Κύριο ἄρθρο: Χρειάζεται μιά επανάσταση

Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Παρακολουθώ όσα γίνονται καί λέγονται στήν Πατρίδα μας τά τελευταία χρόνια. Είμαι βαθύτατα προβληματισμένος καί πολλές φορές δέν έχω κάτι καινούργιο νά πώ γιά τήν λεγόμενη οικονομική κρίση. Έγραψα διάφορα κείμενα γιά τό θέμα αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι σήμερα δέν χρειάζονται περιττά λόγια, αλλά προφητικές φωνές καί κυρίως δυναμικές πράξεις. Ο καρκινοπαθής δέν θεραπεύεται μέ ασπιρίνες καί υποσχέσεις, αλλά μέ χειρουργικές επεμβάσεις.

Μού λένε πολλοί γιατί δέν αρθρογραφώ στίς Εφημερίδες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό, αλλά κυρίως οφείλεται σέ αυτόν τόν βαθύτατο προβληματισμό μου. Τά λόγια δέν εισακούονται, τά γραπτά δέν λαμβάνονται υπ’ όψη, η σιωπή δέν αξιοποιείται σωστά. Έτσι, αρκούμαι στά εκκλησιαστικά καί θεολογικά μου έργα.

Τό πρόβλημα όμως παραμένει καί φαίνεται ότι είναι μεγάλο. Πέρα από τήν παγκόσμια οικονομική κρίση καί τήν διαδοχική κατάρρευση τών ιδεολογιών τού ναζισμού, τού μαρξισμού καί τού καπιταλισμού καί τών πρακτικών τους, πέρα από τήν κατάρρευση τού ευδαιμονιστικού τρόπου ζωής, σέ παγκόσμιο επίπεδο, στήν Χώρα μας παρατηρείται, μέ ευθύνη πρωτίστως τών πολιτικών, αλλά καί τών πνευματικών δυνάμεων τού τόπου καί τού λαού, η υπονόμευση τού Κράτους. Τό Κράτος μας συγκροτήθηκε μέ θυσίες καί αγώνες, μέ αίματα καί πολέμους, αφού τίποτε δέν μάς χαρίσθηκε, αλλά κάθε σπιθαμή γής κερδήθηκε μέ αίμα. Καί όμως μερικοί συμπεριφέρθηκαν ανάρμοστα καί απαράδεκτα, καί τώρα βλέπουμε τό Κράτος μας νά μετατρέπεται σέ προτεκτοράτο. Ζούμε ως ασθενείς στήν εντατική, διασωληνωμένοι, έχοντας μάσκες οξυγόνου, ζούμε δηλαδή μέ δανεικά χρήματα πού αγωνιζόμαστε νά τά λάβουμε γιά νά μήν πεθάνουμε, δίδοντας εγγυήσεις μέ βάση τό αγγλικό δίκαιο. Καί όσοι ξέρουν τί σημαίνει αυτό, αντιλαμβάνονται πολύ καλά τίς συνέπειες αυτής τής πράξης.

Ποιοί ευθύνονται πού φθάσαμε έως εδώ; Ποιοί αναλαμβάνουν τίς ευθύνες τους; Πόσοι έχουν τήν αίσθηση τού χρέους τους ως ηγέτες; Ποιοί θά λογοδοτήσουν; Ποιοί θά προβούν σέ δυναμικές πρωτοβουλίες γιά επανόρθωση;

Πολλοί πλησιάζουν εμάς τούς Επισκόπους καί μάς προτρέπουν νά μιλήσουμε, νά ελέγξουμε, νά κρίνουμε. Ζητούν νά μιλήση η Εκκλησία γιά τήν πείνα, τήν ανεργία, τήν υποδούλωση. Βέβαια, οι Ποιμένες κάνουν τό χρέος τους, ανταποκρίνονται στήν αποστολή τους, όπως έχουν δώσει υπόσχεση κατά τήν χειροτονία τους, ακόμη ασχολούνται, όχι μόνον τώρα, μέ τό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό έργο. Σέ τοπικό επίπεδο εκφραζόμαστε καί γιά τήν κατάσταση τής Χώρας μας.

Αισθάνομαι όμως ότι τό πρόβλημα είναι βαθύτατο καί δέν θαραπεύεται μέ ελεγκτικούς λόγους. Υπάρχει έντονος προβληματισμός.

Από τήν μιά μεριά χρειάζεται μιά ισχυρή καί ικανή προσωπικότητα πού θά ηγηθή τού λαού μέ διπλό σκοπό. Ο ένας νά ελέγξη τήν υπάρχουσα κατάσταση, νά μιλήση μέ ειλικρίνεια καί αλήθεια καί ο άλλος νά κατευθύνη τούς ανθρώπους γιά νά μήν εκτραπούν σέ εμφύλιο σπαραγμό. Είναι τό χειρότερο πού μπορούσε νά γίνη αυτήν τήν εποχή. Όμως, πού υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί ηγέτες, αφού καί όσοι έχουν τέτοια προσόντα βρίσκονται στό περιθώριο τής κοινωνικής καί πολιτικής ζωής τού τόπου, όχι μέ ευθύνη τους;

Από τήν άλλη μεριά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη, γι’ αυτό απαιτείται νηφαλιότητα, ψυχραιμία, σύνεση γιά νά μή χάσουμε τήν ελεύθερη κυριαρχία πού μάς απέμεινε. Αυτός είναι ο λόγος γιά τόν οποίο περισσότερο μιλούμε μέ ψυχραιμία καί σωστό λόγο. Δέν πρέπει νά οδηγηθούμε σέ εμφυλίους πολέμους καί σέ αντιδημοκρατικές καταστάσεις. Καί η ψυχραιμία είναι ένας δυνατός «ηγέτης».

Τό λεγόμενο Βυζάντιο-Ρωμανία κάποτε χάθηκε ως κρατική υπόσταση, αλλά δέν χάθηκε τό Έθνος μέ τήν παράδοση καί τόν πολιτισμό του, πού διατηρείται σήμερα σέ όλο τόν κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει νά αποδυθούμε σέ αγώνες γιά νά μή χάσουμε τήν Κρατική μας ελευθερία, αλλά άν δέν κατορθωθή αυτό θά πρέπει νά αγωνισθούμε γιά τήν διάσωση τής Εθνικής αξιοπρέπειας, μέ τήν διατήρηση τής παράδοσης, τού ιδιαιτέρου πολιτιστικού τρόπου ζωής.

Χρειάζεται επανάσταση σήμερα, αλλά γνωρίζουμε ότι σέ κάθε επανάσταση, πού έχει αποτελέσματα καί δέν οδηγείται σέ χειρότερη υποδούλωση, προηγείται πάντα μιά πνευματική επανάσταση, πού στηρίζεται στήν παιδεία, τόν πολιτισμό. Αυτήν τήν επανάσταση έχουμε σήμερα ανάγκη στήν Πατρίδα μας.–

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

  • Προβολές: 2025

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance