Γεγονότα καὶ Σχόλια: Μιά ερμηνεία τού ελληνικού παραδόξου - Μιά βαθύτερη αιτία

Μιά ερμηνεία τού ελληνικού παραδόξου

Η θεωρία τής φυσικής επιλογής, πού «εμπνεύστηκε» ο Δαρβίνος γιά νά ερμηνεύση τήν κατ’ αυτόν εξέλιξη τών ειδών, χρησιμοποιείται ως ερμηνευτικό κλειδί καί από διάφορους άλλους κλάδους τής επιστήμης, εκτός από τήν Βιολογία. Τελευταία είδαμε τήν χρήση της στό πεδίο τής κοινωνιολογίας καί τής οικονομίας, σέ άρθρο πού αφορά τήν δραστηριότητα τών Ελλήνων εντός καί εκτός Ελλάδος. Ο χαρακτηριστικός τίτλος τού άρθρου είναι: Η φυσική επιλογή καί τό ελληνικό παράδοξο (Καθημερινή, 8.7.2012). Συγγραφέας του είναι ο κ. Στάθης Ν. Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στό Πανεπιστήμιο Γέιλ.

Ο συγγραφέας ξεκινά τό άρθρο του μέ τήν διατύπωση τού πλέον γνωστού νεοελληνικού παραδόξου. Γράφει: «Πρόκειται γιά ένα από τά πιό ενδιαφέροντα παράδοξα τού ελληνισμού: τήν ίδια στιγμή πού οι Έλληνες επιτυγχάνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα όταν εργάζονται καί σταδιοδρομούν στό εξωτερικό, αποσπώντας τόν γενικό θαυμασμό, αδυνατούν νά στήσουν ένα αποτελεσματικό κράτος καί μιά δίκαιη κοινωνία στήν ίδια τους τή χώρα».

Ο κ. Καλύβας, αφού αναφέρει άλλες ερμηνείες, διατυπώνει τέλος τήν δική του άποψη γιά τό θέμα, τήν οποία αλιεύει από τόν κορυφαίο Αμερικανό Βιολόγο Έντουαρντ Γουίλσον. Ο Γουίλσον ισχυρίζεται ότι «η ανθρωπότητα διέπεται από δύο φαινομενικά αντίρροπες δυνάμεις: η μία αφορά τή φυσική επιλογή τών ατόμων καί η άλλη τή φυσική επιλογή τών ομάδων καί τών συλλογικοτήτων». Σύμφωνα μέ τήν άποψη αυτή «τά άτομα πού συμπεριφέρονται μέ επιθετικά εγωιστικό τρόπο αναπαράγονται μέ μεγαλύτερη επιτυχία», επιτυγχάνουν στίς δραστηριότητές τους καί μεταδίδουν τόν ιό τής εγωϊστικής επιθετικότητας καί στούς απογόνους τους, αλλά η ομάδα τους ή συλλογικότητά τους, άν όλα τά άτομά της διακρίνονται γι’ αυτήν τήν εγωϊστική επιθετικότητα, γρήγορα αποσαθρώνεται. Από τήν άλλη μεριά, «οι ομάδες πού αποτελούνται από άτομα πού λειτουργούν μέ αλτρουιστικό τρόπο, είναι δηλαδή διατεθειμένα νά θυσιαστούν γιά τό σύνολο, κατορθώνουν νά επιβιώσουν μέ μεγαλύτερη επιτυχία σέ σχέση μέ τίς ομάδες εκείνες πού αποτελούνται από εγωιστικά άτομα». Μέ αυτήν τήν θεωρητική θεμελίωση ο κ. Καλύβας ερμηνεύει τό ελληνικό παράδοξο ως εξής: «οι Έλληνες επιτυγχάνουν έξω γιατί λειτουργώντας εγωιστικά σέ κοινωνίες μέ ισχυρή συνοχή, καταφέρνουν καί προσπορίζονται σημαντικά οφέλη. Αντίθετα, όταν βρεθούν μόνοι μεταξύ τους, η ίδια αυτή εγωιστική ροπή οδηγεί αναπόφευκτα στήν κοινωνική διάλυση».

Μιά βαθύτερη αιτία


Άν τό χαρακτηριστικό τού Έλληνα ήταν ο επιθετικά εγωϊστικός τρόπος, τότε σύμφωνα μέ τήν θεωρία τού Γουίλσον, η «συλλογικότητά» του (τό έθνος μας) έπρεπε από αιώνες νά έχει διαλυθή. Καί προπαντός δέν θά μπορούσε νά επιβιώση κάτω από αντίξοες συνθήκες, διαλυτικές τής συνοχής του, όπως ήταν η Τουρκοκρατία.

Θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι άλλο βαθύτερο. Οι Έλληνες έχουμε μιά πνευματική καί πολιτιστική υποδομή πού είναι ασύμβατη μέ τήν προτεσταντική νοοτροπία πού θεμελίωσε καί οργάνωσε τό σύγχρονο Ελληνικό Κράτος, γι’ αυτό ο Έλληνας τό βλέπει διαρκώς ως αντίπαλο τόν οποίο υπονομεύει. Από τήν αρχή εμφανίστηκε σάν κάτι ξένο πρός τήν παράδοση, τήν πίστη καί τήν νοοτροπία του.

Θά περάσουν μάλλον πολλά ακόμη χρόνια μέχρι νά βρούμε καί ως Κράτος τόν ορθόδοξο, φιλότιμο καί δημιουργικό εαυτό μας.
π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1945

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance