Ημερολόγιο Ιεράς Μητροπόλεως 2013


Πρόλογος τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Τό εφετινό Ημερολόγιο αφιερώνεται μέ βαθύ σεβασμό καί πολλή αγάπη στούς δύο προστάτες τής Ιεράς Μητροπόλεώς μας, τούς Ιερομάρτυρες άγιο Πολύκαρπο, Επίσκοπο Σμύρνης καί άγιο Βλάσιο, Επίσκοπο Σεβαστείας.

Βεβαίως, ο πραγματικός μεσίτης μεταξύ Θεού καί ανθρώπων είναι μόνον ο Χριστός, κατά τόν λόγο τού Αποστόλου Παύλου «είς γάρ Θεός, είς καί μεσίτης Θεού καί ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς» (Α' Τιμ. β', 5). Αυτός μάς ελευθέρωσε από τήν καταδυναστεία τού διαβόλου, τής αμαρτίας καί τού θανάτου. Η Παναγία είναι μεσίτρια μεταξύ ημών καί τού Υιού της, ως Μητέρα Του, καί οι άγιοι πρεσβεύουν γιά μάς στόν Χριστό. Έτσι, στόν Χριστό καί γενικά στόν Τριαδικό Θεό αποδίδουμε τήν λατρεία, ενώ στήν Παναγία καί τούς Αγίους αποδίδουμε τιμή.

Ο άγιος Ιερομάρτυς Πολύκαρπος ήταν Επίσκοπος τής Αποστολικής Εκκλησίας τής Σμύρνης, ήταν ένας Αποστολικός Πατέρας, δηλαδή διάδοχος τών αγίων Αποστόλων, ο οποίος είχε μεγάλη φήμη στήν αρχαία Εκκλησία, όλοι τού απένειμαν τιμή καί τόν σέβονταν, ήταν ο διδάσκαλος όλης τής Ασίας. Οι εθνικοί-ειδωλολάτρες πού τόν μισούσαν έλεγαν: «ούτός εστιν ο τής Ασίας διδάσκαλος, ο πατήρ τών Χριστιανών, ο τών ημετέρων θεών καθαιρέτης, ο πολλούς διδάσκων μή θύειν μηδέ προσκυνείν». Τό μαρτύριό του ήταν εκπληκτικό, όπως περιγράφεται στό «Μαρτυρολόγιόν» του, πού είναι τό πρώτο σωζόμενο Μαρτυρολόγιο, καί στήν πραγματικότητα είναι επιστολή τής Εκκλησίας τής Σμύρνης στήν Εκκλησία τού Φιλομηλίου τής Φρυγίας, γιά νά περιγράψη όλα τά γεγονότα τού μαρτυρίου. Τό δεξί χέρι τού αγίου Πολυκάρπου, πού διασώθηκε από τήν φωτιά, παραμένει ως πνευματικός θησαυρός στήν Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελακιωτίσσης καί δηλώνει τήν παρουσία καί τήν ευλογία τού αγίου Πολυκάρπου. Είναι από τά αρχαιότερα διασωθέντα ιερά Λείψανα στήν Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο άγιος Ιερομάρτυς Βλάσιος, Επίσκοπος Σεβαστείας τού Πόντου, συνδυάζει στενά τήν ησυχαστική ζωή, αφού κατοικούσε σέ ένα σπήλαιο μαζί μέ τά θηρία, τά οποία ημέρευε, τήν επισκοπική διακονία, η οποία συνδύαζε τήν ιατρική τέχνη μέ τήν θαυματουργία, καί τήν μαρτυρική ζωή, αφού υπέστη πολλά μαρτύρια μένοντας σταθερός στήν πίστη τού Χριστού.

Καί οι δύο Ιερομάρτυρες τιμώνται από τούς ευλαβείς Χριστιανούς τής Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Ο άγιος Ιερομάρτυς Πολύκαρπος τιμάται από όλους τούς Ρουμελιώτες, πού μεγάλωσαν μαζί του, διότι τό ιερό Λείψανο περιόδευε στά χωριά καί έκανε πληθώρα θαυμάτων, ιδιαιτέρως τιμάται από τούς Ναυπακτίους. Ο δέ άγιος Ιερομάρτυς Βλάσιος τιμάται στήν περιοχή τού Αγίου Βλασίου, πού είναι ένα από τά δύο εκκλησιαστικά τμήματα τής Ιεράς Μητροπόλεώς μας, καί κείται μεταξύ τού Αγρινίου καί τής Ευρυτανίας, στήν περιοχή τών Παρακαμπυλίων, πλησίον τής λίμνης τών Κρεμαστών, όπου εορτάζει δύο φορές τόν χρόνο, ήτοι κατά τήν μνήμη του στίς 11 Φεβρουαρίου, καί στίς 17 Αυγούστου σέ ανάμνηση ενός θαύματος, πού έσωσε τούς κατοίκους από βέβαιη σφαγή από τούς Τούρκους.

Σέ άλλες σελίδες τού Ημερολογίου ο αναγνώστης θά έχη τήν δυνατότητα νά διαβάση τόν βίο καί τό μαρτύριο τών δύο αυτών μεγάλων αγίων τής Εκκλησίας μας, καθώς επίσης καί τά θαύματά τους τά οποία δείχνουν τήν εν Χάριτι παρουσία τους στήν Εκκλησία καί στήν ζωή τών Χριστιανών.

Οι άγιοι, κατά τόν άγιο Ιωάννη τόν Δαμασκηνό, είναι «φίλοι τού Χριστού», «κληρονόμοι Θεού», «υιοί τού Θεού», «ταμεία τού Θεού καί καθαρά καταγώγια», «έμψυχοι ναοί τού Θεού», «έμψυχα τού Θεού σκηνώματα» καί «προστάτες τού γένους παντός». Τά δέ ιερά λείψανά τους είναι «πηγαί σωτήριαι», πού πολυτρόπως πηγάζουν τίς ευεργεσίες, καί «μύρον ευωδίας βρύοντα».

Τούς δύο αυτούς Ιερομάρτυρες, «αρχαίους μαθητάς τού Χριστού», τούς θεωρώ προστάτες όλης τής Επαρχίας μας καί εμού προσωπικώς, καί προσεύχομαι εκτενώς σέ αυτούς, νά πρεσβεύουν στόν Θεό νά διατηρήται η ενότητα στήν Τοπική Εκκλησία, νά πορεύωνται οι Χριστιανοί κατά τό Ευαγγέλιο τού Χριστού καί τό φρόνημα τής Εκκλησίας καί νά προστατεύουν τούς Χριστιανούς από ποικιλωνύμους αιρετικούς καί σχισματικούς. Ο άγιος Πολύκαρπος πολέμησε σθεναρώς τίς αιρέσεις καί τά σχίσματα τής εποχής του, μάλιστα δέ, όπως μάς πληροφορεί ο άγιος Ειρηναίος, είπε στόν αιρεσιάρχη Μαρκίωνα: «επιγινώσκω, επιγινώσκω σε τόν πρωτότοκον τού Σατανά». Είναι ένας αληθινός χαρακτηρισμός πού δείχνει τό καταστροφικό έργο πού επιτελούν οι αιρετικοί, οι σχισματικοί καί οι «φιλοπρωτεύοντες» μέσα στήν Εκκλησία.

Εύχομαι οι δύο αυτοί Ιερομάρτυρες νά προστατεύουν τόν λαό από κάθε κακό, καθώς επίσης εύχομαι όλοι μας νά φωτισθούμε καί νά καταλάβουμε ότι η χώρα μας, παρά τά οικονομικά προβλήματα, είναι χώρα αγίων, παντού υπάρχουν τόποι όπου γεννήθηκαν, έζησαν καί μαρτύρησαν άγιοι, τά λείψανά τους είναι εγκατεσπαρμένα σέ όλη τήν γή καί αυτά είναι τά πνευματικά μας θησαυρίσματα, καί, βεβαίως, πρέπει πάντοτε νά επικαλούμαστε τίς πρεσβείες τους, γιά νά περάσουμε μέ ασφάλεια καί ειρήνη αυτήν τήν κοιλάδα τού κλαυθμώνος.

+ Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

  • Προβολές: 1838

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance