Γεγονότα καὶ Σχόλια: Πολίτης αγαθών επιθυμιών - Επίγνωση αστάθειας

Πολίτης αγαθών επιθυμιών

Άν θέλη κάποιος στίς μέρες μας νά είναι ενεργός πολίτης, πρέπει πρίν από όλα νά έχη πολύπλευρη καί επαρκή ενημέρωση. Νά είναι ενημερωμένος όμως σέ τί; Στά προγράμματα τών κομμάτων, στήν πολιτική τών Ευρωπαίων ηγετών, στίς τακτικές τού ΔΝΤ; Ή στίς πραγματικές ανάγκες τής χώρας του καί τών κατοίκων της, πού είναι πολλαπλές καί δέν σχετίζονται όλες άμεσα μέ τήν οικονομία, άν καί όλες επηρεάζονται σέ διαφόρους βαθμούς από αυτήν;

Έχουμε τήν γνώμη ότι στίς μέρες μας ο ενεργός πολίτης χρειάζεται καλή ενημέρωση σέ δύο σημαντικούς τομείς:

Πρώτος τομέας είναι η παγκόσμια οικονομία, τό πώς αυτή κινείται. Χρειάζεται, δηλαδή, νά γνωρίζη κάποια πράγματα από έγκυρους ερευνητές γιά τήν ιστορία τής οικονομίας τού δυτικού κόσμου, κυρίως από τότε πού εμφανίστηκε στό ιστορικό προσκήνιο τό κράτος τών Η.Π.Α. Επίσης, χρειάζεται νά γνωρίζη τούς βασικούς μηχανισμούς πού κινούν τήν παγκόσμια οικονομία, αλλά καί τίς επικρατούσες θεωρίες πού κυκλοφορούν μεταξύ τών οικονομολόγων, οι οποίες προσελκύουν τό ενδιαφέρον τών ηγετών τών οικονομικά ισχυρών κρατών, καθώς καί τούς ισχυρούς παράγοντες τών διεθνών αγορών. Κι αυτό γιατί τό πρόβλημα τής χώρας μας σήμερα δέν είναι στενά ελληνικό. Έχουμε βέβαια σημαντικό μερίδιο ευθύνης, γιατί ως Κράτος δέν δημιουργήσαμε ικανά αντισώματα, γιά νά αντιπαλέψουμε τήν οικονομική επιδημία πού μάς έπληξε. Όμως, αυτήν τήν στιγμή λειτουργούμε σάν ένα βολικό πειραματόζωο σέ πειράματα πού κάνουν οι ισχυροί τής δυτικής οικονομίας. Καί πρέπει μέ ένσοφη πράξη καί έμπρακτη γνώση νά πάψουμε νά είμαστε βολικοί, γιά νά γλυτώσουμε από τόν ρόλο τού πειραματόζωου.

Ο δεύτερος τομέας είναι ανθρωπολογικός καί θεολογικός. Χρειάζεται, δηλαδή, αυτός πού θέλει νά είναι ενεργός πολίτης, νά γνωρίζη τόν άνθρωπο τής πολιτιστικής καί θεολογικής του παραδόσεως. Πιό ειδικά, νά γνωρίζη από τόν εαυτό του καί από τούς γύρω του, τόν άνθρωπο ως «τό μέγα τραύμα», ως τήν ύπαρξη πού διαθέτει ασύλληπτο βάθος καί απέραντη θεολογική προοπτική, η οποία όμως φαλκιδεύεται καί πονά πιεζόμενη από τίς ανάγκες τού σώματος καί τής ψυχής της, από τίς ανοιχτές κοινωνικές καί ψυχικές πληγές της.

Η επαρκής ενημέρωση σ’ αυτούς τούς δύο τομείς καθιστά έναν πολίτη ώριμο, ο οποίος βέβαια πιθανώς νά υπάρχη μόνο μέσα στίς αγαθές επιθυμίες μας...

Επίγνωση αστάθειας

Καταγράφουμε μιά εντύπωση πού προέκυψε από προσπάθεια «ερασιτεχνικής» ενημέρωσής μας σέ θέματα οικονομικά.
Από τόν καιρό πού (μέ τό έργο τού Άνταμ Σμίθ) η επιδίωξη τού προσωπικού συμφέροντος στίς οικονομικές συναλλαγές μεταβλήθηκε από ηθικό μειονέκτημα σέ κοινωνική αρετή, ο κόσμος άλλαξε καί διαρκώς αλλάζει. Ο άνθρωπος ως θεοειδής ύπαρξη εξαφανίστηκε κάτω από τό μαύρο σύννεφο τών νόμων τής αγοράς, τών κανόνων πού επιβάλλουν τά μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τίς θεωρίες πού επινοούν οι οικονομολόγοι.
Λατρεύεται πλέον ο θεός τής πλεονεξίας καί αναπτύσσεται διαρκώς μέ αλληλοσυγκρουόμενα «δόγματα» η «θεολογία» του, γι’ αυτό είναι πάντα ασταθής καί αβέβαιη κατάσταση τού κόσμου.
Ελπιδοφόρο στοιχείο, όμως, είναι τό ότι η επίγνωση αυτής τής αστάθειας χαρίζει στούς πιστούς τήν απεξάρτησή τους από τά στοιχεία τού παρόντος αιώνος, δυναμώνοντας τήν εμμονή τους στήν αναζήτηση τής ασάλευτης Βασιλείας τού Θεού.
π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1762

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance