Η Μητέρα ως σύμβολο αγάπης καί θυσίας

Ο Συνδέσμος Αγάπης τής Ενορίας τού Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, μέ αφορμή τήν εορτή τής Υπαπαντής τού Κυρίου, θέλησε φέτος νά τιμήση στό πρόσωπο τής Παναγίας τήν "Μητέρα", ως σύμβολο αγάπης καί θυσίας, μέ τίς ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. Τό πρωΐ τής Πέμπτης, 2 Φεβρουαρίου 2012, μαζί μέ τόν πανηγυρικό Όρθρο καί τήν αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε Αρτοκλασία καί κατόπιν δόθηκε μικρή εορταστική δεξίωση στήν αίθουσα τού Ενοριακού Κέντρου.

2. Τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, στίς 6 τό απόγευμα, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στό Ενοριακό Κέντρο τού Ναού τού Αγίου Δημητρίου πού περιελάμβανε: Σύντομο απολογισμό τού Συνδέσμου Αγάπης καί ομιλία από τήν κ. Χρυσούλα Σπυρέλη, Δρ. Φιλολογίας καί Σχολική Σύμβουλο τών Φιλολόγων Ν. Ηλείας μέ θέμα: "Η συμβολή τής Μητέρας στήν ηθική καί πνευματική ανάπτυξη τού παιδιού".

Στήν αρχή τής εκδήλωσης ο π. Θωμάς Βαμβίνης, επόπτης τού Συνδέσμου Αγάπης, αναφέρθηκε στήν εορτή τής Υπαπαντής τού Κυρίου, στά πλαίσια τής οποίας εντάσσεται η ομιλία καί παρουσίασε τό πρόγραμμα τής εκδήλωσης. Στήν συνέχεια έκανε μιά μικρή αναφορά στό έργο τού Συνδέσμου καί ευχαρίστησε τό 15μελές Συμβούλιο καί τά άλλα μέλη του γιά τίς δραστηριότητές τους. Ακολούθησε ένας σύντομος οικονομικός απολογισμός από τήν Ταμία τού Συνδέσμου κ. Αικατερίνη Μόσχου, μετά τό τέλος τού οποίου η κ. Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινά παρουσίασε τήν ομιλήτρια κ. Χρυσούλα Σπυρέλη, αναφερόμενη σέ βασικά στοιχεία κατατοπιστικά γιά τό πρόσωπο καί τίς δραστηριότητές της.

Η κ. Σπυρέλη πρίν περάσει στό θέμα της έκανε μιά προσωπική αναφορά ευγνωμοσύνης στήν κ. Ουρανία Σπανού, γιά τά μαθητικά χρόνια πού πέρασε, κάτω από τήν προσωπική μέριμνα καί προστασία της, στό Οικοτροφείο τής Μητροπόλεως Ναυπάκτου. Κατόπιν, άρχισε τήν ομιλία της μέ αναφορά στίς θαυμάσιες μητέρες τών Τριών Ιεραρχών, τών οποίων η μνήμη τιμάται τήν δεύτερη Κυριακή τού Φεβρουαρίου, τονίζοντας τήν ανάγκη νά κρατηθούμε από τίς ορθόδοξες ρίζες μας. Η πίστη καί η υπομονή ήταν τά βασικά χαρακτηριστικά τής αγωγής πού πρόσφεραν στά παιδιά τους καί τά βοήθησαν νά διαμορφώσουν ακέραιες προσωπικότητες, πού έφθασαν μέχρι τήν αγιότητα. Οι ίδιοι εκφράζουν τήν ευγνωμοσύνη τους στίς μητέρες καί τίς γιαγιάδες τους. "Ουδέν μητρός ευσπλαχνικότερον", θά πή ο Θεολόγος Γρηγόριος καί ο Μέγας Βασίλειος θά αναγνωρίση τήν αξία τής αγωγής πού δέχθηκε, όντας ευγνώμων απέναντι στήν μητέρα του Εμμέλεια καί τήν γιαγιά του Μακρίνα.

Τά βασικά στοιχεία τής αγωγής, όπως υποστήριξε η ομιλήτρια, είναι ότι είναι πολύπλευρη καί δύσκολη υπόθεση, καθώς αποβλέπει στήν πνευματική, ηθική καί ψυχολογική ανάπτυξη τού παιδιού. Διαμορφώνεται ανάλογα μέ τίς αρχές, τά πρότυπα καί τίς προσδοκίες τών γονέων, ενώ στήν όλη διαδικασία εμπλέκονται, παίζοντας ρόλο καθοριστικό, τό σχολείο, η πολιτεία καί τά Μ.Μ.Ε.. Γερές βάσεις καί σωστοί δεσμοί υποστηρίζουν τά παιδιά. Σημαντικό μέσο αγωγής είναι τό παράδειγμα (έθος), τά όρια πού προσδιορίζονται μέ σαφήνεια, η επιβράβευση, η νουθεσία καί οι συμφωνημένες συνέπειες γιά τήν παράβαση τών ορίων.

Στήν συνέχεια επικεντρώνοντας στόν βασικό φορέα αγωγής, πού είναι η οικογένεια, αναφέρθηκε στήν ελληνική οικογένεια πού τήν χαρακτηρίζουν κράμα παραδοσιακών καί σύγχρονων προτύπων, η απουσία ξεκάθαρων ρόλων καί τό εύθραυστο τών σχέσεων. Τά παιδιά συχνά στερούνται τήν προσοχή τών γονιών τους, παρότι έχουν υλικά αγαθά. Βιώνουν τήν απουσία (ερημία) πού οδηγεί, κυρίως τούς εφήβους, συχνά στόν υπολογιστή καί στό καταφύγιο τής παρέας μέ απρόβλεπτες τίς συνέπειες στήν υπό διαμόρφωση προσωπικότητά τους. Είναι μεγάλη η διαφοροποίηση τών οικογενειών ως πρός τήν επικοινωνία-ομιλία μέ τά παιδιά τους. Η συζήτηση, η επικοινωνία βοηθά τό παιδί νά διαχειριστή τά συναισθήματά του καί στήν ηλικία αυτή, αλλά καί αργότερα.

Ως πρός τά είδη γονέων η ομιλήτρια διέκρινε: 1) τούς αυταρχικούς γονείς πού επιβάλλουν μέ ανελαστικό τρόπο όρια καί απαιτήσεις 2) τούς ανεκτικούς γονείς πού δέν μπορούν νά διαχειριστούν τά προβλήματα καί δέν διδάσκουν μέθοδο επίλυσης 3) τούς διαλεκτικούς γονείς πού συζητούν, θέτουν όρια, αλλά δίνουν τίς απαραίτητες εξηγήσεις 4) τούς αποστασιοποιημένους, πού σιωπούν 5) τούς επικριτικούς καί 6) τούς συναισθηματικούς μέντορες, όπως τούς χαρακτήρισε, πού καθοδηγούν καί διδάσκουν τήν επίλυση στό εκάστοτε πρόβλημα.

Ακολούθως διέκρινε πέντε (5) στάδια στήν διαπαιδαγώγηση: 1) Επίγνωση συναισθημάτων (τί νιώθει τό παιδί) 2) αναγνώριση συναισθήματος καί εξεύρεση τρόπου αντιμετώπισης 3) ενσυναίσθηση (ικανότητα νά μπαίνης στή θέση τού άλλου) καί επιβεβαίωση συναισθημάτων 4) επεσήμανε τήν ανάγκη τού παιδιού γιά ακροατή σ' αυτό τό στάδιο. Η μητέρα ακροατής προσφέρει τόν εαυτό της γιά νά μήν αναζητήση τό παιδί άλλες λύσεις καί 5) παροχή βοήθειας.

Σημαντικό ρόλο στήν ανάπτυξη τού παιδιού παίζει η προσωπικότητα τής μητέρας. Η ψυχολογική καί συναισθηματική της υγεία καί ωριμότητα, η πίστη της στόν Θεό, η ενθάρρυνση πού μπορεί νά προσφέρη στά παιδιά της είναι πολύ σημαντικά. Ιδιαίτερα, μητέρες μέ πίστη στό Θεό βρίσκουν τρόπους νά στηρίξουν τά παιδιά τους. Παλαιότερα οι μητέρες τελούσαν τήν αποστολή τους μέ επιτυχία χωρίς νά έχουν ιδιαίτερες γνώσεις, αλλά κυρίως μέ τήν πίστη καί τήν υπομονή.

Στό τελευταίο μέρος τής ομιλίας της η κ. Σπυρέλη παρουσίασε βιωματικά κείμενα από σύγχρονους λογοτέχνες, πού προβάλλουν τήν μητέρα καί τόν καθοριστικό της ρόλο στόν χειρισμό τής ευαίσθητης παιδικής ψυχής.

Ο Γαβριήλ Πεντζίκης στό διήγημά του "αρχείον" παρουσιάζει μιά μητέρα πού επιστρατεύει όλη τήν λαϊκή σοφία γιά νά ξεκλειδώση καί παρηγορήση τήν πληγωμένη ψυχή τού παιδιού της.

Στήν αυτοβιογραφία του ένας ακαδημαϊκός θυμάται τά παραμύθια τής μητέρας του απ' όπου αβίαστα ο ίδιος έβγαζε ηθικά διδάγματα.
Στό διήγημα "οι τρείς μάννες" μιά παρεμβατική μητέρα (αρνητικό πρότυπο) ακυρώνει τόν δάσκαλο καί κάνει κακό στό παιδί της.

Η Διδώ Σωτηρίου στό διήγημά της "τό σπίτι μου" παρουσιάζει τόν σκληρό καί δύστροπο πατέρα καί τόν αγώνα τής μάννας νά γλυκάνη τήν ζωή στό σπίτι καί νά χειριστή τόν δύσκολο αυτόν άνθρωπο δείχνοντας έτσι ότι σημαντική γιά τήν αγωγή τών παιδιών είναι η επικοινωνία τών γονέων καί η συμφωνία τους ως πρός τήν αντιμετώπιση τού προβλήματος πού αφορά τό παιδί τους.

Στό διήγημα "η μάννα μου" φαίνεται ότι η σχέση μάννας καί παιδιού είναι η μακροβιότερη. Ένας άνδρας γηροκομεί τήν μητέρα του. Παρουσιάζεται η τρυφερή φροντίδα τού γιού καθώς θυμάται τήν έγνοια της γι' αυτόν πού συνεχίζει μέχρι καί τά βαθιά γηρατειά της. (αντιστροφή ρόλων ή μήπως ανταπόδοση;)

Τελευταίο βιωματικό κείμενο από τό "Εις μνημόσυνον" τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ιεροθέου. Ο Σεβασμιώτατος δίνει μιά γλαφυρή βιογραφία τών γονέων του, κυρίως μέσα από τίς επιστολές τους. Φαίνεται τό εκκλησιαστικό φρόνημα τής μητέρας, η αγάπη της, η συνεχής νοερή παρακολούθηση τού παιδιού της μέ τήν προσευχή, η ελευθερία πού παραχωρούσε σ' αυτό μέ τόν τρόπο τής αγωγής.

Ολοκληρώνοντας τήν ομιλία της η κ. Σπυρέλη τόνισε ότι εμείς οι άνθρωποι, οι μαννάδες καί οι πατεράδες καί όσοι προσφέρουν αγωγή, είμαστε πολύ σημαντικοί γιά τά παιδιά μας, αλλά δέν είμαστε αρκετοί γιά νά τά προστατέψουμε. Μόνον η ανάθεση τών παιδιών στόν Θεό μπορεί νά μάς δώση σιγουριά καί γαλήνη γιά τό δύσκολο αυτό έργο. Στήν αγκαλιά τής Παναγιάς πού κρατά τρυφερά τό παιδί της χωράει καί τό δικό μας. Στήν αγκαλιά τής Παναγίας, τής γλυκυτάτης ουρανόσταλτης Μάννας, τής παραμυθίας τού βίου μας.

Στήν συνέχεια τής εκδήλωσης κατατέθηκαν εμπειρίες από τό ακροατήριο καί έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις πάνω στήν εισήγηση πού απαντήθηκαν από τήν ομιλήτρια.

Ο Σεβασμιώτατος, πού κλήθηκε στό βήμα, εξέφρασε τήν συγκίνησή του κάνοντας αναφορά στόν άγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, στόν Ιωάννη τόν Χρυσόστομο καί στόν Μ. Βασίλειο γιά τίς υπέροχες μητέρες τους, προβαίνοντας καί ο ίδιος σέ έναν ύμνο γιά τήν θυσιαστική αγάπη τής μητέρας. Τόνισε πόσο σημαντική είναι αυτή η αγάπη γιά νά αισθάνεται τό παιδί ολοκληρωμένο. Έκανε προσωπικές-βιωματικές αναφορές γιά τήν αγάπη πού ο ίδιος δέχθηκε από τήν μητέρα καί τό περιβάλλον του. Εξέφρασε τήν ευγνωμοσύνη πρός τήν μητέρα του γιά τήν απεριόριστη αγάπη της καί τήν ελευθερία, γιά τήν πίστη καί τήν προσευχή της.

Ο κόσμος χρειάζεται αγάπη καί καλωσύνη. Τόν καλό λόγο, τόν ζεστό λόγο, τήν ανοιχτή καί ζεστή καρδιά. Αυτά ήταν η κύρια κατακλείδα φράση τού Σεβασμιωτάτου.
Μ.Κ-Σ.

  • Προβολές: 1602

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance