Στήν Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς

Τήν Τρίτη 27 Μαρτίου ε.έ. ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τήν Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς, κατόπιν προσκλήσεως τού Διευθυντού αυτής Αρχιμ. π. Δημητρίου Αργυρού, προκειμένου νά δώση –τήν καθιερωμένη πλέον– διάλεξη στούς μαθητές καί καθηγητές τής Σχολής, πού αυτήν τήν φορά είχε θέμα τήν θεολογία τών Σλαβοφίλων, τά αποτελέσματά της καί τήν κριτική πού τής εξήσκησαν οι αείμνηστοι μεγάλοι θεολόγοι π. Γεώργιος Φλωρόφσκι καί π. Ιωάννης Ρωμανίδης.

Ἀρχιμ. π. Δημήτριος Ἀργυρός Ναυπάκτου Ἱερόθεος. Σχολὴ Βελλᾶ Ο π. Δημήτριος στήν εισαγωγική του ομιλία παρουσίασε τόν ομιλητή στούς νέους φοιτητές, μιλώντας γιά τήν θεολογική του παραγωγή καί τήν όλη παρουσία του στήν Εκκλησία.

Ο Σεβασμιώτατος, αναπτύσσοντας τό θέμα του, έδωσε τόν ορισμό τού Σλαβοφιλισμού, μίλησε γιά τά συγκεκριμένα πρόσωπα πού τόν συνέλαβαν ως θεωρία καί τόν εξέφρασαν, κυρίως γιά τόν Αλέξη Χομιακώφ, τήν βασική του ιδέα τής ταύτισης τής Εκκλησίας μέ τόν πολιτισμό, γιά τίς βασικές έννοιες τού ιρανιασμού καί κουσιτισμού πάνω στίς οποίες θεμελίωσε τήν θεωρία του, τήν βασική άποψη ότι υπάρχει εξέλιξη καί ανάπτυξη τής θεολογίας από τούς Πατέρες, στούς Σχολαστικούς καί τέλος στούς Ρώσσους θεολόγους. Μίλησε όμως καί γιά τήν κριτική πού έγινε στόν Χομιακώφ καί στό κίνημα τών Ρωσοφίλων, τόσο από συγχρόνους του Ρώσους φιλοσόφους καί θεολόγους, όπως τόν Φλωρένσκι καί τόν Μπερντιάγεφ, όσο καί από νεωτέρους όπως τόν π. Γεώργιο Φλωρόφσκι καί τόν π. Ιωάννη Ρωμανίδη. Στήν συνέχεια αναφέρθηκε στόν επηρεασμό από τήν θεωρία αυτή τών Ελλήνων θεολόγων πού σπούδασαν στό εξωτερικό καί τήν μετέφεραν στήν Ελλάδα καί σήμερα εκφράζεται ως μεταπατερική θεολογία μέ τήν θεμελιώδη θεωρία τους περί δύο εκκλησιολογιών στήν Ορθόδοξη Εκκλησία.

Γενικά, όπως είπε ο Σεβασμιώτατος, η επηρεασμένη από τήν θεωρία τών Σλαβοφίλων μεταπατερική θεολογία παρουσιάζεται σήμερα στήν πράξη μέ τά εξής κυρίως χαρακτηριστικά: α) ερμηνεύουν τήν Εκκλησία αλλά καί τήν κοινωνία μέσα από τήν Τριαδολογία καί όχι τήν Χριστολογία, β) ομιλούν γιά τήν οντολογία τού προσώπου καί τήν κοινωνία προσώπων, γ) κάνουν λόγο γιά Ευχαριστιακή εκκλησιολογία καί όχι γιά εκκλησιαστική Ευχαριστία, καί δ) διασπούν τό Μυστήριο τού Σταυρού καί τής Αναστάσεως τού Χριστού, κυρίως ομιλούν γιά τήν Ανάσταση ξεχωριστά από τόν Σταυρό τού Χριστού. Σέ αντιδιαστολή μέ τήν αλλοιωμένη αυτή θεολογία τών Σλαβοφίλων ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε τήν ορθόδοξη άποψη. Τέλος δέχθηκε ερωτήσεις καί συζήτησε μέ τούς φοιτητές καί τούς καθηγητές τής Σχολής.

Τό μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος παρακάθισε στό κοινό γεύμα στήν τραπεζαρία τής Σχολής καί είχε συνομιλία μέ τόν π. Δημήτριο καί τούς καθηγητές στά Γραφεία τής Σχολής.
Α.Κ.

  • Προβολές: 2037

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance