Φώτη Κόντογλου: Το Βασίλεμα του Ήλιου

τού Φώτη Κόντογλου,

από τό Βλογημένο Καταφύγιο

Γιατί άραγε μού φέρνουνε βαθιά συγκίνηση καί φυλάγω κρυφά μέσα στήν καρδιά μου κάποια πράγματα πού δέν τά παρατηρεί κανένας; Κι άν βρεθεί κανείς νά τά προσέξει καί νά νιώσει κάτι απ' αυτά, ωστόσο δέν τό φανερώνει, γιά νά μήν τόν λογαριάσουν γιά άνθρωπο πού χάνει τόν καιρό μέ κάποια πράγματα πού δέν είναι σοβαρά, προπάντων στήν εποχή μας, πού θέλει νά είναι οι άνθρωποι θετικοί, δίχως αισθηματολογίες, δραστήριοι σέ χειροπιαστά πράγματα, πρό πάντων σέ ό,τι βγάζει χρήματα: "λεφτά, πολλά λεφτά!" ακούω συχνά νά λένε δίπλα μου, κι ανατριχιάζω, άν τύχει νά καθίσω σέ καμιά καρέκλα, κι άς βρίσκουμαι καί μίλια μακριά από τήν Αθήνα. Εδώ πιά, μέσα στή νέα ελληνική Βαβυλωνία, όπου νά σταθεί κανένας δέν ακούγει τίποτ' άλλο από κουβέντες γιά λεφτά. Κι άν τύχει νά ακούσει κανείς καί καμιά άλλη ομιλία, πάλι, σάν συλλογισθεί λίγο, θά δεί πώς κι εκείνη η κουβέντα στά λεφτά καταλήγει καί στά λεφτά αποβλέπει.

Τόσο πολύ έχουνε ζαλισθεί οι άνθρωποι από τό χρήμα, πού τούς βλέπω σάν νά είναι άρρωστοι τόσο πολύ, πού αυτά τά λεφτά, πού τά λατρεύουνε όπως προσκυνούσανε οι Οβραίοι τό Μαλαματένιο τό Μοσχάρι, σάν τά αποχτήσουνε, από τήν πολλή χαρά τους δέν είναι σέ θέση νά τά χαρούνε, οι δυστυχισμένοι, σάν εκείνον τόν φλογερόν εραστή, πού από τό πολύ τό αίσθημα, σάν βρεθεί τέλος πάντων κοντά στήν αγαπημένη του, τά χάνει, χλωμιάζει, καί δέν τολμά νά τής μιλήσει!

Μέ πάθος μιλούνε όλοι γιά τό χρήμα, κι αυτοί πού δέν τό έχουνε καί τό ποθούνε μέρα-νύχτα, κι εκείνοι πού τό έχουνε. Οι πρώτοι παραμιλούνε κι ολοένα κάνουνε σχέδια μέ τί τρόπο νά τ' αποχτήσουνε, οι δεύτεροι κάνουνε κι αυτοί σχέδια απάνω σέ σχέδια μέ τί τρόπο θά τό πληθύνουνε καί θά τό ασφαλίσουνε. Τό χρήμα είναι ο θεός καί τών φτωχών καί τών πλουσίων, τών αρσενικών καί τών θηλυκών, τών παιδιών καί τών γέρων. Τούτη η θρησκεία είναι παγκόσμια, κι όχι ο Χριστιανισμός ή ο Βουδισμός ή ο Μωχαμετανισμός! Γιατί τό χρυσάφι τό προσκυνούνε κι οι άσπροι κι οι μαύροι κι οι κίτρινοι κι οι κάθε φυλής άνθρωποι κι οι κάθε θρησκείας.

Είπε, λέγει, ο Χριστός πώς μέ τό Ευαγγέλιο θά γίνει "μία ποίμνη καί είς ποιμήν". Αυτό δέ θά γίνει ποτέ, γιατί ο Χριστός τό είπε μέ άλλη έννοια: Εννοούσε πώς όσοι πιστέψουνε αληθινά σ' αυτόν θά είναι ενωμένες οι ψυχές τους πνευματικά, κι άς βρίσκεται ο ένας εδώ κι ο άλλος στήν άλλη άκρη τού κόσμου, κι όχι πώς θά γίνουνε χριστιανοί όλοι οι άνθρωποι. Ίσια-ίσια, είπε πώς οι δικοί του θά είναι λίγοι:"τό μικρόν ποίμνιον", καί μάλιστα πώς θά είναι καταδιωγμένοι καί "μισούμενοι υπό πάντων διά τό όνομά Του".

Αυτός πού έστησε κιόλας τόν θρόνο του απάνω στήν οικουμένη, κι είναι ο "είς ποιμήν", πού εξουσιάζει τήν παγκόσμια στάνη, είναι ο Θεός τού Χρυσαφιού, ο Μαμμωνάς. Μοναχά πώς η στάνη του, αντί νά έχει μέσα αθώα πρόβατα, έχει λογιών-λογιών αγρίμια καί θηρία, πού κατασπαράζουνε τό ένα τ' άλλο. Όλοι αγαπούνε πολύ τόν τσοπάνη τους, τόν Μαμμωνά, αλλά δέν αγαπούνε καθόλου τό' να τ' άλλο, γιατί όποιος αγαπά πολύ τό χρήμα, δέν αγαπά τόν αδελφό του, αλλά είναι έτοιμος νά τόν βλάψει γιά τό συμφέρον του.

Κι εκείνος πού αμφιβάλλει γι' αυτά πού λέμε άς κοιτάξει τί λέγει τό Ευαγγέλιο: "Δέν μπορείτε νά δουλεύετε (νά είσαστε δούλοι) σέ δυό αφεντικά, στόν Θεό καί στόν Μαμμωνά. Ή τόν ένα θά αγαπήσετε, ή τόν άλλον".

Τό χρήμα, βέβαια, είναι ένα πράγμα χρειαζούμενο γιά νά ζήσουν οι άνθρωποι, εξυπηρετώντας ο ένας τόν άλλον. Αλλά η φιλαργυρία, από υπηρέτη τού ανθρώπου, τό κάνει τύραννό του. Είναι σάν τό κρασί, πού είναι καλό σάν πίνεται μέ μέτρο, μά γίνεται φαρμάκι σάν πίνεται μέ αχορταγιά. Τό χρήμα, σάν γίνει πάθος, είναι τό πιό τρομερό καί καταραμένο πράγμα. Όλα τά εγκλήματα, όλα τά φονικά, όλες οι αιματοχυσίες καί οι άλλες αμέτρητες δυστυχίες τής ανθρωπότητας αιτία έχουνε τό χρήμα, τό συμφέρον.

Πάντα οι άνθρωποι αγαπούσανε τό χρήμα. Σήμερα όμως η αγάπη αυτή έχει γίνει μιά τυραννία φρικτή. Ο βαρύς ίσκιος του σκέπασε ολότελα τήν ψυχή τών ανθρώπων, καί δέν άφησε κανένα μέρος της έξω από τόν φαρμακερόν ίσκιο του. Σπάνιο πράγμα είναι νά ακούσει κανένας κάποια συνομιλία πού νά μήν έχει σχέση μέ τό χρήμα, σάν νά μήν υπάρχει πιά τίποτ' άλλο στόν κόσμο. Τό χρήμα είναι μιά σφήνα, μπηγμένη στό μυαλό τού ανθρώπου, πού τόν βασανίζει μέρα-νύχτα.

Μέσα σέ τέτοιον κόσμο, λοιπόν, σέ βλέπουν όλοι σάν χασομέρη, άν τύχει νά μιλήσεις γιά κάποια αισθήματα καί γιά κάποιες συγκινήσεις πού βρίσκουνται μακριά από τήν μόνη καί μοναδική κι αδιάκοπη συγκίνηση τών λεφτών, πού τή νιώθει όλος ο κόσμος. Κι άν τύχει μάλιστα αυτά τά αισθήματα νά έχουνε σχέση μέ τή θρησκέια, εκείνον πού τά έχει καί πού θαρρεύτηκε νά τά πεί κιόλας, θά τόν πούνε, όπως είπα στήν αρχή, χασομέρη, ανόητον, ίσως καί βλαμμένον.

Ωστόσο, εμένα δέν μέ φοβερίζουνε αυτές οι προσβλητικές ονομασίες, γιατί τίς συνήθισα καί γιατί τίς ακούσανε κι άλλοι πιό σπουδαίοι από μένα, αλλά καί γιατί δέν έχω πολλή εκτίμηση σέ όσα εκτιμούν οι σημερινοί άνθρωποι. Καί γι' αυτό, όπως πάντα, φανερώνω τί έχω μέσα στήν καρδιά μου, κι όποιος θέλει άς τ' ακούσει.

  • Προβολές: 1789

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance