος Κοζώνης, Γιάννης Βαρδακουλάς καί Αντώνιος καί Παναγιώτα Αναστασοπούλου.

Στήν συνέχεια, μετά από τό κέρασμα πού προσέφερε ο Σύνδεσμος Αγάπης τής Ενορίας στήν αίθουσα τού Ιερού Ναού, ακολούθησε στό Πνευματικό Κέντρο τής Μητροπόλεως ο ετήσιος δημόσιος απολογισμός γιά τά Ιδρύματα καί Κληροδοτήματα τής πόλεως.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος, ως Πρόεδρος τού συνόλου σχεδόν τών Ιδρυμάτων, αναφέρθηκε γενικώς στόν σκοπό τών Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων, ευχαρίστησε τόν Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ καί τά μέλη τών Δ.Σ. γιά τήν βοήθεια καί προσφορά τους, ανέφερε τά βασικά προβλήματα πού αντιμετωπίζουν τά Ιδρύματα, ενημέρωσε τούς πολίτες γιά τά νέα στοιχεία πού προέκυψαν κατά τό έτος 2011 καί παρουσίασε τόν οικονομικό τους απολογισμό.

Ως γενικά βασικά προβλήματα ανέφερε τά εξής:

 • Τήν δυσκολία στήν είσπραξη ενοικίων, πού είναι καί τά κύρια έσοδα τών Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων, λόγω τής οικονομικής κρίσεως, όπως τουλάχιστον δικαιολογούνται οι οφειλέτες.
 • Ο κίνδυνος ελλειμματικών απολογισμών, λόγω τής μή καταβολής μισθωμάτων γιά ενοίκια.
 • Τήν υψηλή φορολογία πού επιβάλλει τό Κράτος ακόμη καί στά Ιδρύματα, μέ αποτέλεσμα σέ μερικές περιπτώσεις τά Ιδρύματα νά πληρώνουν γιά φόρους όσα δίνουν γιά υποτροφίες!
 • Τήν γραφειοκρατία πού στοιχίζει καί σέ χρόνο καί σέ χρήμα. Υπολογίζεται, π.χ., ότι μία δημοσίευση γιά μιά υποτροφία στοιχίζει στό Ίδρυμα-Κληροδότημα περίπου 1200 ευρώ.
 • Η έλλειψη σεβασμού μερικών πολιτών πρός τά Ευαγή Ιδρύματα καί η νοοτροπία τους νά τά εκμεταλλεύωνται.
 • Η μή καλόπιστη κριτική πού γίνεται από διαφόρους χωρίς προηγουμένως νά ζητήσουν ενημέρωση ούτε κατά τόν δημόσιο απολογισμό πού γίνεται κάθε χρόνο ούτε κατ' ιδίαν από τόν υπεύθυνο Πρόεδρο ή τά υπεύθυνα μέλη τών Δ.Σ.

Σέ δευτερολογία του κατόπιν σχετικής ερωτήσεως παρουσίασε αναλυτικά τά πραγματικά στοιχεία γιά τό οικόπεδο τής οικίας Παπαχαραλάμπους, αφού ύστερα από πολυχρόνια ατολμία τών δικαστικών αρχών εξεδόθη απόφαση δικαστηρίου υπέρ τού Ιδρύματος.


Μνημόσυνο Ευεργετών-Δωρητών Απολογισμός Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων 2011Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ιωάννης Μπουλές ευχαρίστησε τά μέλη τών Δ.Σ. καί κυρίως τόν Σεβασμιώτατο Πρόεδρο γιά τήν δουλειά του, χάριν τής οποίας έχει πλέον δημιουργηθή ένα κλίμα εμπιστοσύνης τού λαού πρός τά Ευαγή Ιδρύματα, πού είναι καί η βάση τής συνέχισης τής κοινωνικής τους προσφοράς καί τής εξεύρεσης μιμητών, καί, όπως είπε, είναι πρός τιμήν τού Σεβασμιωτάτου Προέδρου τό ότι έβαλε τάξη στά Ιδρύματα τής Ναυπάκτου.

Ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε καί σέ δύο συγκεκριμένα θέματα.

Γιά τό Γηροκομείο είπε ότι είναι μιά σημαντική υποδομή πού λείπει από τήν πόλη μας καί μόνον τό Ίδρυμα μπορεί νά τό κατασκευάση, αφού ούτε τό Κράτος ούτε ο Δήμος έχουν δομές πού νά τούς επιτρέπουν νά τό κατασκευάσουν καί νά τό λειτουργήσουν. Ως εκ τούτου είναι έξω από τήν λογική τό νά απαιτούν ορισμένοι νά πάρη ο Δήμος τήν περιουσία πού απέμεινε στό Ίδρυμα γιά δικούς του σκοπούς, όταν αυτήν τήν περιουσία τό Ίδρυμα θά τήν αξιοποιήση γιά νά λειτουργήση τό Γηροκομείο, ώστε τό Γηροκομείο νά φιλοξενή καί τούς απόρους γέροντες, όχι μόνον όσους έχουν παχυλές συντάξεις.

Γιά τήν «πλατεία» Παπαχαραλάμπους αναφέρθηκε στήν προσπάθεια τής νύν Δημοτικής Αρχής νά εξευρεθούν χρήματα από τό «Πράσινο Ταμείο» γιά τήν νέα απαλλοτρίωσή της, πράγμα δύσκολο, πρώτον γιατί τό Πράσινο Ταμείο δίνει μόνον 5% γιά απαλλοτριώσεις καί δεύτερον διότι ήδη μέ Δικαστική Απόφαση τό οικόπεδο έχει περιέλθει καί τυπικά στό Ίδρυμα.

Τέλος ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στήν πολύ δύσκολη καθημερινότητα γιά τήν λειτουργία τών Ιδρυμάτων, πού όμως χάριν στίς επίμονες ενέργειες τού Σεβασμιωτάτου έχει δοθή σέ όλους τό μήνυμα ότι τά Ιδρύματα έχουν κάποιους πού τά φροντίζουν καί δέν είναι «αδέσποτα».

Ο κ. Τσιλιγιάννης εκ μέρους τού επαγγελματικού κόσμου μίλησε γιά τό Ξύκειο-Καπορδέλειο Ίδρυμα καί είπε ότι η εκποίηση τού κτηρίου Γαλάνη έγινε μέ δημόσιο διαγωνισμό καί όλες οι εργασίες μέ προσφορές καί συνεχάρη τόν Σεβασμιώτατο, τόν οποίον ονόμασε «ψυχή» τού Ιδρύματος, τόν μηχανικό κ. Γ. Κολοβό καί τόν εργολάβο κ. Κ. Τσίγκιρα.

Ο κ. Ηλ. Δημητρόπουλος αναφερόμενος στό Ίδρυμα Νόβα είπε ότι εφέτος θά δώση βοηθήματα ύψους 2200 ευρώ καί ότι κατασκευάσθηκε η προτομή τού Γεωργίου Αθανασιάδη-Νόβα. Αναφέρθηκε ακόμη σέ συνομιλία πού είχε μέ υπάλληλο τής Περιφέρειας η οποία τού είπε ότι άν τά Ιδρύματα καί οι Οργανισμοί είχαν τήν τάξη πού έχουν τά Ιδρύματα-Κληροδοτήματα τής Ναυπάκτου θά ήταν διαφορετικά τά πράγματα γιά όλη τήν Πατρίδα μας. Αυτή η τάξη είναι τό ζητούμενο τής εποχής. Τέλος συνεχάρη εκτός από τόν Σεβασμιώτατο καί τόν εργατικό γραμματέα τού Ιδρύματος, τόν διευθυντή τής Βιβλιοθήκης κ. Γιάννη Χαλάτση.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε έπειτα συγκεκριμένα σέ κάποια Ιδρύματα-Κληροδοτήματα:

 • Ίδρυμα Γ. Καπορδέλλη - Ιω. Ξύκη. Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στήν αξιοποίηση τής προσφοράς τού Δημ. Γαλάνη γιά τήν αποπεράτωση τού κτηρίου τού Γηροκομείου. Παρουσίασε αναλυτικά τίς διάφορες εργασίες πού έγιναν φέτος καί τί χρειάζεται νά γίνη ακόμη ώστε νά υποδεχθή τούς πρώτους τροφίμους. Γιά τήν ανεύρεση τών χρημάτων αυτών συνεργάζεται τό Ίδρυμα μέ τόν Δήμο Ναυπακτίας καί μέ τήν Περιφέρεια, ώστε νά επιτευχθή μιά επιχορήγηση από τό ΕΣΠΑ. Γιά νά εγκριθή η σκοπιμότητα τού έργου βοήθησε καί ο Ναυπάκτιος κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος ως συνεργάτης τού Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας. Τέλος ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στήν προσπάθεια εξεύρεσης λύσης γιά τήν χρηματοδότηση τής καθημερινής λειτουργίας του, καθώς καί γιά τόν τρόπο προσλήψεως εργαζομένων σέ αυτό.
 • Στά Ιδρύματα Ανδρέα Τσάρα, γιά τό οποίο είπε ότι έληξε υπέρ τού Ιδρύματος μέ διακανονισμό ο πολυχρόνιος δικαστικός αγώνας μέ ενοικιαστή, Γαβριήλ Οικονόμου, καί Δημ. & Βασ. Παπαχαραλάμπους, γιά τό οποίο είπε ότι παρουσίασε ελλειμματικό απολογισμό λόγω συστηματικής μή κατάθεσης μισθωμάτων από ενοικιαστές, πράγμα πού ανάγκασε τό Δ.Σ. τού Ιδρύματος νά προσφύγη στήν Δικαιοσύνη.
 • Στά Κληροδοτήματα Ανδρέα Κοζώνη καί Δημ. Ασημακοπούλου, τό οποίο είχε ελλειμματικό απολογισμό λόγω μή απόδοσης μισθωμάτων.
 • Στό νέο Κληροδότημα Ιωάννη Βαρδακουλά, τό οποίο είχε τά πρώτα έσοδά του από ενοίκια καί έδωσε εφέτος γιά πρώτη φορά οικονομική ενίσχυση σέ ορφανούς μαθητές.
 • Στό νέο Ίδρυμα Αντωνίου & Παναγιώτας Αναστασοπούλου, πού βρίσκεται ακόμη σέ φάση ιδρύσεως λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.
 • Γιά τό Ίδρυμα Κολοκύθα μίλησε ο Πρόεδρός του κ. Γιάννης Ράπτης καί ανακοίνωσε ότι φέτος έγιναν τρείς αιτήσεις πρός τό Ίδρυμα καί εγκρίθηκε υποτροφία ύψους 7.200 ευρώ.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τά μέλη τών Συμβουλίων καί Επιτροπών, καθώς καί τούς γραμματείς ή βοηθούς του στό έργο του, όπως τήν κ. Ιωάννα Τσέλιου, τόν π. Θεμιστοκλή Τσιτσιρίκη, τόν κ. Γεώργιο Λαουρδέκη, τήν κ. Αικ. Χωραφά.

Στό προεδρείο μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο ήταν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ιω. Μπουλές, ο κ. Γιάννης Ράπτης, ο κ. Σωτήριος Τσιλιγιάννης, ο κ. Ηλίας Δημητρόπουλος καί ο κ. Κων. Αγγελόπουλος.

Τέλος, επιδόθηκαν τά βραβεία, οι έπαινοι, οι υποτροφίες καί τά βοηθήματα στούς φοιτητές. 46 μαθητές καί φοιτητές έλαβαν 55.450 ευρώ, μαζί δέ μέ τίς επιχορηγήσεις πού δίνει τό Ίδρυμα Παπαχαραλάμπους στήν Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική, στήν ΠΑΕ Ναυπακτιακός Αστέρας, στόν Ελληνοαμερικανικό Σύλλογο, τό χρηματικό βοήθημα στούς φτωχούς καί τήν προικοδότηση απόρων, τό ποσόν πού χορήγησαν φέτος τά Ιδρύματα-Κληροδοτήματα τής Ναυπάκτου ανέρχονται στό συνολικό ποσό τών 76.450 ευρώ.

 

 

 • Προβολές: 1674

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance