Μέ τούς μαθητές τού Λυκείου

Τήν Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος επισκέφθηκε τό Επαγγελματικό Λύκειο Ναυπάκτου, μετά από πρόσκληση τού Διευθυντού κ. Κωνσταντίνου Κουτσόπουλου καί συνεννόηση μέ τήν Θεολόγο τού Σχολείου κ. Βεατρίκη Λιάκκα, γιά νά μιλήση στούς μαθητές τής Β' Λυκείου.

Ο Σεβασμιώτατος έκανε μιά μικρή εισαγωγή μιλώντας στά παιδιά γιά τήν αντιθρησκεία, δηλαδή γιά τίς απόψεις τών φιλοσόφων-κοινωνιολόγων Κάντ, Φόϋερμπαχ, Μάρξ καί Φρόϊντ, οι οποίοι θεωρούσαν τήν θρησκεία ως μιά αλλοτρίωση, πνευματική, ανθρωπολογική, κοινωνική, οικονομική, ψυχολογική. Έπειτα είπε στά παιδιά τί σημαίνει θρησκεία, τήν οποία καί έκριναν οι πιό πάνω φιλόσοφοι, καί τί είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή είναι εκκλησία-σύναξη, οικογένεια, θεραπευτική κοινότητα. Έπειτα σύγκρινε καί αξιολόγησε τίς διαφορετικές αυτές απόψεις καθώς καί τίς αποκλίσεις τους. Τέλος μίλησε γιά τόν Χριστό ως ανατροπέα τής άρρωστης θρησκείας καί ως κεφαλή τής Εκκλησίας.

Ακολούθησε συζήτηση σέ πολύ καλό κλίμα καί οι μαθητές έθεσαν μέ ειλικρίνεια καί ευγένεια πολλές ερωτήσεις, ώστε η συζήτηση νά επεκταθή γιά δύο συνεχόμενες διδακτικές ώρες χωρίς διακοπή καί ο Σεβασμιώτατος νά αντιμετωπίση καί άλλα θέματα στήν νοοτροπία καί τήν γλώσσα τών νέων, αλλά μέ ευστοχία, μέ τήν σοβαρότητα καί τήν ειλικρίνεια τής εκκλησιαστικής πείρας. Μερικές από τίς ερωτήσεις ήταν: –Γιατί πρέπει νά φιλάμε τό χέρι τών Ιερέων; –Τί είναι η μαγεία; –Γιατί η Εκκλησία δέν δέχεται τήν ομοφυλοφιλία; –Αφού ο Θεός δέν είναι οργισμένος, γιατί αφήνει νά βασανίζωνται μερικοί άνθρωποι; – Γιατί ανέχεται ο Θεός τίς κοινωνικές αδικίες; –Είναι κακό νά έχη ο άνθρωπος πάθη; –Γιατί η Εκκλησία δέν δέχεται τήν αυτοκτονία; –Γιατί οι Ιερείς έχουν ακριβά άμφια; –Περνά καί η Εκκλησία κρίση;

Ήταν μιά πολύ καλή επικοινωνία τού Μητροπολίτου μέ τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τού Λυκείου, οι οποίοι έχουν πολλές αναζητήσεις καί ερωτήματα καί ως εκ τούτου ανάγκη από πολύπλευρη στήριξη, μάλιστα δέ από τόν λόγο, τήν αγάπη καί τήν πείρα τής Εκκλησίας. Η Θεολόγος τού Σχολείου, όπως μάς είπε, χάρηκε διότι μαθητές από άλλα τμήματα προτίμησαν νά πάρουν απουσία σέ άλλα μαθήματα πού είχαν εκείνη τήν ώρα γιά νά συμμετάσχουν στήν συζήτηση μέ τόν Σεβασμιώτατο.

Καί πάλι συγχαρητήρια στήν Θεολόγο καί στόν Διευθυντή τού Σχολείου γιά τήν οργάνωση τής συνάντησης.
Α.Κ.

  • Προβολές: 1643

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance