«Η άκτιστη θεία Λειτουργία στόν άκτιστο Ναό»

Τήν Ε' Κυριακή τών Νηστειών, 1 Απριλίου ε.έ., ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος επισκέφθηκε τήν Λάρισα, προσκεκλημένος από τόν οικείο Ποιμενάρχη κ. Ιγνάτιο, προκειμένου νά ομιλήση στό ποίμνιο τής Ιεράς Μητροπόλεως κατά τόν κατανυκτικό Εσπερινό πού τελείται μέ τήν μέριμνα τής Ιεράς Μητροπόλεως μέ κάθε μεγαλοπρέπεια, λαμπρότητα καί κατάνυξη στόν Ιερό Ναό τού Αγίου Νικολάου, τόν μεγαλύτερο Ναό τής πόλεως, προκειμένου νά εξυπηρετηθή τό πλήθος τών πιστών πού συμμετέχουν στήν σημαντική αυτή λατρευτική σύναξη τής Μ. Τεσσαρακοστής.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιερόθεος καθ' όλη τήν διάρκεια τής παραμονής του στήν Λάρισα δέχθηκε τήν ευγενική φιλοξενία τού οικείου Ποιμενάρχη καί τών συνεργατών του, λειτούργησε δέ καί μίλησε τό πρωΐ τής Κυριακής στόν Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τού Αγίου Αχιλλείου.

Τό θέμα τό οποίο ανέπτυξε ο Σεβασμιώτατος κατά τόν κατανυκτικό Εσπερινό ήταν «Η άκτιστη θεία Λειτουργία στόν άκτιστο Ναό». Ήταν μιά πρωτότυπη ανάπτυξη, βάσει τής Αποκαλύψεως τού αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου.

Στήν αρχή ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι τό βιβλίο αυτό είναι δυσκολοερμήνευτο, γι' αυτό καί μόνον μερικοί από τούς Πατέρες καί εκκλησιαστικούς συγγραφείς ασχολήθηκαν μέ τήν ερμηνεία του, ενώ πολλοί σύγχρονοι αναλύουν τήν Αποκάλυψη μέσα από σύγχρονα ιστορικά γεγονότα. Όμως, κατά τήν άποψή του η διήκουσα έννοια τής Αποκαλύψεως είναι η φανέρωση τής θείας Λειτουργίας πού γίνεται στόν ουρανό καί οι προϋποθέσεις συμμετοχής σέ αυτήν. Όταν διαβάζη κανείς προσεκτικά τό βιβλίο τής Αποκαλύψεως, βλέπει μιά προοδευτική είσοδο στήν θεία Λειτουργία καί τήν συμμετοχή στόν Γάμο τού Αρνίου. Καί τελικά, βέβαια, φαίνεται η νίκη τού Αρνίου τής Αποκαλύψεως εναντίον τού θηρίου τής Αποκαλύψεως.

Ο Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου διάρθρωσε τό θέμα του σέ τέσσερεις ενότητες.

Η πρώτη αναφερόταν στό βιβλίο τής Αποκαλύψεως τού Ευαγγελιστού Ιωάννου καί έδωσε μερικά στοιχεία γιά τό βιβλίο πού περιγράφει τό όραμα τού Ευαγγελιστού πού έγινε κατά τήν ημέρα τής Κυριακής «εν πνεύματι».

Η δεύτερη ανέλυε τήν Λειτουργία τήν οποία είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στόν ουρανό, δηλαδή τήν μεγαλοπρεπή εμφάνιση τού Χριστού, τήν είσοδο τού ιδίου –τού Ευαγγελιστού Ιωάννου– στήν θεία Λειτουργία, τό ιερό σύνθρονο μέ τούς Πρεσβυτέρους καί τά τέσσερα όντα, δηλαδή τούς Ευαγγελιστές, τό «Αρνίον, τό εστηκός ως εσφαγμένον», τό ιερό Θυσιαστήριο, τόν πολύν όχλον, τούς μάρτυρες καί τούς παρθένους, τό λιβανωτό μέ τά θυμιάματα, τό ανεωγμένον βιβλίον, τούς εσφραγισμένους μέ τό όνομα τού Αρνίου καί τού Πατρός Του, τό δείπνο τού Αρνίου καί τόν μακαρισμό τών νεκρών πού κοιμήθηκαν εν Χριστώ.

Μεταξύ τών τμημάτων τής ουράνιας αυτής Λειτουργίας παρεμβάλλονται καί άλλα τμήματα, όπως η προτροπή στούς Επισκόπους νά αγωνίζωνται γιά νά συμμετάσχουν σέ αυτήν τήν θεία Λειτουργία, η βοήθεια στούς αγαπητούς τού Θεού πού βρίσκονται ακόμη στήν γή καί οι πληγές πού δημιουργούνται στούς ανθρώπους, οι οποίοι ζούν σέ μιά παραλειτουργία.

Η τρίτη ενότητα παρουσίαζε τόν άκτιστο Ναό, στόν οποίο τελείται η θεία Λειτουργία, πού είναι ο καινός ουρανός καί η καινή γή, η αγία Πόλη πού είναι ολόκληρη ένας Ναός πού στό κέντρο υπάρχει τό Ξύλο τής ζωής.

Η τέταρτη ενότητα αναφερόταν στήν αντανάκλαση αυτής τής ουράνιας ζωής στήν θεία Λειτουργία τής Εκκλησίας, δηλαδή πώς οι Πατέρες τής Εκκλησίας προσάρμοσαν τήν κατασκευή τών Ιερών Ναών καί τό τυπικό τής θείας Λειτουργίας πού τελούμε σέ αυτούς σύμφωνα μέ τό όραμα τού Ευαγγελιστή Ιωάννου.

Στόν επίλογο τής ομιλίας ο Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου αναφέρθηκε στήν Οσία Μαρία τήν Αιγυπτία πού είχε εμπειρίες μιάς τέτοιας ζωής στήν έρημο, αλλά καί η οποία αξιώθηκε πρίν πεθάνει νά κοινωνήση τό Σώμα καί τό Αίμα τού Χριστού σέ κατάσταση θεώσεως. Κατέληξε δέ ότι τό βιβλίο τής Αποκαλύψεως δείχνει τήν Λειτουργία πού γίνεται ακατάπαυστα στόν ουρανό, τήν σύνδεσή της μέ τήν θεία Λειτουργία πού γίνεται στήν γή, τήν παραλειτουργία τής οποίας άρχοντας είναι ο Αντίχριστος, καί, τέλος, ότι ο σκοπός τής όλης εκκλησιαστικής ζωής είναι νά κάνη τούς Χριστιανούς νά ζούν πραγματικά μέσα στόν χώρο τής θείας Λειτουργίας πού γίνεται στούς Ναούς καί νά αξιωθούν νά συμμετάσχουν στήν ουράνια θεία Λειτουργία.

Ήταν μιά πολύ δυνατή πνευματική εκκλησιαστική σύναξη. Σ' αυτό συνέβαλαν όλα: η λατρευτική ατμόσφαιρα τών ημερών, η τελετουργική ευταξία πού επικρατούσε στόν Ιερό Ναό, η ευλάβεια καί η δίψα τών πιστών γιά πνευματικό λόγο καί, βεβαίως, η θεολογική διαπραγμάτευση τού θέματος από τόν ομιλητή.

Η Εφημερίδα μας θά δημοσιεύση στό μέλλον τήν πολύ σημαντική αυτή ομιλία, πού ήταν γιά όσους τήν άκουσαν, «η αποκάλυψη τής Αποκαλύψεως».
Α.Κ.

  • Προβολές: 1503

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance