Φυλετισμός: αγνόηση ή υπέρβαση;

Ο εθνικισμός συνιστά μιά διαίρεση, πού καταστρατηγεί τήν ενότητα τών ανθρώπων, ακριβώς γιατί προτάσσεται ο φυλετισμός σέ βάρος τής ενότητος τού ανθρωπίνου γένους.

Όμως πρέπει νά παρατηρηθή κάτι πού δυστυχώς ξεφεύγει από τήν προσοχή εκείνων πού αναφέρονται στόν κίνδυνο τού εθνικισμού. Καί αυτό είναι ότι ο εθνικισμός, τό νά κλείνεται κανείς στόν χώρο καί τόν χρόνο, νά περικλείεται στά φυλετικά όρια, είναι στήν πραγματικότητα μιά φυσική κατάσταση στήν αφύσικη μεταπτωτική ζωή. ...

Η υπέρβαση τού φυλετισμού επιτυγχάνεται διά τού Αγίου Πνεύματος, πού ενεργεί μέσα στόν χώρο τής Εκκλησίας. Ο Θεός καλεί όλα τά έθνη νά δεχθούν τήν Αποκάλυψη, πού δόθηκε διά τού Χριστού στούς ανθρώπους. Μέ τά μυστήρια τής Εκκλησίας ο άνθρωπος εισάγεται καί ζή σέ μιά οικογένεια, πού είναι υπεράνω τής ατομικής του οικογένειας καί αυτής τής ιδίας του τής πατρίδος. Χωρίς νά καταργούνται οι οικογενειακές καί εθνικές σχέσεις, αποκτά μιά άλλη ευρύτερη οικογένεια. Μέ τό Βάπτισμα ο άνθρωπος υπερβαίνει τόν ατομισμό του καί τίς ατομικιστικές του επιλογές...

Μέ τήν κοινωνία τού Σώματος καί τού Αίματος τού Χριστού ο άνθρωπος ενώνεται μέ τόν Χριστό, καί όπως Εκείνος έτσι καί αυτός αγαπά όλο τόν κόσμο. Η θεία Ευχαριστία πού τελείται «κατά πάντα καί διά πάντα» ενώνει όλους τούς Χριστιανούς, έστω καί άν ανήκουν σέ διαφορετκά φύλα καί έθνη. ...

Η Εκκλησία είναι ο νέος Παράδεισος, μέσα στήν οποία ο άνθρωπος αποκτά πραγματική κοινωνία μέ τόν Θεό καί τούς ανθρώπους. Καίτοι παραμένει η ιδιαιτερότητα τής γλώσσας καί τής πατρίδος, πού δέν καταργούνται, εν τούτοις υπερβαίνονται μέ τήν απόκτηση μιάς άλλης γλώσσης, τής νοεράς καρδιακής προσευχής, πού είναι αποτέλεσμα τής λήψεως τού Αγίου Πνεύματος.
(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, «Γέννημα καί Θρέμμα Ρωμηοί»)

  • Προβολές: 1855

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance